Zapraszamy do udziału w Strategicznym programie badań naukowych i prac rozwojowych Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo – BIOSTRATEG. Program ma za zadnie stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Wynikiem realizowanych w ramach programu projektów będzie opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych produktów, technik i technologii oraz całej gamy innych rozwiązań mających zastosowanie w dziedzinach objętych zakresem tematycznym programu.

Zakładany całkowity budżet Programu, w ramach którego w latach 2014-2019 będą realizowane projekty obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe oraz działania związane z przygotowaniem do wdrożenia, wyniesie ok. 500 milionów złotych.

Rozpoczęcie naboru wniosków w ramach programu planowane jest na maj 2015.
Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie NCBR:
http://www.ncbir.pl/programy-strategiczne/srodowisko-naturalne-rolnictwo-i-lesnictwo—biostrateg/