Polmak

W ramach współpracy z MSCG firma Polmak pozyskała liczne dotacje – od wsparcia na opracowanie innowacyjnych produktów, przez wdrożenie wyników prac badawczych po dofinansowanie na rozwój własnego Centrum B+R i promowanie produktów na rynkach zagranicznych.

40 306 603,02 PLN

Wartość dofinansowania

53 742 137,36 PLN

Wartość projektów

8

Liczba obsługiwanych projektów

Beneficjent: Pol-Mak

Branża: Branża spożywcza

Zrealizowane projekty:

 • Projekty badawczo – rozwojowe
 • Projekty inwestycyjne
 • Wzornictwo przemysłowe
 • Internacjonalizacja
 • Termomodernizacja
 • OZE
 • Technologie informacyjno – komunikacyjne
 • Współpraca z uczelnią wyższą

Cele projektów:

 • Pozyskanie dofinansowania na współpracę z jednostką naukową w zakresie prowadzenia badań nad składem i recepturami makaronów
 • Utworzenie własnego centrum badawczego i prowadzenie badań nad surowcami, recepturą i technologią produkcji
 • Zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń do produkcji makaronów. Rozbudowa hal produkcyjnych przedsiębiorstwa
 • Pozyskanie dofinansowania na wzornictwo
 • Rozwój na rynkach zagranicznych
 • Termomodernizacja budynku

Wytwórnia Makaronu Domowego Pol-Mak jest jednym z największych producentów makaronów w Polsce Środkowo-Wschodniej. Powstała w 1995 roku jako mała, rodzinna firma, która szybko przekształciła się w prężnie rozwijające się przedsiębiorstwo. Obecnie firma zatrudnia ponad 120 osób i sprzedaje swoje produkty na terenie Polski, Irlandii oraz Niemiec. Strategią firmy jest dostarczanie konsumentom produktów maksymalnie zbliżonych do produktów wyrabianych domowym sposobem, a także prozdrowotnych dla osób chorych metabolicznie, które w znacznym stopniu spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. 

Współpraca MSCG z Wytwórnią Makaronu Domowego Pol-Mak rozpoczęła się w 2015 roku. Od tego czasu firma zrealizowała 11 projektów o łącznej wartości blisko 60 mln zł oraz jest w trakcie realizacji kilku projektów inwestycyjnych i eksportowych.

Spójnie ułożony plan projektów pozwolił spółce na finansowanie zarówno fazy badań nad nowymi produktami i recepturami, jak i skuteczne wdrażanie nowych pomysłów na rynek, a także rozwój działalności na rynkach zagranicznych.

https://pol-mak.pl

Rezultaty projektów

Opracowanie receptury i technologii produkcji makaronu instant, opartej o metodę parowania, jednocześnie wykluczającą proces smażenia i wysokotemperaturowej ekstruzji. Technologia gwarantuje wysokie parametry jakościowe, wartości odżywcze oraz doskonałą jakość kulinarną.

Utworzenie własnego działu badawczo – rozwojowego, jak również sfinansowanie zakupu niezbędnego sprzętu i surowców do prowadzenia prac badawczych nad składem, recepturą i technologią produkcji makaronu. Nowoczesna aparatura pozwoliła na zwiększenie dokładności oraz stopnia zaawansowania prowadzonych badań i analiz, co wywarło duży wpływ na zapewnienie najwyższej jakości surowców używanych do produkcji.

Wdrożenie nowej technologii produkcji makaronu o wysokich parametrach w zakresie jakości, smaku, kształtu, trwałości i bezpieczeństwa mikrobiologicznego. Nowoczesna linia technologiczna została zaprojektowana i zbudowana na potrzeby firmy.

Wdrożenie innowacyjnego procesu technologicznego ICN – Irregularly Cut Noodles polegającego na produkcji makaronu siekanego o zróżnicowanym kształcie i wymiarach, który przypomina tradycyjny makaron domowy cięty nożem.

Do wdrożenia procesu technologicznego zostały wykorzystane innowacyjne urządzenia opracowane przez firmę w wyniku przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych, w tym objęte ochroną praw własności intelektualnej np. „Urządzenie do formowania makaronu”– zgłoszenie patentowe P.429429.

Wdrożenie opracowanej we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie technologii produkcji makaronu dla diabetyków o bardzo niskim indeksie glikemicznym z wykorzystaniem metody ekstruzji niskotemperaturowej oraz zastosowaniem surowców wzbogacają go o cenne związki i pierwiastki biogenne.

Prace badawcze ukierunkowane były na eliminację podstawowych ograniczeń związanych z obecnie dostępnymi produktami z zakresu makaronów przeznaczonych dla diabetyków.

Opracowanie kompleksowej strategii komunikacji oraz koncepcji kreatywnej dla kampanii promocyjnej firmy Pol-Mak, ze szczególnym uwzględnieniem linii „Tradycyjny z Ludwina”. Zaprojektowano koncepcję graficzną opakowań dla nowej linii makaronów uniwersalnych wraz z badaniem jakościowym w celu oceny nowych produktów i opakowań przez konsumentów.

Zakup maszyn i linii produkcyjnych w celu wprowadzenia nowych makaronów pełnoziarnistych z mąk mieszanych, o nowych kształtach, z zamknięciem opakowania typu struna, umożliwiającym ponowne zamknięcie torebki. Spółka wdrożyła również nową koncepcje graficzną dla makaronów pełnoziarnistych z mąk mieszanych.

Wspófinansowanie kosztów związanych z wejściem na nowe rynki, udział w imprezach targowych zarówno w charakterze wystawcy jak i zwiedzającego, działań marketingowych na rynkach zagranicznych czy organizacji spotkań biznesowych.

Osiągniecie wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez realizację wielokierunkowych i kompleksowych działań w różnych dziedzinach wpływających na zmniejszenie zużycia energii w przedsiębiorstwie.

Inne przykłady z branży

Pozostałe Case Study