Kariera

MSCG to przede wszystkim w doskonale wykwalifikowana i doświadczona kadra.

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu sprawdź aktualne oferty pracy w interesującym Cię dziale firmy lub zgłoś się do Programu Rozwoju Talentów.

Program Rozwoju Talentów (staż)

W MSCG dostrzegamy potencjał płynący z rozwoju kapitału ludzkiego. Prowadzimy Program Rozwoju Talentów, którego uczestnicy pod okiem doświadczonych ekspertów, zyskują intensywny pakiet szkoleń z zakresu Funduszy Europejskich i doradztwa strategicznego oraz możliwość pracy nad innowacyjnymi projektami dla wiodących firm na rynku. Najlepsi absolwenci programu otrzymują możliwość stałej współpracy i dalszego rozwoju w strukturze firmy.

Chcesz zdobyć praktyczną wiedzę? Jesteś gotowy zmierzyć się z realnymi wyzwaniami w niezwykle ambitnej i dynamicznej firmie konsultingowej?

Chcesz się rozwijać, lubisz się uczyć i masz zdolności analityczne? Chcesz stać się specjalistą w zakresie środków unijnych dla przedsiębiorstw?

Jeżeli, odpowiedziałeś „tak” na powyższe pytania, zapoznaj się z Programem Rozwoju Talentów MSCG i aplikuj do wybranego działu!

Dział Rozwoju Rynku

Dział Rozwoju Rynku

 • Mam doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej lub Call Center
 • Lubię rozmawiać, z łatwością nawiązuje relacje
 • Interesuję się efektywnym wykorzystaniem narzędzi marketingu internetowego
Dział Zarządzania i Audytu

Dział Zarządzania i Audytu

Jeżeli lubisz pracę z dokumentami oraz kontakt z ludźmi, to zapraszamy Cię do naszego zespołu!

 • Lubię pracować z aktami prawnymi, dokumentami księgowymi itp.
 • Jestem bardzo dokładny, terminowy i dobrze zorganizowany
 • Lubię kontakt z ludźmi i chcę rozwijać się w zarządzaniu projektami

Etapy programu

Praktyka + szkolenie

Praktyka + szkolenie

Płatny staż

Płatny staż

Samodzielny specjalista

Samodzielny specjalista

Staż oczami naszych Pracowników

Paulina

Paulina

Starszy Specjalista ds projektów UE

Paulina jest związana z MSCG od 2011r., początkowo jako stażystka, następnie jako specjalista ds. rozliczeń projektów, a obecnie jako starszy specjalista w Dziale Projektów UE, gdzie odpowiada za koordynację projektów ogólnopolskich i regionalnych. Posiada międzynarodowe uprawnienia w zakresie zarządzania projektami, oraz doświadczenie w kompleksowym zarządzaniu ponad 50 projektami. Specjalizuje się w projektach infrastrukturalnych, inwestycyjnych oraz doradczych m.in. w zakresie wzornictwa przemysłowego.

„Praca w MSCG to wymagające, ambitne i bardzo ciekawe doświadczenie. Rozwój i wyzwania to nasza codzienność.”

Joanna

Joanna

Kierownik Działu Zarządzania i Audytu

Joanna jest kierownikiem Działu Zarządzania i Audytu, radcą prawnym oraz absolwentką dwóch kierunków studiów (prawniczych i administracyjnych). Swoją karierę rozpoczynała jako stażystka w 2010r., równolegle kontynuując studia na drugim kierunku, a następnie aplikację radcowską. Umiejętnie łączyła pracę zawodową z pasją i swoimi ambicjami. Kieruje działem, który z sukcesem rozliczył 350 projektów o wartości przekraczającej 300 mln zł. W wolnym czasie trenuje CrossFit.

„Konsulting daje szansę zdobywania wiedzy i obycia biznesowego. Różnorodność zadań sprawia, że tempo nauki w konsultingu jest większe niż w wielu innych branżach.”

Aplikuj

Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą, wyślij swoje CV wraz z listem motywacyjnym na adres hr@mscg.com.pl

List motywacyjny powinien bezpośrednio dotyczyć tego stanowiska i tłumaczyć, dlaczego — Twoim zdaniem — jesteś idealnym kandydatem. W tytule e-maila prosimy dopisać nazwę działu, do jakiego aplikujesz.

Aplikuj teraz
CV + LM

Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą, wyślij swoje CV wraz z listem motywacyjnym. List motywacyjny powinien dotyczyć stanowiska, na które aplikujesz i tłumaczyć, dlaczego – Twoim zdaniem – jesteś idealnym kandydatem.

Case Study

Po pozytywnej weryfikacji CV i LM poprosimy Cię o rozwiązanie case study. Case study to inaczej studium przypadku.

Jest to zadanie oparte na realnym problemie, z jakim możesz się spotkać podczas pracy na danym stanowisku. Zawiera opis sytuacji oraz wytyczne w jaki sposób zadanie ma zostać wykonane (esej, prezentacja, strategia). Case study pozwoli nam zrozumieć w jaki sposób myślisz, jak rozwiązujesz problemy i wyciągasz wnioski. Prześlemy Ci niezbędne informacje na temat zadania, a także termin jego realizacji. W zależności od skomplikowania zadania może to być czas od jednego do kilku dni.

Testy kompetencji

Po analizie przesłanych rozwiązań case study, wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na sesję testów. O szczegółach dotyczących terminu i miejsca kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo (dlatego też, po przesłaniu nam aplikacji, pamiętaj o regularnym sprawdzaniu swojej skrzynki pocztowej).

Czego możesz spodziewać się podczas sesji testowej? Będziemy sprawdzać Twoje predyspozycje zawodowe i osobowościowe.

Rozmowa telefoniczna

Kolejnym etapem jest rozmowa telefoniczna z pracownikiem działu HR. Rozmowa będzie dotyczyć m.in. Twoich doświadczeń zawodowych.

Spotkanie rekrutacyjne

Ostatnim etapem procesu rekrutacji jest spotkanie indywidualne, w którym uczestniczy pracownik Działu HR i przyszły przełożony. Będziemy pytać o Twoje doświadczenia, oczekiwania oraz cele zawodowe. Ważne dla nas będzie poznanie Ciebie jako osoby, która ma dołączyć do naszego zespołu. Jeśli w wyniku tego etapu zostaniesz wybrany/a – pozostaje już tylko ustalenie terminu rozpoczęcia współpracy.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy zgodna z RODO[1]

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MSCG Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie adres: ul. Tomasza Zana 11a, 20-601 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000926638, NIP: 7123186129, Regon: 060535088;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte.
 • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
 • przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne dla celów związanych z przebiegiem rekrutacji.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)