Informatyzacja

Informatyzacja

W ramach projektów informatycznych możliwe jest pozyskanie dofinansowania na działania związane z cyfryzacją i automatyzacją procesów biznesowych wewnętrznych oraz zewnętrznych realizowanych przez przedsiębiorstwo. Dzięki realizacji projektu można dofinansować zakup oprogramowania oraz sprzętu teleinformatycznego do obsługi procesów biznesowych.

73 279 000,00 PLN

Wartość dofinansowania

114 470 000,00 PLN

Wartość projektów

343

Liczba zrealizowanych projektów

Beneficjent: Goliard, Celier Aviation, Instytu Matki i Dziecka

Branża: Informatyzacja

Rodzaje projektów:

 • Pozyskanie dofinansowania na zakup oraz wdrożenie zintegrowanego systemu ERP oraz elektronicznego obiegu dokumentów
 • Wdrożenie systemu B2B umożliwiającego automatyzację procesów biznesowych z Partnerami biznesowymi

Cele projektów:

 • Zwiększenie wykorzystania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w procesach biznesowych
 • Automatyzacja i optymalizacja procesów zarządczych, operacyjnych i pomocniczych w firmie poprzez wdrożenie oprogramowania
 • Informatyzacja procesów B2B poprzez zakup i wdrożenie systemu ICT
 • Ograniczenie zużycia papieru w firmie poprzez wprowadzenie obiegu elektronicznego dokumentów
 • Usprawnienie procesów obsługi magazynu

Goliard

W ramach współpracy z MSCG firma Goliard pozyskała dotację na zakup oraz wdrożenie zintegrowanego systemu ERP oraz elektronicznego obiegu dokumentów. Dzięki wdrożeniu systemu została zwiększona efektywność realizowanych procesów biznesowych poprzez np.:

 • Ograniczenie konieczności tworzenia dokumentacji papierowej
 • Skrócenie czasu realizacji zamówień
 • Usprawnienie i automatyzację systemu komunikacji
 • Automatyczne harmonogramowanie produkcji
 • Bezpieczną elektroniczną archiwizacja danych
 • Pełny monitoring procesów biznesowych

Wdrożenie systemu informatycznego spowodowało zmianę procesów biznesowych realizowanych w chwili obecnej w sposób ręczny. Nastąpiła pełna automatyzacja przepływu informacji oraz dokumentacji, co pozwoli podnieść skuteczność, wydajność i jakość procesów, co ma bezpośrednie przełożenie na skuteczność realizacji strategii w trzech kluczowych obszarach: zacieśniania relacji z klientem, nieustannego podnoszenia jakości oferowanych rozwiązań oraz zwiększania sprawności działań operacyjnych.

Wartość dofinansowania: 412 748,25 PLN

Celier Aviation

W ramach współpracy z MSCG firma pozyskała dotację na wdrożenie systemu B2B umożliwiającego automatyzację procesów biznesowych z Partnerami biznesowymi:

 • konfiguracja produktów
 • zamawianie części zamiennych (odbiorcy)
 • zgłoszenia serwisowe
 • rozliczenie
 • projektowanie
 • zamawianie części (dostawcy)

Projekt pozwolił na dynamiczny rozwój współpracy z Partnerami biznesowymi w formie elektronicznej z wykorzystaniem:

 • Platformy CAWA (webservices)
 • Platformy do projektowania CAD – dostawcy

W ramach projektu firma sfinansowała zakup analizy przedwdrożeniowej zawierającej opis przygotowań do wdrożenia systemu, zakup i wdrożenie platformy CAWA, platformy do projektowania CAD, stacji serwerowej, pamięci masowej, komputerów przenośnych , banku pamięci RAID, Switcha oraz UPS-a.

Wartość dofinansowania: 786 879,80 PLN

Instytut Matki i Dziecka

W ramach współpracy z MSCG Instytut Matki i Dziecka otrzymał dotację na realizację projektu pt.: „Informatyzacja Instytutu Matki i Dziecka w celu wprowadzenia elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją medyczną oraz świadczenia usług on-line.”. W ramach projektu IMID sfinansował zakup opracowania studium wykonalności i niezbędnej dokumentacji technicznej, Zakup licencji Zintegrowanego Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją Medyczną, zakup podpisu elektronicznego dla 15 osób, Zakup licencji Elektroniczny Obieg Dokumentów, Zakup licencji w celu świadczenia e-usług publicznych – e-Portal, Szyna integracyjna z Platformą P1, Oprogramowanie bazodanowe, Prace instalacyjne, konfiguracyjne i optymalizacyjne, Zakup sprzętu teleinformatycznego: Komputerów PC, Tabletów, Zestawu serwerowego, Wyposażenia Centrum Przetwarzania Danych, Długopisy cyfrowe, Infomaty, Usługa kolokacji e-Portalu, Promocja projektu.

Dzięki realizacji projektu nastąpiło wprowadzenie e-usług publicznych oraz optymalizację i automatyzację procesów z Partnerami.

Wartość dofinansowania: 6 139 077,59 PLN

Pozostałe Case Study