Skontaktuj się
z nami

MSCG tworzy zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy od kilkunastu lat z pasją i zaangażowaniem wspierają przedsiębiorców w realizacji ambitnych projektów biznesowych.

MSCG Sp. z o.o.

Pozyskiwanie dotacji, doradztwo biznesowe

Biuro:
ul. Tomasza Zana 11a
20-601 Lublin

NIP: 7123186129
REGON: 060535088
KRS: 0000926638

MSCG Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Tomasza Zana 11a, 20-601 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000926638. Kapitał zakładowy w wysokości 5 000,00 zł, opłacony w całości.