16 marca 2017 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oficjalnie zakończyło ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach grudniowego etapu konkursu w ramach Działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” i przedstawiło listę projektów rekomendowanych do dofinansowania.

Spośród 229 wniosków, które wpłynęły w ramach grudniowego etapu konkursu, dokonano oceny merytorycznej 214 wniosków.

Do dofinansowania zostały rekomendowane 42 projekty (7 zlokalizowanych w województwie mazowieckim, 35 zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie).

Z przyjemnością informujemy, iż wśród projektów, które otrzymały rekomendacje do dofinansowania znalazł się projekt naszego Klienta o wartości blisko 3 mln zł.

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom konkursu i trzymamy kciuki za jak najszybszy transfer prac B+R do praktyki gospodarczej.

Jednocześnie informujemy, iż od momentu uruchomienia Szybkiej Ścieżki pozyskaliśmy dofinansowanie dla 22 projektów o łącznej wartości przekraczającej 91 mln PLN.

MSCG to zespół doświadczonych ekspertów – doktorów, inżynierów, ekonomistów, prawników. Członkowie zespołu mają za sobą wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu i zarządzaniu projektami dofinansowanymi ze środków unijnych.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy.

Jeżeli są Państwo zainteresowani aplikowaniem o dotacje na projekty badawczo-rozwojowe serdecznie zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu:

  • Artur Wójtowicz
    Opiekun Klienta Biznesowego
  • 780 044 395
  • artur.wojtowicz@mscg.com.pl
Zapraszamy do współpracy!