Akpol

W ramach współpracy z MSCG firma Akpol pozyskała liczne dotacje – od wsparcia na opracowanie innowacyjnych produktów, przez wdrożenie wyników prac badawczych po dofinansowanie na rozwój własnego Centrum B+R i promowanie produktów na rynkach zagranicznych.

12 932 828,66 PLN

Wartość dofinansowania

17 243 771,55 PLN

Wartość projektów

7

Liczba obsługiwanych projektów

Beneficjent: Akpol

Branża: Branża tworzyw sztucznych

Zrealizowane projekty:

  • Projekty badawczo – rozwojowe
  • Projekty inwestycyjne
  • Wzornictwo przemysłowe
  • Internacjonalizacja
  • Termomodernizacja
  • OZE
  • Technologie informacyjno – komunikacyjne
  • Współpraca z uczelnią wyższą

Cele projektów:

  • Opracowanie i wdrożenie bardziej efektywnej i nowoczesnej technologii sortowania odpadów z tworzyw sztucznych oraz zakup i uruchomienie nowoczesnej linii umożliwiającą ograniczenie powstającego w trakcie tego procesu odpadu
  • Zakup nowoczesnych urządzeń i sprzętów do produkcji regranulatu APCG PE

Firma Akpol powstała w 2005 r. i jest jedną z najprężniej rozwijających się firm zajmujących się recyklingiem w Polsce Wschodniej. W ramach działalności skupuje odpady, przetwarza i produkuje regranulaty HDPE, PP i LDPE. Od chwili powstania firma konsekwentnie inwestuje w rozwiązania przyjazne naturze. Systematycznie modernizuje park maszynowy oraz unowocześnia procesy produkcyjne, m.in. ograniczając zużycie wody i energii elektrycznej, podejmując działania prowadzące do redukcji hałasu, instalując nowoczesne filtry oraz sita używane w procesie filtracji. Jako pierwsza firma w Polsce, Akpol zrealizował projekt dotyczący innowacyjnej technologii automatycznej segregacji w procesie recyklingu odpadów. Firma prowadzi również działania edukacyjne w szkołach organizując prelekcje i warsztaty na temat ochrony środowiska i recyklingu. Dzięki ciągłym inwestycjom w nowe technologie Akpol nieustannie poszerza swoja ofertę i podnosi jakość produktów.

https://akpolrecykling.pl

Rezultaty projektów

Wdrożona w ramach projektu technologia pozwoliła na optymalizację procesu sortowania, a tym samym znaczne zmniejszenie ilości odpadów powstających w procesie segregacji, zwiększenie wydajności oraz możliwość odzysku dotychczas niepozyskiwanego tworzywa PET.

Projekt przyczynił się do wyrównywania różnic poprzez kreowanie nowych miejsc pracy oraz poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrażanie nowych technologii (FLYING BEAM – TOMRA Sorting AS) z Norwegii do Polski. W wyniku realizacji projektu Akpol poprawił ekologiczność przedsiębiorstwa i zwiększył redukcję negatywnego wpływu odpadów z tworzyw sztucznych na środowisko naturalne.

Wprowadzenie na rynek nowego produktu: regranulatu polietylenowego APCG PE. Jest to regranulat o właściwościach bakteriobójczych służący do wytwarzania różnego rodzaju materiałów foliowych w tym opakowań i worków. Uzyskanie właściwości bakteriobójczych umożliwia dodatek biocydu – czynnego preparatu antybakteryjnego, opartego na związkach pochodzenia roślinnego (kumaryna, tymol).

Inne przykłady z branży

Pozostałe Case Study