W dniu 10.12.2015r. w Software Camp odbyły się organizowane przez MSCG warsztaty pt. „Dotacje unijne dla przedsiębiorstw na Lubelszczyźnie”.
Podczas spotkania przedstawiciele lubelskich przedsiębiorstw z sektora MŚP dowiedzieli się jakie są aktualne możliwości współfinansowania rozwoju firm przy wykorzystaniu środków europejskich na poziomie regionalnym, ponadregionalnym oraz krajowym.
Warsztaty poprowadziła Magdalena Solarska oraz Marcin Sobczak.
Honorowy patronat nad spotkaniem objął Prezydent Miasta Lublin oraz Urząd m. Lublin.

Dziękujemy za liczne przybycie.