MSCG – Olga Szyszka

Olga Szyszka

o Olga Szyszka

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far Olga Szyszka has created 4 blog entries.

Trwa nabór wniosków z Działania 1.3 – Infrastruktura badawczo- rozwojowa w przedsiębiorstwach, RPO Lubelskie

Dofinansowanie w ramach konkursu mogą otrzymać przedsięwzięcia polegające na stworzeniu lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, w szczególności zakup środków trwałych: aparatury i urządzeń laboratoryjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na bazie których planowane jest prowadzenie działalności B+R.

Trwa nabór wniosków z Działania 1.2 – Badania celowe, RPO Lubelskie

Dofinansowanie w ramach konkursu mogą otrzymać projekty polegające na opracowaniu nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów.

Dotacje na projekty B+R dla MŚP i dużych firm

PO IR Poddziałanie 1.1.1 Szybka Ścieżka, „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”
Program ma na celu dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych, prowadzących do wdrożenia wyników tych badań lub prac we własnej działalności gospodarczej lub do sprzedaży […]