Aktualności

09.05.2022

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW)

FEPW – Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 to kontynuacja wsparcia dla 5 województw z regionu Polski Wschodniej – […]
26.04.2022

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) będzie w perspektywie 2021-2027 kontynuacją Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Głównym założeniem […]
20.04.2022

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)

Realizacja KPO służy promowaniu spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej poprzez zwiększenie odporności, gotowości na wypadek sytuacji kryzysowych, zdolności dostosowawczych […]
22.03.2022

Dotacja na eksport – nowy konkurs!

4 kwietnia 2022 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP realizowanego […]
16.02.2022

Robogrant – proponowane warunki interwencji

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zapowiedziała rozpoczęcie nowego, pilotażowego konkursu, którego celem jest rozwój automatyzacji i robotyzacji przedsiębiorstw. Nabór […]
01.02.2022

Działanie 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki RPO WL

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości (LAWP) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 15 Odporne Lubelskie – zasoby […]