W piątek 23.11.2012r. LAWP ogłosiła listę rankingową projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 1.2

Lista projektów znajduje się na stronie:

http://www.lawp.eu/pdf/1_2/01_12/12_01_projekty_wybrane.pdf

W ramach konkursu aplikacje złożyło 544 Firmy, z czego dofinansowanie przyznano 139 Firmom (co stanowi 25,5% z ogółu złożonych wniosków).

Miło jest nam poinformować, iż w ramach konkursu komisja konkursowa wybrała do dofinansowania 24 projekty przygotowane przez konsultantów MSCG – co stanowi 17,2% wsztkich projektów znajdujących się na liście rankingowej. Projekty przygotowane przez naszych Konsultantów otwierają listę rankingową projektów wybranych do dofinansowania w ramach ninieszego konkursu.

W ramach konkursu również nasza Firma uzyskała dofinansowanie na realizację projektu inwestycyjnego.

W piątek 14.09.2012r. LAWP ogłosiła listę rankingową projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 1.4.A  RPO WL (Termomodernizacja).

Lista projektów znajduje się na stronie:

http://lawp.eu/index.php?menu=aktualnosci&submenu=&info=975&f_r=2012&f_m=0

WSZYSTKIE PROJEKTY przygotowane przez naszą Firmę zostały wybrane do dofinansowania. Projekty MSCG stanowią aż 30% wszystkich wybranych do dofinansowania projektów w ramach Działania 1.4.A.

Działanie 8.2. PO IG

W październiku PARP ogłosiła listę wniosków wniosków wybranych do dofinansowania w ramach Działania 8.2. PO IG. W ramach naboru 32 projekty z 33 złożonych przez MSCG, otrzymało wnioskowane wsparcie na zakup systemów informatycznych wspierających relacje B2B.

Nasza Firma posiada bardzo atrakcyjny model biznesowy „success fee” – nasze wynagrodzenie płacą Państwo TYLKO w przypadku pozytywnej oceny projektu (wybór projektu do dofinansowania).

Jeżeli są Państwo zainteresowani nawiązaniem współpracy z naszą Firmą, to bardzo proszę o kontakt pod numerami telefonów: 502 220 017, 502 220 016, 510 431 826 , 515 850 290, lub pod adresem email: mscg(a)mscg.com.pl

Konkursy w ramach działania 8.2. odbędą się w kwietniu i czerwcu 2013r.