Rusza konkurs „Wzór na konkurencję” 

Program ma na celu dofinansowanie projektów, które przyczynią się do wzrostu wykorzystywania wzornictwa, co znajdzie przełożenie na wdrożenie nowych produktów na rynek. Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw, które:
 • chcą zwiększyć wykorzystanie wzornictwa w swojej działalności i dokonać zakupów inwestycyjnych
 • prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, tj. województw:
 • lubelskiego,
 • podkarpackiego,
 • podlaskiego,
 • świętokrzyskiego,
 • warmińsko-mazurskiego.
 • prowadzą działalność w jednej z niżej wymienionych branż:
 • Żywność i produkty rolno-spożywcze
 • Ekologia
 • Turystyka, medycyna, zdrowie
 • Energetyka
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
 • Budownictwo ekologiczne
 • Produkcja maszyn i urządzeń
Działanie składa się z dwóch etapów:
 • Etap I – przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej
 • Etap II – wdrożenie strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I (inwestycje), czego końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek nowego produktu
Kategorie wydatków:

Etap I

 • usługi doradcze,
Etap II
 • usługi doradcze,
 • środki trwałe (maszyny, urządzenia, linie produkcyjne),
 • wartości niematerialne i prawne (patenty, licencje, know-how)

Finansowanie:

 • Maksymalna kwota dofinansowania w ramach Etapu I: 100 tys. PLN (85% dofinansowania)
 • Maksymalna kwota dofinansowania w ramach Etapu II: 3 mln PLN. (70% dofinansowania)
 • Minimalny wkład własny beneficjenta:
  Etap I – 15 % wydatków kwalifikowalnych
  Etap II – 30% wydatków kwalifikowalnych