SatRevolution

W ramach współpracy z MSCG firma SatRevolution pozyskała liczne dotacje – od wsparcia na opracowanie innowacyjnych produktów, przez wdrożenie wyników prac badawczych po dofinansowanie na rozwój własnego Centrum B+R i promowanie produktów na rynkach zagranicznych.

33 431 698,63 PLN

Wartość dofinansowania

53 142 392,72 PLN

Wartość projektów

1

Liczba obsługiwanych projektów

Beneficjent: SatRevolution

Branża: Branża kosmiczna

Zrealizowane projekty:

  • Projekty badawczo – rozwojowe

Cele projektów:

  • Opracowanie rewolucyjnej usługi obrazowania Ziemi przy użyciu satelitarnej konstelacji REC

SatRevolution jest polskim start-upem działającym w branży kosmicznej od 2016 roku we Wrocławiu. Spółka zajmuje się projektowaniem, produkcją, integracja i testowaniem nanosatelitów. Spółka prowadzi prace nad pierwszym polskim satelitą obserwacyjnym – Światowidem, którego wyniesienie na orbitę planowane jest na koniec 2017 roku. Korzystając z technologii i doświadczeń uzyskanych w trakcie prac nad Światowidem spółka stworzyła projekt skalowalnej platformy satelitarnej SR-NANO-BUS. Urządzenie to jest przeznaczone do konstrukcji nanosatelitów o dowolnym rozmiarze w standardzie CubeSat. Pierwszymi odbiorcami tego produktu zostały uczelnie AGH oraz Uniwersytet w Grenoble. Spółka prowadzi również prace nad szeregiem technologii na użytek nanosatelitów takich jak systemy napędu (silnik jonowy PPT), zasilania czy łączności.

https://www.satrevolution.com

Rezultaty projektów

Opracowanie innowacyjnego systemu obrazowania Ziemi, który docelowo składać się będzie z 1500 nanosatelitów, dającego możliwość obserwacji oraz analizy zobrazowań satelitarnych kuli ziemskiej, dostarczających istotnych informacji dla wielu dziedzin nauki i gospodarki.

Pozostałe Case Study