Senior Konsultant

Lublin (siedziba)Pełny etat

Czy chcesz podjąć pracę w niezwykle ambitnej firmie konsultingowej i zbudować swoją karierę?

Jesteś gotowy zmierzyć się z realnymi wyzwaniami w niezwykle ambitnej i dynamicznej firmie konsultingowej?

Dołącz do MSCG – u nas masz szansę na osiągnięcie sukcesu zawodowego, przejrzystą ścieżkę awansu, możliwość rozwoju i podejmowania wyzwań!

 

Czytaj więcej

MSCG to zespół doświadczonych ekspertów, którzy na co dzień pracują z najbardziej innowacyjnymi przedsiębiorstwami w celu opracowania przełomowych rozwiązań w branży oraz przygotowania zwycięskich aplikacji konkursowych.

Zrealizowaliśmy ponad 1500 projektów o wartości przekraczającej 2 MLD PLN, w tym dla czołowych spółek giełdowych w kraju.

 • Obsługujemy projekty o zasięgu międzynarodowym oraz współpracujemy z czołowymi ośrodkami eksperckimi w kraju.
 • Zajmujemy czołowe miejsca na listach rankingowych.
 • Pomagamy się rozwijać cenionym firmom i początkującym startupom.

Senior Konsultant ds. Projektów to oferta skierowana do osób, które chcą odgrywać kluczową rolę w zarządzaniu, planowaniu i wdrażaniu działania naszej organizacji. Poszukujemy specjalistów, którzy są pełni zapału, zaangażowania w swoją pracę i determinacji.

Jeśli jesteś gotowy/a podjąć wyzwanie w tworzeniu sukcesu naszej organizacji, to stanowisko jest właśnie dla Ciebie.

Sprawdź obowiązki i wymagania

Kluczowe obowiązki

 • tworzenie dokumentacji aplikacyjnych oraz dokumentów strategicznych pod kątem programów dotacyjnych,
 • monitorowanie potencjalnie dostępnych możliwości pozyskiwania dofinansowania w ramach funduszy europejskich
 • merytoryczna i kreatywna współpraca z zespołem klienta, jednostkami badawczymi, naukowcami pod kątem opracowywania koncepcji projektu oraz aplikacji konkursowej,
 • zarządzanie wnioskami o dofinansowanie w trakcie ich oceny (kontakty z instytucjami pośredniczącymi, wykonywanie uzupełnień do wniosków, reprezentowanie klienta przed instytucjami pośredniczącymi, przygotowywanie odwołań),
 • współpraca z zespołem projektowym oraz innymi działami wewnątrz organizacji.

Wymagane cechy i umiejętności

 • minimum trzy lata doświadczenia w tworzeniu wniosków o dofinansowanie dla firm w ramach programów RPO, POIR, POPW, FENG itp.
 • kreatywność, ciekawość poznawcza oraz umiejętność pracy z dokumentami i aktami prawnymi,
 • umiejętność zbierania i analizowania danych,
 • umiejętność tworzenia analiz finansowych,
 • umiejętność samodzielnego, skutecznego działania i metodycznego rozwiązywania problemów oraz samoorganizacji.
 • umiejętność pracy w zespole,
 • bardzo dobra komunikatywność,
 • zaangażowanie, odpowiedzialność i dokładność.

Oferujemy

 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub możliwość współpracy B2B (warunki ustalane indywidualnie w zależności od doświadczenia i projektów referencyjnych)
 • atrakcyjne warunki wynagrodzenia: min. podstawa i prowizja od pozyskanych od przychodów projektowych,
 • duży zakres samodzielności z możliwością rozwoju i awansu,
 • możliwość współpracy z dużymi i prestiżowymi klientami oraz wiodącymi ośrodkami naukowymi w Polsce,
 • pracę w środowisku umożliwiającym rozwój i zdobywanie nowych doświadczeń,
 • profesjonalne pakiet szkoleń z zakresu programów dotacyjnych i wsparcie mentorów.

Wynagrodzenie

 • W zależności od doświadczenia + motywujący system premiowy

Aplikuj

Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą, wyślij swoje CV wraz z listem motywacyjnym na adres hr@mscg.com.pl

List motywacyjny powinien bezpośrednio dotyczyć tego stanowiska i tłumaczyć, dlaczego — Twoim zdaniem — jesteś idealnym kandydatem. W tytule e-maila prosimy dopisać nazwę działu, do jakiego aplikujesz.

Aplikuj teraz
CV + LM

Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą, wyślij swoje CV wraz z listem motywacyjnym. List motywacyjny powinien dotyczyć stanowiska, na które aplikujesz i tłumaczyć, dlaczego – Twoim zdaniem – jesteś idealnym kandydatem.

Case Study

Po pozytywnej weryfikacji CV i LM poprosimy Cię o rozwiązanie case study. Case study to inaczej studium przypadku.

Jest to zadanie oparte na realnym problemie, z jakim możesz się spotkać podczas pracy na danym stanowisku. Zawiera opis sytuacji oraz wytyczne w jaki sposób zadanie ma zostać wykonane (esej, prezentacja, strategia). Case study pozwoli nam zrozumieć w jaki sposób myślisz, jak rozwiązujesz problemy i wyciągasz wnioski. Prześlemy Ci niezbędne informacje na temat zadania, a także termin jego realizacji. W zależności od skomplikowania zadania może to być czas od jednego do kilku dni.

Testy kompetencji

Po analizie przesłanych rozwiązań case study, wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na sesję testów. O szczegółach dotyczących terminu i miejsca kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo (dlatego też, po przesłaniu nam aplikacji, pamiętaj o regularnym sprawdzaniu swojej skrzynki pocztowej).

Czego możesz spodziewać się podczas sesji testowej? Będziemy sprawdzać Twoje predyspozycje zawodowe i osobowościowe.

Rozmowa telefoniczna

Kolejnym etapem jest rozmowa telefoniczna z pracownikiem działu HR. Rozmowa będzie dotyczyć m.in. Twoich doświadczeń zawodowych.

Spotkanie rekrutacyjne

Ostatnim etapem procesu rekrutacji jest spotkanie indywidualne, w którym uczestniczy pracownik Działu HR i przyszły przełożony. Będziemy pytać o Twoje doświadczenia, oczekiwania oraz cele zawodowe. Ważne dla nas będzie poznanie Ciebie jako osoby, która ma dołączyć do naszego zespołu. Jeśli w wyniku tego etapu zostaniesz wybrany/a – pozostaje już tylko ustalenie terminu rozpoczęcia współpracy.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy zgodna z RODO[1]

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MSCG Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie adres: ul. Tomasza Zana 11a, 20-601 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000926638, NIP: 7123186129, Regon: 060535088;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte.
 • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
 • przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne dla celów związanych z przebiegiem rekrutacji.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)