Arkona

W ramach współpracy z MSCG firma Arkona pozyskała dotacje – od wsparcia na opracowanie innowacyjnych produktów, przez wdrożenie wyników prac badawczych po dofinansowanie na rozwój własnego Centrum B+R i promowanie produktów na rynkach zagranicznych.

6 750 825,87 PLN

Wartość dofinansowania

907 965,46 PLN

Wartość projektów

2

Liczba obsługiwanych projektów

Beneficjent: Arkona

Branża: Branża farmaceutyczna

Rodzaje projektów:

  • Internacjonalizacja MŚP
  • Kredyt na innowacje technologiczne PIOR

Cele projektów:

  • Wprowadzenie produktów Arkona na nowe rynki zagraniczne
  • Budowa nowego zakładu produkcyjnego oraz zakupu niezbędnych maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie linii technologicznej

 

Arkona Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej to polska firma farmaceutyczna specjalizująca się w produkcji materiałów stomatologicznych. Firmę założył lekarz stomatologii Grzegorz Kalbarczyk w 1997 r..

Znakiem rozpoznawczym Arkony są innowacyjne produkty, które ułatwiają pracę stomatologom. Od 2003 r.,  jako jedyna w Polsce wytwarza kompozytowe materiały do rekonstrukcji zębów.

Wszystkie produkty powstają w ścisłej współpracy z najwyższej klasy lekarzami stomatologami oraz polskimi chemikami. Firma posiada dwa zakłady produkcyjne, laboratorium badawczo-rozwojowe, sieć dystrybucji oraz 5 stałych przedstawicielstw handlowych na terenie Unii Europejskiej oraz w Azji.

Współpraca między MSCG a Arkona zaowocowała pozyskaniem dotacji na dwa projekty o łącznej wartości blisko 12 mln zł.

https://arkonadent.com/

Rezultaty projektów

Realizacja projektu wiąże się z inwestycją w utworzenie nowego zakładu firmy Arkona, w którym wytwarzane będą preparaty wykorzystujące jako substancję czynną bromek domifenu. W wyniku realizacji projektu na bazie opracowanej technologii uruchomiona zostanie produkcja innowacyjnych wyrobów medycznych wspomagających leczenie stanów w obrębie jamy ustnej i gardła. Opracowany produkt stanowi innowację produktową w skali międzynarodowej.

Pozyskana dotacja umożliwi wprowadzenie produktów marki Arkona na nowe rynki zagraniczne – francuski oraz chiński. Dofinansowanie sfinansuje zakup materiałów promocyjnych, udział w targach branżowych – m.in. przeloty, diety, noclegi, rezerwacja miejsca wystawowego na targach.

Inne przykłady z branży

Pozostałe Case Study