Audyty
projektów

W naszym zespole pracują doświadczeni audytorzy, prawnicy i finansiści, posiadający certyfikaty oraz uprawnienia audytorów wewnętrznych zgodne z ustawą o finansach publicznych.

Ponadto, konsultanci Działu Zarządzania i Audytu posiadają certyfikaty w zakresie zarządzania projektami (IMPA, poziom D) oraz ukończone certyfikowane szkolenia z zakresu zamówień publicznych w oparciu o przepisy nowej ustawy Pzp (certyfikowany specjalista w zakresie prawa zamówień publicznych, zamówienia publiczne w dostawach i usługach, zamówienia publiczne w robotach budowlanych, zamówienia publiczne w projektach unijnych, kontrola i audyt inwestycji budowlanych itp.)

 

Opcja I

Audyt wewnętrzny projektu wymagany umową o dofinansowanie

Opcja ta obejmuje wykonanie audytu projektu przez audytora posiadającego uprawnienia zgodne z w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Audyt jest wymagany umową o dofinansowanie w trakcie realizacji projektów badawczo–rozwojowych.

Opcja II

Audyt komercyjny projektu

Opcja ta obejmuje kompleksowy audyt projektu w zakresie prawidłowości prowadzenia dokumentacji projektowej m. in. audyt postępowań ofertowych, audyt wniosków o płatność wraz z załącznikami, audyt poprawności prowadzenia informacji i promocji projektu, audyt dokumentacji pod kątem jej zgodności z zapisami umowy o dofinansowanie oraz Wytycznymi Horyzontalnymi.