2.4 Cyfryzacja lubelskich MŚP

04 września 2023 rusza nabór wniosków z działania 2.4 Cyfryzacja lubelskich MŚP w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego.

Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie MŚP poprzez wdrożenie rozwiązań cyfrowych dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstwa – tzw. rozwiązań „szytych na miarę”.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • Wdrożenie oprogramowania, które przyczyni się do zwiększenia zdolności produkcyjnej/usługowej istniejącego zakładu lub będzie związane są z zasadniczą zmianą procesu produkcji/usługowego.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) prowadzące działalność na terenie województwa lubelskiego.

Koszty kwalifikowane, które mogą być objęte dofinansowaniem  to między innymi:

  • Nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji oraz innych praw własności intelektualnej.
  • Nabycie środków trwałych.
  • Koszty usług związanych z dostosowaniem nabywanych rozwiązań/technologii cyfrowych.
  • Koszty usług szkoleniowych w zakresie kompetencji cyfrowych.

Termin naborów: 04.09.2023 – 12.10.2023

Maksymalny poziom dofinansowania: 800 000 zł

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych:

  • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa – 70%
  • średnie przedsiębiorstwa – 60%.

Artur Wójtowicz

Menedżer ds. kluczowych klientów

780 044 395

artur.wojtowicz@mscg.com.pl

Zapraszamy do współpracy.