18 października 2021 roku rozpoczął się nabór wniosków w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Celem konkursu Internacjonalizacja MŚP jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Maksymalne dofinansowanie: 800 000 zł

Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że wkład własny to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu.

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na:

  • usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
  • usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów, certyfikatów, koncesji, badań marketingowych, wzornictwa opakowań;
  • udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
  • nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

MSCG Sp. z o.o. specjalizuje się w przygotowaniu Modelu Biznesowego Internacjonalizacji – dokumentu, który jest niezbędny do starania się o wnioskowane dofinansowanie do realizacji projektu.

W ramach usługi zespół ekspertów MSCG opracowuje strategię rozwoju na rynkach zagranicznych, w tym plan wejścia na nowe rynki. Celem usługi jest wytypowanie najbardziej perspektywicznych rynków zagranicznych oraz opracowanie planu działań związanych z eksportem produktów na wybrany rynek.

Działania w zakresie opracowania, a następnie wdrożenia strategii eksportowej podlegają dofinansowaniu nawet do 85%. Wśród kosztów podlegającym dofinansowaniu znajdują się m.in. opracowanie strategii eksportowej, zakup usług doradczych i prawnych związanych z wejściem na nowy rynek, zakup usług związanych z certyfikacją produktów, koszty udziału w targach i misjach gospodarczych, organizacja spotkań biznesowych, zakup materiałów informacyjno-promocyjnych jak np. katalogi, gadżety reklamowe itp.

Eksperci MSCG opracowali kilkadziesiąt strategii eksportowych, w wyniku których Klienci wprowadzili swoje produkty nowe rynki. Wszystkie strategie eksportowe opracowane przez MSCG zostały pozytywnie ocenione i zaakceptowane przez PARP i uzyskały wnioskowane dofinansowanie na ich realizację.

Co roku z zadowoleniem obserwujemy jak rosną przychody z eksportu naszych Klientów, którzy realizują działania w tym obszarze. Wielu naszych klientów w ciągu zaledwie 2-3 lat od rozpoczęcia realizacji projektu osiągało imponujące wskaźniki z eksportu, a rekordziści osiągali nawet 80-90% przychodów ze sprzedaży zagranicznej generując przy tym wielomilionowe zyski.

Jeżeli są Państwo zainteresowani przygotowaniem Modelu Biznesowego Internacjonalizacji serdecznie zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu:

  • Artur Wójtowicz
    Doradca Klienta Biznesowego
  • 780 044 395
  • artur.wojtowicz@mscg.com.pl
Zapraszamy do współpracy.