Dotacja na eksport – nowy konkurs!

4 kwietnia 2022 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Celem konkursu Internacjonalizacja MŚP jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze województw:
✅ warmińsko mazurskiego,
✅ podlaskiego,
✅ świętokrzyskiego,
✅ lubelskiego,
✅ podkarpackiego.

Maksymalne dofinansowanie: 900 000 zł

Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że wkład własny to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu.

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na:
✅usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
✅ usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów, certyfikatów, koncesji, badań marketingowych, wzornictwa opakowań;
✅ udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
✅ nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

❗ To ostatnia szansa na pozyskanie bezzwrotnego dofinansowania na umiędzynarodowienie działalności gospodarczej.

Eksperci MSCG pozyskali dofinansowanie dla kilkudziesięciu projektów eksportowych, a skuteczność w pozyskaniu dotacji to blisko 100%.

Artur Wójtowicz

Doradca Klienta Biznesowego

780 044 395

artur.wojtowicz@mscg.com.pl

Zapraszamy do współpracy.