Eksportowe

W ramach projektów eksportowych można pozyskać dofinansowanie na udział w targach branżowych oraz misjach gospodarczych w celu wypromowania przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych. Dzięki realizacji projektów następuje poszerzenie współpracy, nawiązanie kontaktów na nowych rynkach zagranicznych oraz wzmocnienie pozycji firmy na rynkach międzynarodowych oraz wejście na nowe rynki zagraniczne.

37 150 000,00 PLN

Wartość dofinansowania

52 000 000,00 PLN

Wartość projektów

39

Liczba zrealizowanych projektów

Beneficjent: T-Bull, Probio, Egen

Branża: Eksportowe

Rodzaje projektów:

  • Internacjonalizacja działalności

Cele projektów:

  • Poszerzenie współpracy
  • Nawiązanie kontaktów
  • Wzrost rozpoznawalności firmy na rynkach zagranicznych
  • Pozyskanie nowych klientów

T-Bull

W ramach współpracy z MSCG firma T-Bull pozyskała dofinansowanie na dwa projekty dotyczące ekspansji na nowe rynki zagraniczne. W ramach projektów firma sfinansowała zakup usług doradczych dotyczących umiędzynarodowienia,  nabycie materiałów promocyjnych i informacyjnych, koszty podróży służbowych na misje i targi w tym diety, noclegi, transport, rezerwacja miejsca wystawowego na targach, organizacja stoiska na targach.

Wartość dofinansowania: 506 925,00 PLN

Probio

W ramach współpracy z MSCG firma Probio pozyskała dofinansowanie na dwa projekty związane z internacjonalizacją działalności. W ramach projektów firma otrzymała dofinansowanie na przygotowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji i działania niezbędne do wdrożenia.

Wartość dofinansowania: 400 800,00 PLN

Egen

W ramach współpracy z MSCG firma Egen pozyskała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji EGEN SPÓŁKA AKCYJNA”. Dzięki realizacji projektu firma sfinansowała zakup usługi opracowania nowego modelu biznesowego internacjonalizacji.  Przeprowadzone zostało również przygotowanie do potrzeb rynku docelowego poprzez zakup badań marketingowych rynku docelowego oraz opracowanie struktury, mechanizmów i określenie narzędzi programu lojalnościowego dla dystrybutorów.

Wartość dofinansowania: 342 160,00 PLN

Pozostałe Case Study