Z przyjemnością informujemy, iż kolejni Klienci otrzymali wsparcie w ramach następujących działań:

 • 3.2.2 POIR Kredyt na innowacje technologiczne

  100% skuteczności. W ramach działania POIR 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne dofinansowanie otrzymał nasz Klient, firma SWORD Sp. z o.o. Sp. k. na projekt o wartości 8 333 189,55 zł.

  Serdecznie dziękujemy za powierzone nam zaufanie.

 • 1.3 RPO WL Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach

  100% skuteczności. Kolejny Klient MSCG z dotacją na Infrastrukturę B+R. Łącznie w ramach działania 1.3 RPO WL eksperci MSCG pozyskali dofinansowanie dla 5 projektów o łącznej wartości blisko 17 mln zł.

  Dziękujemy za zaufanie.

 • 3.3 RPO WSL Technologie Informacyjno – Komunikacyjne w działalności gospodarczej

  100% skuteczności. 11 Klientów MSCG otrzymało dofinansowanie na wdrożenie systemów informatycznych w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Dofinansowanie uzyskają projekty o łącznej wartości blisko 9 mln zł.

  Gratulujemy sukcesu oraz dziękujemy za owocną współpracę przy tworzeniu projektów.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy oraz referencjami zrealizowanych projektów zamieszczonych na stronie internetowej.
 • Skontaktuj się z nami:
 • Artur Wójtowicz
  Opiekun Klienta Biznesowego
 • 780 044 395
 • artur.wojtowicz@mscg.com.pl
Zapraszamy do współpracy!