Gumet

W ramach współpracy z MSCG firma Gumet pozyskała liczne dotacje – od wsparcia na opracowanie innowacyjnych produktów, przez wdrożenie wyników prac badawczych po dofinansowanie na rozwój własnego Centrum B+R i promowanie produktów na rynkach zagranicznych.

5 849 280,11 PLN

Wartość dofinansowania

7 799 040,14 PLN

Wartość projektów

6

Liczba obsługiwanych projektów

Beneficjent: Gumet

Branża: Branża produkcja maszyn

Zrealizowane projekty:

 • Projekty badawczo – rozwojowe
 • Projekty inwestycyjne
 • Wzornictwo przemysłowe
 • Internacjonalizacja
 • OZE
 • Technologie informacyjno – komunikacyjne

Efekty projektów:

 • Zakup maszyn do uruchomienia produkcji matryc do tłoczenia Braille’a oraz wykrojników poligraficznych
 • Zakup maszyn do uruchomienia produkcji kaset ABS- MGCG
 • Informatyzacja przedsiębiorstwa
 • Termomodernizacja budynków firmowych
 • Zwiększenie eksportu
 • Opracowanie nowego produktu – uszczelnień bazujących na kompozycie gumowo-grafenowym

Firma Gumet jest rodzinną firmą z Kraśnika posiadającą ponad trzydziestoletnie doświadczenie na rynku. Firma prowadzi działalność w branży produkcji wyrobów metalowych, metalowo-gumowych, gumowych i z tworzyw sztucznych. Firma wytwarza specjalistyczne wyroby metalowo-gumowe dla przemysłu łożyskowego, motoryzacyjnego, poligraficznego oraz AGD. 

Gumet prowadzi wieloletnią, owocną współpracę z MSCG, która rozpoczęła się w 2011 roku. Efektem wspólnych działań jest realizacja wielu projektów, które przyczyniły się do zwiększenia innowacyjności i potencjału produkcyjnego firmy. 

Firma realizuje kompleksową strategię rozwoju firmy zakładającą wykorzystanie zewnętrznego wsparcia na wszystkich etapach tworzenia produktu: jego opracowania, uruchomienia produkcji, a następnie promocji na rynkach zagranicznych.

https://www.gumet.pl

Rezultaty projektów

Zakup maszyn niezbędnych do wprowadzenia na rynek dwóch produktów: matrycy do tłoczenia Braille’a oraz wykrojników poligraficznych

Zakup maszyn niezbędnych do uruchomienia produkcji nowego, innowacyjnego produktu – kaset ABS- MGCG. Dotacja pozwoliła m.in. na zakup zautomatyzowanej linii do magnesowania pierścieni magnetycznych, zakup urządzeń do obróbki metali, zakup urządzeń do obróbki gumy, a także zakup urządzeń laboratoryjnych.

Zakup nowoczesnego oprogramowania automatyzującego procesy obsługi klientów B2B, a także zakup niezbędnego sprzętu komputerowego. Realizacja projektu pozwoliła zmniejszyć pracochłonność czynności związanych z obsługą klientów, co umożliwiło zwiększenie potencjału sprzedażowego firmy.

Przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynków firmowych Gumet. Wykonane zostało między innymi pełne docieplenie ścian, wymiana drzwi i okien czy instalacja nowoczesnego, niskoemisyjnego źródła ciepła.

Dzięki realizacji projektu firma znacząco obniżyła koszty ogrzewania swoich budynków. Nie bez znaczenia dla Właścicieli firmy jest także zmniejszenie wpływu na środowisko dzięki poprawie bilansu energetycznego firmy.

Rozpoczęcie sprzedaży produktów na rynkach zagranicznych. Dzięki realizacji projektu opracowanego przez MSCG firma uczestniczyła w międzynarodowych imprezach targowych m.in. Targach Przemysłu Tworzyw Sztucznych i Gumy RubPlast EXPO. Dotacja została przeznaczona na sfinansowanie wynajmu powierzchni wystawienniczej, jej zabudowę oraz opłatę rejestracyjną, koszty podróży służbowych osób biorących w targach; koszty materiałów promocyjnych.

Pozyskanie dotacji na opracowanie nowego produktu – uszczelnień metalowo-gumowych bazujących na kompozycie gumowo-grafenowym RubberGRAPH®.

Pozyskana dotacja pozwoli pokryć koszty opracowania nowego produktu: 

 • koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych we własnym centrum badawczo rozwojowych,
 • koszty zakupu infrastruktury badawczej niezbędnej do badań,
 • koszty budowy pilotażowej linii produkcyjnej, 
 • koszty zakupu surowców do badań i próbnej produkcji nowego produktu,
 • koszty zakupu usług badawczych w zewnętrznych laboratoriach.

Efektem będzie opracowany i gotowy do wdrożenia produkt o bardzo konkurencyjnych cechach i parametrach.

Inne przykłady z branży

Pozostałe Case Study