Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało, że zakończona została ocena merytoryczna projektów złożonych w czerwcowym etapie naboru w ramach konkursu 1/1.1.1/2015 Działanie 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Spośród 324 wniosków, które wpłynęły w ramach  konkursu, do dofinansowania zostało rekomendowanych 38 projektów (11%).

Nasza Firma z sukcesem pozyskała dofinansowanie dla 4 Klientów w ramach konkursu POIR 1.1.1 Szybka Ścieżka na projekty o wartości przekraczającej 12 mln złotych. O wysokiej jakości przygotowanych aplikacji, świadczy nie tylko fakt przyznania dofinansowania, ale także wysoka pozycja projektów na liście rankingowej (dwa projekty zajęły 2 miejsce).

Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do współpracy w ramach projektów badawczo-rozwojowych.