Rozliczanie
projektów

MSCG posiada profesjonalną kadrę specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w rozliczaniu projektów, zamówieniach publicznych i audytach. Zespół tworzą osoby będące certyfikowanymi kierownikami projektów (IPMA, PMP), radcy prawni specjalizujący się w tematyce funduszy unijnych oraz audytorzy posiadający uprawnienia CIA.

Opcja I

Zarządzanie i rozliczanie projektu przez Dział Zarządzania i Audytu

Obejmuje kompleksową opiekę nad projektem w trakcie jego realizacji przez dedykowanego konsultanta w naszej firmie.

  • Projekt prowadzony jest przez dedykowanego konsultanta we współpracy z zespołem ds. rozliczeń oraz audytorem.
  • Zakres rozliczenia obejmuje wsparcie profesjonalnego doradcy, szkolenie z zakresu prawidłowej realizacji projektu, analizę dokumentów, przeprowadzenie procedur przetargowych, przygotowywanie wniosków o zaliczki, płatności, sprawozdawczych, audyt projektu i udział w kontroli, oraz bieżący kontakt z Instytucją Pośredniczącą.

Opcja II

„In-house”

MSCG odpowiada za przeszkolenie pracownika Państwa firmy, który będzie zajmował się rozliczeniem projektu, przy wsparciu i pod nadzorem Działu Rozliczeń.