Formularz rejestracyjny

W celu zapisania kilku osób z jednej firmy, prosimy o wypełnienie formularza dla każdej z  osób oddzielnie, podając indywidualne numery telefonów i adresy email. Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól formularza.

Kliknij tutaj, aby pobrać Agendę w pliku pdf.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez MS Consulting Group ul. Zana 11a, 20-601 Lublin, dotyczącego mnie adresu poczty elektronicznej, w myśl przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1977 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz 926 z póź. zm.) w zakresie prowadzonej przez SAIP PW działalności szkoleniowej oraz zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 (Dz. U. Nr 144 poz 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną.