2.7 Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych

Już 18 września 2023 rusza nabór wniosków z działania 2.7 Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego.

Dofinansowanie przeznaczone jest na promocję oferty MŚP poprzez umożliwienie udziału w międzynarodowych imprezach targowych oraz misjach gospodarczych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

• Udział w targach, wystawach i misjach gospodarczych.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) prowadzące działalność na terenie województwa Lubelskiego.

Koszty kwalifikowane, które mogą być objęte dofinansowaniem to między innymi:

• opłata związana z rejestracją i udziałem w targach, wystawach lub misjach gospodarczych,
• wynajmem powierzchni wystawienniczej,
• koszty związane z organizacją stoiska wystawowego na targach tj.: wynajem, zaprojektowanie, zabudowa stoiska,
• wydatki na usługi wynajmu tłumacza do obsługi stoiska,
• koszty zakwaterowania i transportu pracowników,
• produkcja materiałów reklamowych tj. gadżetów, katalogów, wizytówek, ulotek, folderów, prezentacji.

Termin naboru wniosków: 18.09.2023 – 02.10.2023

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych: 50%

Maksymalna kwota dofinansowania wydatków kwalifikowanych: 250 000 PLN

Artur Wójtowicz

Menedżer ds. kluczowych klientów

artur.wojtowicz@mscg.com.pl

Zapraszamy do współpracy.