Pozyskiwanie
dotacji

Opracowujemy lub sprawdzamy i modyfikujemy wniosek wraz z załącznikami oraz czuwamy nad całym procesem aplikowania o dofinansowanie. Działamy w dwóch zakresach:

 • Kompleksowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami — obejmuje cały proces aplikowania o dotację. Wynagrodzenie success fee płatne w przypadku zakwalifikowania projektu do dofinansowania.
 • Audyt opracowanego wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami — polega na przygotowaniu recenzji wniosku, zgodnie z obowiązującymi dla danego konkursu kryteriami.
Projekty<br>B+R

Projekty
B+R

1

Cele projektu:

 • Opracowanie nowego produktu, procesu, technologii
 • Budowa / rozbudowa infrastruktury B+R
 • Zatrudnienie wykwalifikowanych kadr / specjalistów
 • Współpraca z jednostką naukową

Ilość obsługiwanych branż:

20+

Ilość zrealizowanych projektów:

170

Suma dotacji:

499 930 000,00 PLN

Przykładowe koszty:

 • Koszty wynagrodzeń
 • Aparatura badawcza oraz WNiP
 • Koszty podwykonawstwa
 • Koszty ogólne i operacyjne

 

Przykładowy projekt:

Opracowanie rewolucyjnej usługi obrazowania Ziemi przy użyciu satelitarnej konstelacji REC.

Beneficjent:

SatRevolution S.A.

Wartość projektu:

53 142 392,72 PLN

Wartość dofinansowania:

33 431 698,63 PLN

Projekty<br>inwestycyjne

Projekty
inwestycyjne

2

Cele projektu:

 • Wdrożenie nowych produktów, procesów lub technologii będącej wynikiem prac B+R
 • Stworzenie infrastruktury umożliwiającej wdrożenie innowacji: budowa hali, zakup maszyn i urządzeń, usług doradczych

Ilość obsługiwanych branż:

20+

Ilość zrealizowanych projektów:

705

Suma dotacji:

826 320 000,00 PLN

 

Przykładowe koszty:

 • Nabycie lub wytworzenie środków trwałych
 • Nabycie robót i materiałów budowlanych
 • Koszty zakupu usług doradczych
 • Nabycie wartości niematerialnych i prawnych

Przykładowy projekt:

Wdrożenie na rynek innowacyjnych elementów złącznych z gwintem specjalnym MTT.

Beneficjent:

Solvera Gawel Technology S.A.

Wartość projektu:

40 999 590,00 PLN

Wartość dofinansowania:

19 999 800,00 PLN

Wzornictwo<br>przemysłowe

Wzornictwo
przemysłowe

3

Cele projektu:

 • Audyt wzorniczy produktów i procesów
 • Analiza rynku, konkurencji i trendów
 • Opracowanie i wdrożenie nowych produktów i procesów

Ilość obsługiwanych branż:

13+

Ilość zrealizowanych projektów:

66

Suma dotacji:

128 100 000,00 PLN

Przykładowe koszty:

 • Usługi doradcze świadczone przez doradców zewnętrznych
 • Środki trwałe inne niż nieruchomości: maszyny, urządzenia, linie produkcyjne
 • Wartości niematerialne i prawne: patenty, licencje, know-how

 

Przykładowy projekt:

Wzrost konkurencyjności Pol-Mak S.A. dzięki wykorzystaniu wzornictwa w działalności przedsiębiorstwa.

 

Beneficjent:

Pol-Mak S.A.

Wartość projektu:

2 632 677,24 PLN

Wartość dofinansowania:

1 265 790,00 PLN

Zielone<br>Technologie

Zielone
Technologie

4

Cele projektu:

 • Termomodernizacja obiektów
 • Wdrażanie OZE
 • Zielone Procesy Przemysłowe
 • Wytwarzanie energii z OZE

Ilość obsługiwanych branż:

16+

Ilość zrealizowanych projektów:

67

Suma dotacji:

78 400 000,00 PLN

Przykładowe koszty:

 • Audyt energetyczny
 • Materiały i roboty budowlane
 • Zakup nowego środka trwałego
 • Zakup wartości niematerialnych i prawnych
 • Budowa nowych instalacji OZE

Przykładowy projekt:

Budowa dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy łącznej do 1.1 MW na dachu budynków zakładowych Łukpol Sp. z o.o..

 

Beneficjent:

Łukpol Sp. z o.o.

Wartość projektu:

5 270 590,25 PLN

Wartość dofinansowania:

2 437 777,81 PLN

Cyfryzacja<br>i Przemysł 4.0

Cyfryzacja
i Przemysł 4.0

5

Cele projektu:

 • Opracowanie planu transformacji cyfrowej
 • Informatyzacja i automatyzacja procesów
 • Robotyzacja procesów produkcyjnych
 • Wdrażanie rozwiązań Przemysłu 4.0

Ilość obsługiwanych branż:

17+

Ilość zrealizowanych projektów:

343

Suma dotacji:

73 279 000,00 PLN

Przykładowe koszty:

 • Nabycie nowych środków trwałych niezbędnych do wdrożenia systemu
 • Zakup licencji i oprogramowania
 • Usługi doradcze
 • Koszt szkoleń

Przykładowy projekt:

Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.

Beneficjent:

eobuwie.pl S.A.

Wartość projektu:

475 625,00 PLN

Wartość dofinansowania:

332 937,50 PLN

Rozwój<br>eksportu

Rozwój
eksportu

6

Cele projektu:

 • Opracowanie strategii wejścia na nowe rynki zagraniczne
 • Udział w targach branżowych i misjach gospodarczych
 • Dofinansowanie kosztów związanych z wejściem na nowy rynek zagraniczny i przygotowaniem produktu do eksportu

Ilość obsługiwanych branż:

15+

Ilość zrealizowanych projektów:

39

Suma dotacji:

37 150 000,00 PLN

Przykładowe koszty:

 • Koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie
 • Koszty podróży służbowych
 • Koszty transportu i ubezpieczenia
 • Koszty rezerwacji miejsca wystawowego
 • Koszty organizacji stoiska wystawowego
 • Koszty reklamy w mediach targowych
 • Koszty informacyjno-promocyjne projektu
 • Koszty usług doradczych
 • Analizę możliwości eksportowych
 • Opracowanie koncepcji wejścia na rynek zagraniczny
 • Przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej
 • Przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego

Przykładowy projekt:

Promowanie własnej marki produktowej na rynkach zagranicznych szansą na umocnienie pozycji międzynarodowej firmy.

Beneficjent:

11 bit studios S.A.

Wartość projektu:

1 010 180,00 PLN

Wartość dofinansowania:

747 975,00 PLN