1.4 Wzornictwo w MŚP

W maju 2024 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosi nabór wniosków z działania 1.4 „Wzornictwo w MŚP” w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej.

Dofinansowanie przeznaczone jest na kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych w celu lepszego dostosowania firm do potrzeb, wymagań i oczekiwań klientów oraz zwiększenie atrakcyjności oferowanych przez nie produktów, co w efekcie przyczyni się do poprawienia pozycji rynkowej.

O dofinansowanie mogą się starać mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które prowadzą działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej, to są województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego (m. st. Warszawa oraz powiaty: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski – zachodni i wołomiński).

Wsparcie obejmuje:
🟡 Przeprowadzanie audytu wzorniczego rozumianego jako całościowa analiza działalności przedsiębiorcy pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych oraz opracowanie strategii wzorniczej zawierającej rekomendacje odnośnie do dalszych działań związanych ze stosowaniem wzornictwa w firmie.
🟡 Wdrożenie strategii wzorniczej, tj. przeprowadzenie działań z wykorzystaniem procesów projektowania, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji.

Finansowaniem zostaną objęte wydatki przeznaczone na opracowanie strategii wzorniczej oraz jej wdrożenie w przedsiębiorstwie, w szczególności:
🔵 koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej,
🔵 koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej,
🔵 nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości zbudowane i niezabudowane,
🔵 nabycie oprogramowania i innych wartości niematerialnych i pranych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 3 000 000 PLN.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie to 200 000,00 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania UE w projekcie to 85%

Nabór wniosków prowadzony będzie do lipca 2024 roku.

Artur Wójtowicz

Menedżer ds. kluczowych klientów

780 044 395

artur.wojtowicz@mscg.com.pl

Zapraszamy do współpracy.