Harmonogram Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej mają na celu wsparcie konkurencyjności makroregionu, poszerzenie innowacyjności oraz rozwój społeczno-gospodarczy.

O dofinansowanie mogą starać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstw MŚP, które prowadzą działalność na terenie Polski Wschodniej, są to województwa: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego oraz części województwa mazowieckiego (bez Warszawy i otaczających jej powiatów).

Główne inwestycje będą realizowane w obszarze:

🔵Działania 1. 4 Wzornictwo MŚP – wsparcie obejmuję kompleksowe wsparcie w zakresie przygotowanie i wdrożenie strategii wzorniczej, które pozwoli podnieść innowacyjność przedsiębiorstwa.

Celem działania jest zwiększenia atrakcyjności oferowanych przez nie produktów, co w efekcie przyczyni się do poprawienia ich pozycji rynkowej.
Finansowaniem zostaną objęte wydatki przeznaczone na opracowanie strategii wzorniczej oraz jej wdrożenie w przedsiębiorstwie.

🟡 Pula przeznaczonych środków wynosi – 100 mln PLN

Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 3 000 000 PLN
Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie: 200 000 PLN
Maksymalny poziom dofinansowania UE w projekcie: 85%

          Nabór wniosków prowadzony będzie: 9 maja – 29 sierpnia

🔵 Działania 1.2 Automatyzacja i robotyzacja w MŚP – pozwoli przekształcić model prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o rozwiązania Przemysłu 4.0.

Celem działania jest kompleksowe wsparcie w zakresie automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwach Polski Wschodniej.
Dofinansowanie można otrzymać na przeprowadzenie diagnozy dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa oraz opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0.
Również na wdrożenie działań wynikających z opracowanej mapy drogowej w przedsiębiorstwie, w szczególności: zakup automatów, robotów oraz innych maszyn i urządzeń, a także oprogramowania oraz usług doradczych i szkoleniowych niezbędnych do instalacji i obsługi ww. urządzeń.

🟡 Pula przeznaczonych środków wynosi – 100 mln PLN

Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 3 000 000 PLN
Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie: 200 000 PLN
Maksymalny poziom dofinansowania UE w projekcie: 85%

          Nabór wniosków prowadzony będzie: 2 sierpnia – 25 października

🔵 Działania 1.3 Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP – pomoże firmom racjonalnie zarządzać zasobami, a w tym odpadami, zmniejszeniem emisji CO2, oszczędzać zużytą energię i surowce.

Celem działania jest wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne.

Program podzielony na dwa etapy:

I ETAP – opracowanie modelu biznesowego GOZ – transformacja
II ETAP – wdrożenie modelu biznesowego GOZ – transformacja

🟡 Pula przeznaczonych środków wynosi:
– 10 mln PLN na opracowanie modelu biznesowego,
– 100 mln PLN na wdrożenie modelu biznesowego.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu: ETAP I – 150 000 PLN, ETAP II – 3 500 000 PLN
Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie: 5 000 000 PLN
Maksymalny poziom dofinansowania UE w projekcie: 85%

          Nabór wniosków prowadzony będzie: 10 października – 19 grudnia

Artur Wójtowicz

Menedżer ds. kluczowych klientów

780 044 395

artur.wojtowicz@mscg.com.pl

Zapraszamy do współpracy.