20 kwietnia 2017 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zamieściło komunikat o zakończeniu oceny merytorycznej w ramach Programu Sektorowego INNOMOTO.

Program Sektorowy INNOMOTO skierowany jest do polskiego sektora motoryzacyjnego celem podniesienia konkurencyjności polskich firm na arenie międzynarodowej.

Jedynie 47 projektów zostało ocenionych pozytywnie i zakwalifikowanych do dofinansowania spośród ogółu 87 złożonych wniosków.

Z przyjemnością informujemy, iż projekt naszego Klienta znalazł się na liście projektów, które zostały pozytywnie ocenione przez ekspertów i rekomendowane do otrzymania dofinansowania.

 • Melex Sp. z o.o.

  N.Truck użytkowy pojazd modułowy o napędzie elektrycznym o DMC 3.5t do transportu na obszarach miejskich i przemysłowych

  2 894 260,98 PLN

W tym samym dniu została również zakończona procedura oceny merytorycznej drugiego Programu Sektorowego PBSE.

Celem Programu Sektorowego PBSE jest wzrost innowacyjności krajowego sektora elektroenergetycznego, a samo działanie zostało zainicjowane przez Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE).

W ramach wyżej wymienionego konkursu do Instytucji Pośredniczącej wpłynęło 51 wniosków o dofinansowanie, natomiast mniej niż połowa złożonych wniosków została oceniona pozytywnie.

Zaledwie 24 wnioski otrzymały rekomendację do dofinansowania, co oznacza, że ocena projektów została zweryfikowana pozytywnie.

Na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania znalazł się projekt opracowany przez ekspertów MSCG dla naszego Klienta.

 • 3N Solutions Sp. z o.o.

  Opracowanie innowacyjnej technologii MVC (medium voltage cleaning) czyszczenia urządzeń elektroenergetycznych pod średnim napięciem do 60kV

  5 232 134,74 PLN

Łącznie MSCG w ramach Programów Sektorowych pozyskało dofinansowanie dla 6 projektów o łącznej wartości blisko 21 mln zł.

MSCG pozyskało dofinansowanie już dla 30 projektów badawczo – rozwojowych o łącznej wartości blisko 122 mln zł w ramach perspektywy 2014 – 2020.

Serdecznie gratulujemy wszystkim beneficjentom oraz dziękujemy naszym Klientom za obdarzone nas zaufanie.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy oraz referencjami zrealizowanych projektów zamieszczonych na stronie internetowej.

 • Skontaktuj się z nami:
 • Artur Wójtowicz
 • 780 044 395
 • artur.wojtowicz@mscg.com.pl