OZE

W ramach projektów OZE możliwe jest pozyskanie dofinansowania na budowę, przebudowę bądź rozbudowę instalacji OZE (instalacji fotowoltaicznej) oraz na głęboką termomodernizację budynków.

78 400 000,00 PLN

Wartość dofinansowania

120 000 000,00 PLN

Wartość projektów

67

Liczba zrealizowanych projektów

Beneficjent: Voltosun, Łukpol, Budomex

Branża: OZE

Zrealizowane projekty:

 • Budowa farmy fotowoltaicznej
 • Budowa instalacji fotowoltaicznej
 • Termomodernizacja obiektu biurowego

Cele projektów:

 • Obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa
 • Zmniejszenie zapotrzebowania na energię wykorzystywaną w budynku
 • Poprawa bilansu energetycznego budynku
 • Zmniejszenie stopnia emisji CO2 do atmosfery
 • Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego firmy
 • Oszczędzanie zasobów surowców energetycznych

Budomex

W ramach współpracy z MSCG firma Budomex  pozyskała dotację na kompleksową termomodernizację budynku biurowego. Firma w ramach projektu przeprowadziła:

 • docieplenie stropodachu, ścian zewnętrznych piwnic i budynku
 • wymiana stolarki okiennej
 • wymiana drzwi zewnętrznych
 • modernizacja systemu grzewczego
 • wymiana oświetlenia na energooszczędne
 • montaż instalacji fotowoltaicznej

Wartość dofinansowania: 180 103,39 PLN

Łukpol

W ramach współpracy z MSCG firma Łukpol pozyskała dotację na budowę instalacji fotowoltaicznej umieszczonej na dachach budynków, do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby firmy.

Wartość dofinasowania: 2 437 777,81 PLN

Voltosun

W ramach współpracy z MSCG firma Voltosun pozyskała dotację na budowę farmy fotowoltaicznej. Projekt objął budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Celem projektu jest produkcja energii elektrycznej – która będzie przesyłana do sieci Energetyki zasilając Krajową Sieć Energetyczną.

Wartość dofinansowania: 1 558 339,47 PLN

Inne przykłady z branży

Pozostałe Case Study