Talmex

W ramach współpracy z MSCG firma Talmex pozyskała liczne dotacje – od wsparcia na opracowanie innowacyjnych produktów, przez wdrożenie wyników prac badawczych po dofinansowanie na rozwój własnego Centrum B+R i promowanie produktów na rynkach zagranicznych.

17 472 692,,40 PLN

Wartość dofinansowania

29 121 154 PLN

Wartość projektów

4

Liczba obsługiwanych projektów

Beneficjent: Talmex

Branża: Branża instalacyjna

Zrealizowane projekty:

 • Projekty badawczo – rozwojowe
 • Projekty inwestycyjne

Cele projektów:

 • Pozyskanie dotacji na realizację projektu badawczo-rozwojowego
 • Dofinansowanie na zakup maszyn i urządzeń związanych z wdrożeniem wyników prac B+R oraz budowa hali produkcyjnej
 • Zakup maszyn i urządzeń związanych z wdrożeniem wyników prac B+R

Firma Talmex powstała w 1991 r. Od początku działalności Spółka zajmuje się wytwarzaniem, dostarczaniem i montażem przemysłowych instalacji technologicznych, m.in. stacji uzdatniania wody, magazynów chemikaliów, instalacji odsiarczania spalin, czy oczyszczalni ścieków. Firma zajmuje się również innymi węzłami technologicznymi, przede wszystkim tymi związanymi z przemysłem energetycznym, chemicznym i hutniczym. Oferowane rozwiązania charakteryzuje wysoka odporność chemiczna, uzyskiwana dzięki optymalnemu stosowaniu szerokiej gamy specjalistycznych technologii i materiałów. W swojej ofercie firma posiada:

 • instalacje do uzdatniania wody i kondensatu, oczyszczania wód obiegowych, pompownie, przemysłowe instalacje produkcyjne, trawialnie i ocynkownie
 • urządzenia: wymienniki jonowe filtry żwirowe i mechaniczne, łapacze mas jonitowych, desorbery, neutralizatory, inżektory, stacje dozującej, reaktory, mieszalniki, osadniki, separatory
 • zbiorniki magazynowe: chemikaliów, wody, kondensatu
 • zbiorniki technologiczne: sedymentatory lamelowe, żwirowe, jonitowe
 • rurociągi i kanały (prefabrykacja i montaż): prostki, kształtki, kanały, podparcia, rurociągi, kanały technologiczne, skidy
 • powłoki chemoodporne: wykładziny gumowe i ebonitowe, zbrojone powłoki żywiczne, wymurówki chemoodporne, wymalowania antykorozyjne
https://talmex.pl

Rezultaty projektów

Opracowania innowacyjnej technologii odzysku wody ze strumieni wodnych obciążonych substancjami organicznymi i nieorganicznymi z jednoczesną eliminacją mikrozanieczyszczeń antropogenicznych. Technologia uwzględniać będzie koncentrację i zagospodarowanie produktów ubocznych. Na bazie opracowanych technologii powstanie prototyp instalacji WRS (Water Recovery System), która dzięki możliwości zabudowy kontenerowej będzie mobilna.

Opracowanie instalacji NP. Woda, której przeznaczeniem będzie oczyszczanie ścieków komunalnych z pierwiastków biogennych oraz produkcja struwitu. Rozwiązanie pozwoli na redukcję pierwiastków biogennych w postaci azotu i fosforu ze ścieków komunalnych oraz produkcję uwodnionego fosforanu magnezowoamonowego (struwitu). Projekt polega na opracowaniu prototypu instalacji opartego o węzeł technologiczny przeznaczony do produkcji struwitu. Węzeł ten zostanie wyposażony w autorski reaktor stożkowo-wibracyjny.

Wdrożenie innowacji produktowej – instalacji WRS (Water Recovery System), która służyć będzie do oczyszczania strumieni wodnych. W wyniku przeprowadzonych prac badawczo – rozwojowych opracowana została innowacyjna w skali międzynarodowej technologia wielostopniowego oczyszczania strumieni wodnych z substancji organicznych i nieorganicznych z jednoczesną eliminacją mikrozanieczyszczeń antropogenicznych. 

Uruchomienie komercyjnej produkcji instalacji SEZAS. Opracowanie instalacji i procesu obróbki zanieczyszczonej wody obiegowej z procesu odsiarczania spalin metodą wapienno-gipsową na mokro stanowi wynik przeprowadzonych prac B+R przez firmę Talmex. W wyniku realizacji projektu wprowadzona zostanie innowacja produktowa, dzięki której zostanie rozszerzona struktura asortymentowa firmy. Nowy produkt, wyróżniający się pod względem technologicznym na tle konkurencji, będzie stanowił element asortymentu pozwalający na zwiększenie poziomu sprzedaży.

Innowacyjna technologia selektywnej separacji zanieczyszczeń stałych umożliwia uzyskanie wysokiej jakości gipsu o odpowiedniej koncentracji oraz eliminację niekorzystnych zrzutów części wody obiegowej, zawierającej zanieczyszczenia popiołowe. Instalacja pozwala na uzyskanie korzyści z zakresu ochrony środowiska.

Inne przykłady z branży

Pozostałe Case Study