Oferta MSCG obejmuje przygotowywanie i kompleksowe zarządzanie realizacją projektów inwestycyjnych dofinansowanych ze środków UE.

Nasza Firma przygotowuje i opracowuje aplikacje o dotacje, biznes plany do banków (kredyty inwestycyjne), dokumentacje do SSE, oraz dokumentacje przetargowe zgodnie z PZP.

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji na badania i rozwój, także tych trudnych projektach, które np. zostały odrzucone w poprzednich naborach (przygotowane przez inne firmy konsultingowe), a po przygotowaniu przez naszych Konsultantów otrzymały dofinansowanie i zajmowały czołowe miejsca na liście rankingowej projektów wybranych do dofinansowania.

Pozyskaliśmy finansowanie projektów B+R, inwestycyjnych, ICT i wielu innych dla ponad 750 klientów mając przy tym ponad 94% skuteczności.

Przykładowe referencje obejmują:

Zrealizowane Projekty B+R

Innotech

Program wsparcia nauki i przedsiębiorstw w zakresie realizacji innowacyjnych przedsięwzięć ze szczególnym wskazaniem na obszar zaawansowanych technologii (ścieżka programowa Hi-Tech).

Opracowanie multiplatformowej technologii produkcji gier MMO free-2play
Opracowanie multiplatformowej technologii produkcji gier MMO free-2play 2 684 220,00 PLN

Stworzenie prototypu zarządzania oświetleniem dużych powierzchni oraz interfejsu 3D

Beneficjent: Spółka Inżynierów SIM sp. z o.o.
Wartość projektu: 2 048 326,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 417 700,00 PLN

Działanie 1.4, PO IG
Celem projektu jest opracowanie systemu wielopunktowego analizatora i inteligentnego sterownika dużych powierzchni, oraz interfejsu sterującego, wykorzystującego optykę 3D i inteligentne rozpoznawanie użytkownika. Opracowany w ramach projektu kompleksowy system zarządzania oświetleniem dużych powierzchni będzie innowacyjny w skali międzynarodowej, ponieważ umożliwi analizę oświetlenia wielkich powierzchni z uwzględnieniem wielu zmiennych, wielu stref, rozłożenia oświetlenia w zależności od miejsca, czasu, warunków zewnętrznych, trybu pracy, rodzaju pracy, oraz osób, które przebywają w danych pomieszczeniach. Tak wielowariantowe podejście zapewni bardzo duże oszczędności dla potencjalnych nabywców systemu.

Norway Grants

Green Industry Innovation

logo akpol Efficient and innovative sorting of plastic waste technology 5 198 978,61 PLN
logo gaweł Environment-friendly lamellar zinc coating technology 6 205 277,19 PLN

Działanie 1.1.1 PO IR Szybka Ścieżka

Wsparcie na prowadzenie prac badawczych i rozwojowych.

TECHNOLOGIE KOSMICZNE

SatRevolution
Opracowanie rewolucyjnej usługi obrazowania Ziemi przy użyciu satelitarnej konstelacji REC.
53 142 392,72 PLN

Działanie 1.1.1 PO IR Szybka Ścieżka

Wsparcie na prowadzenie prac badawczych i rozwojowych.

talmex
Opracowanie innowacyjnej technologii odzysku wody na cele bytowo-gospodarcze ze strumieni wodnych obciążonych substancjami organicznymi i nieorganicznymi z jednoczesną eliminacją mikrozanieczyszczeń antropogenicznych. 8 981 740,17 PLN
Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji elementów złącznych z gwintem specjalnym MTT (Multiple Thread Technology) z zastosowaniem modelowania wieloskalowego, opartej o stal o strukturze wielofazowej. 3 143 058,95 PLN
Opracowanie Inteligentnego Systemu Dystrybucji Światła SOLLS ACTIVE SKY 3 645 816,48 PLN
logo mista
Opracowanie innowacyjnej technologii systemu sterowania i układu chłodzenia silnika równiarki drogowej o napędzie hydrostatycznym – RD-165 FHAD (Full Hydrostatic Advance Drive) 2 616 320,79 PLN
thumb_gumet-wlasciwy
Uszczelnienia łożyskowe z zastosowaniem innowacyjnych mieszanek gumowych modyfikowanych grafenem, charakteryzujące się podwyższonymi własnościami funkcjonalnymi 2 436 993,72 PLN
folpak_logo_
Opracowanie przeciwdrobnoustrojowej folii polietylenowej do pakowania żywności – Active Foil (AF) 3 287 882,35 PLN
thumb_dataconsult
ExpertAR – rozszerzona rzeczywistość w logistyce i produkcji 5 132 221,39 PLN
Nowa generacja nanokompozytów silikonowych typu LSR o podwyższonej odporności mikrobiologicznej, z zastosowaniem polimerów winylo i wodoro funkcyjnych. 2 502 275,56 PLN
Opracowanie innowacyjnej technologii pompy ciepła powietrze-woda PCNG (Pompa Ciepła Nowej Generacji) 5 151 424,01 PLN
  Opracowanie innowacyjnej technologii agregatu adsorpcyjnego NETI®, wykorzystującego specjalną, klejoną konstrukcję złóż adsorpcyjnych.  6 096 913,67 PLN
 inntec Przeprowadzenie prac badawczych w zakresie nowej technologii laserowego spiekania proszków metali w zastosowaniu do drukowania obiektów 3D.  5 209 431,50 PLN
Aluron Systemy aluminiowe Opracowanie innowacyjnej technologii ognioodpornych systemów stolarki aluminiowej i fasad FENIX® do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. 8 130 970,05PLN
mansard Innowacyjna technologia produkcji długowiecznych pokryć dachowych, wykorzystująca powłoki proszkowe zawierające nanokompozyty polimerowe. 2 366 374,41 PLN
JM Tronik logo Inteligentna cyfrowa rozdzielnica średniego napięcia 6 170 583,66 PLN
Znalezione obrazy dla zapytania zeszuta Opracowanie innowacyjnej technologii Hybrydowego Systemu Detekcji Zagrożeń Pytia 5D 6 093 672,00 PLN
Molter - budujemy bezpieczne drogi! Opracowanie innowacyjnej technologii ekranów akustycznych Naturacustic® służących do ochrony przed hałasem generowanym wokół ciągów komunikacyjnych 2 716 576,75 PLN
Logo Koltex Plastic Recycling Systems Sp. z o.o. Sp. k. Opracowanie innowacyjnego zespołu wytłaczająco-granulującego FRS® (Foil Recycling System) do recyklingu wysoko zadrukowanych i zanieczyszczonych odpadów foliowych. 6 750 612,39 PLN
Znalezione obrazy dla zapytania: accrea Inteligentne, lekkie ramię robotyczne L2R 5 100 554,32 PLN
Opracowanie technologii produkcji elementów urządzeń elektrycznych – styków, uzwojenia oraz elementów złącznych w oparciu o nanokompozytowe powłoki galwaniczne miedzi i grafenu CGC (Copper Graphene Coat). 2 797 442,60 PLN
thumb_dataconsult ExpertPack – inteligentny system kompletacji i pakowania 6 772 337,21 PLN
Znalezione obrazy dla zapytania prez-met Opracowanie innowacyjnego centrum obróbczego CF-4 przeznaczonego do wykonywania kompletnej obróbki na pociętym profilu PVC. 2 252 021,36 PLN
PILC sp. z o.o. Zintegrowany System Wspomagania Procesu Szkolenia Spadochronowego PSSP-01 5 971 275,50 PLN
Opracowanie technologii nowej generacji urządzenia do sprawdzania stanu zamknięcia drzwi SmartBOLT 4 016 898,80 PLN
Brak dostępnego opisu zdjęcia. Mobilna technologia do akwizycji ruchu i tekstury w 4K 15 771 674,69 PLN
Gumet Opracowanie innowacyjnego, kompaktowego układu uszczelniającego z cieczą magnetyczną CMFS (Compact Magnetic Fluid Seal) 4 328 237,30 PLN
Znalezione obrazy dla zapytania INDUSTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zintegrowany system do leczenia wad wymowy – VIRTUAL SPEECH THERAPY SYSTEM – VSTS. 5 175 141,99 PLN
Neoklima Logo Opracowanie innowacyjnego zdecentralizowanego, zintegrowanego urządzenia wentylacyjno-chłodząco-ogrzewczego iUNIT 3 097 016,23 PLN
K&W Expert Opracowanie innowacyjnej instalacji łącznego odpylania i odsiarczania spalin INOS® dedykowanej dla kotłów rusztowych. 4 592 089,73 PLN
AL-STAL Sp. z o.o. – ślusarka budowlana, bramy hangarowe, projektowanie konstrukcyjne Opracowanie innowacyjnej technologii – Elastico Warm – wielkogabarytowych, dwupowłokowych, podnoszonych bram hangarowych z hybrydowymi profilami nośnymi. 3 628 781,16 PLN
3nslogo-021 Opracowanie innowacyjnej technologii czyszczenia urządzeń w warunkach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego w miejscu ich zabudowy z wykorzystaniem dwutlenku węgla w postaci stałej – UCT (Underground Cleaning Technology). 13 035 975,64 PLN

Działanie 1.1.1 PO IR Szybka Ścieżka dla Mazowsza

Wsparcie na prowadzenie prac badawczych i rozwojowych.

11bit studios: Własne projekty mają łączny budżet produkcyjny ok. 40 mln zł
Opracowanie innowacyjnego silnika nowej generacji do produkcji gier multiplatformowych Liquid Engine 6.0.
3 615 107,03 PLN

Działanie 1.4 PO IG

Wsparcie na prowadzenie prac badawczych i rozwojowych.

Uniwersalny system wczesnego wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa, analizujący komunikację użytkowników w sieciach teleinformatycznych z komutacją kanałów i pakietów
Uniwersalny system wczesnego wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa, analizujący komunikację użytkowników w sieciach teleinformatycznych z komutacją kanałów i pakietów 2 389 726,75 PLN
Elektryczny tomograf pojemnościowy do optymalizacji i kontroli jakości produkcji
Elektryczny tomograf pojemnościowy do optymalizacji i kontroli jakości produkcji 3 663 357,92 PLN
vrfpoland
Opracowanie innowacyjnej technologii generowania autogenu z wykorzystaniem metod teledetekcyjnych. 3 111 967,20 PLN
Odporny na zaburzenia elektromagnetyczne prototyp systemu punktów pomiarowych przy gniazdach produkcyjnych oparty o technologię selektywnej bramki RFID
Odporny na zaburzenia elektromagnetyczne prototyp systemu punktów pomiarowych przy gniazdach produkcyjnych oparty o technologię selektywnej bramki RFID 3 684 065.00 PLN
Stworzenie prototypu aplikacji e-Medicus opartej na funkcjach zbiorów poziomicowych oraz algorytmach inteligencji obliczeniowej
Stworzenie prototypu aplikacji e-Medicus opartej na funkcjach zbiorów poziomicowych oraz algorytmach inteligencji obliczeniowej 2 603 137.00 PLN
Stworzenie prototypu systemu zarządzania oświetleniem dużych powierzchni, oraz interfejsu 3D
Stworzenie prototypu systemu zarządzania oświetleniem dużych powierzchni, oraz interfejsu 3D 2 048 326,00 PLN

Działanie 1.1.2 PO PW

Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej

Prace rozwojowe nad demonstratorami innowacyjnych technologii nowej generacji analizatorów diagnostycznych wraz z dedykowanymi liniami odczynników 15 024 130,59 PLN

Działanie 1.2 PO IR

Sektorowe programy B+R: GAMEINN

Znalezione obrazy dla zapytania flyingwildhog Opracowanie innowacyjnej technologii silnika graficznego RoadHog 2 7 391 241,19 PLN
Znalezione obrazy dla zapytania gamedesire
Opracowanie systemu usług sieciowych dla gier i aplikacji mobilnych w oparciu o rozwiązania kontenerowe w chmurze – platofrmy SGS
2 296 236,70 PLN
 Znalezione obrazy dla zapytania vivid games
Opracowanie systemu personalizacji w grze z mechanizmami rozgłaszania (broadcastem) w ekosystemie – Game Content Personalization System GCPS
1 994 456,78 PLN
Znalezione obrazy dla zapytania vivid games
Opracowanie systemu do testów funkcjonalności na środowiskach serwerowych – Systemu
GTF (Game Test Framework).
1 162 816,62 PLN
Podobny obraz
Dostosowanie sposobu użytkowania i funkcjonowania gry „Car Mechanic Simulator” do możliwości rzeczywistości wirtualnej (VR)
1 083 796,72 PLN
Podobny obraz
Angular Light – innowacyjna technologia oświetlenia w grach 2D
981 851,00 PLN
Znalezione obrazy dla zapytania fuero games
Opracowanie systemu AITeF do automatycznego testowania oraz badania parametrów gier typu Multiplayer F2P.
3 169 213,33 PLN
Opracowanie framework’u do budowy systemów zachowań sztucznej inteligencji w wieloaktorowych grach czasu rzeczywistego typu ‘Grand Startegy’ – GS-AIM (Grand Strategy Artificial Inteligence Mechanism).
1 946 295,00 PLN
Znalezione obrazy dla zapytania t-bull
Opracowanie platformy do zarządzania treścią, zasobami graficznymi oraz interakcjami w multiplatformowych grach mobilnych – platformy G-CAMP.
6 229 518,75 PLN
Znalezione obrazy dla zapytania t-bull
Opracowanie innowacyjnego systemu iDe-Tox w celu zapewnienia kompleksowej ochrony graczy przed zachowaniami toksycznymi występującymi w cyberprzestrzeni.
6 403 730,65 PLN
7lvls.com :: Video Game Development | Quality Assurance | Project Management
Innowacyjny system do półautomatycznego tworzenia poziomów do gier platformowych
2 163 133,98 PLN
Opracowanie systemu automatycznego generowania poziomów w grach rytmicznych w oparciu o analizę pliku muzycznego oraz zachowania graczy – AMFIS (Automatic MIDI File Interpretation System). 789 738,64 PLN
Gamedust
Stworzenie zaawansowanych narzędzi pozwalających wdrożyć wiarygodnie postrzeganą przez odbiorcę sztuczną inteligencję w projektach z zakresu wirtualnej rzeczywistości
3 964 855,46 PLN

cat-astrop

Opracowanie innowacyjnej Platformy CSG (Platform for City Stories Games) do tworzenia gier miejskich z unikatowym systemem porównywania zdjęć odpornym na zmienne warunki pogodowe oraz środowisko w danej lokalizacji.
3 435 987,05 PLN
Znalezione obrazy dla zapytania SCALAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
HyperStack – Opracowanie innowacyjnego multiplatformowego środowiska produkcyjnego gier mobilnych typu hyper casual.
4 020 961,69 PLN
Opracowanie systemu BaltoroRogue do zautomatyzowanego tworzenia poziomów do gier
2 440 741,51 PLN
Podobny obraz
Opracowanie technologii High Definition Water System (HDWS) realistycznego graficznego i fizycznego odwzorowania wody w silniku Unity
1 482 163,25 PLN
Znalezione obrazy dla zapytania t-bull
Opracowanie Automatycznego Systemu Optymalizacji Parametrów Graficznych Gier Mobilnych – SopGAM, w celu automatycznej optymalizacji parametrów wydajności gry mobilnej na różnych platformach sprzętowych
4 264 693,29 PLN
Pyramid Games szykuje się do debiutu na NewConnect - BiznesRadar.pl
Opracowanie innowacyjnego systemu OpenCoOp do tworzenia i dodawania trybu kooperacyjnego online do symulatorowych gier singleplayer
868 313,00 PLN

Działanie 1.2 PO IR

Sektorowe programy B+R: PBSE

3nslogo-021
Opracowanie innowacyjnej technologii MVC (medium voltage cleaning) czyszczenia urządzeń elektroenergetycznych pod średnim napięciem do 60kV
5 232 134,74 PLN

Działanie 1.2 PO IR

Sektorowe programy B+R: INNOMOTO

Znalezione obrazy dla zapytania melex logo
N.Truck użytkowy pojazd modułowy o napędzie elektrycznym o DMC 3.5t do transportu na obszarach miejskich i przemysłowych
2 894 260,98 PLN

Działanie 1.2 PO IR

Sektorowe programy B+R: IUSER

Logo serwisu
Opracowanie skalowalnego systemu akumulatorowego nowej generacji /EXERGY PACK/ (EP)
5 060 521,47 PLN

Działanie 2.3.2 PO IR

Bony na innowacje dla MŚP

Producent urządzeń chłodniczych dla handlu i gastronomii Opracowanie prototypu szafy mroźniczej przeznaczonej do zastosowań przemysłowych. 225 510,40 PLN
Podobny obraz Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji makaronów instant dla Wytwórni Makaronu Domowego POL-MAK S.A. 77 908,00 PLN
 Logo Badania w celu opracowania złożonego preparatu Myodiab przeznaczonego do leczenia obwodowej, symetrycznej polineuropatii cukrzycowej. 369 575,00 PLN
POLA Opracowanie znacząco ulepszonego chleba „Wygnanowskiego” z dodatkiem naturalnego złożonego preparatu polifenolowego oraz opracowanie znacząco ulepszonego procesu technologicznego jego produkcji. 174 415,40 PLN
WHM Opracowanie innowacyjnej technologii systemu precyzyjnej mechanicznej perforacji pasów do transportu podciśnieniowego i sterowania- systemu automatyzującego proces produkcyjny pasów transportowych. 470 800,00 PLN
PEI
Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania zeolitów z materiałów antropogenicznych pochodzących z wydobycia węgla kamiennego.
315 500,00PLN
Podobny obraz
Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji lakierów hybrydowych UV Gel Polish o znacząco poprawionych właściwościach użytkowych.
399 381,00 PLN
Parisa
Opracowanie innowacyjnych kosmetyków o właściwościach dermoochronnych.
487 080,00 PLN

Działanie 1.2 RPO WL

Badania celowe

SIM logo ComatiQ – System zarządzania automatyką i energią w sieciach obiektów rozproszonych, wykorzystujących adaptacyjne modele zachowań użytkowników i urządzeń 2 998 319,30 PLN
Znalezione obrazy dla zapytania polmak Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji makaronu o bardzo niskim indeksie glikemicznym 477 308,52 PLN
Znalezione obrazy dla zapytania INDUSTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Opracowanie technologii HPC-GIS do kompleksowej analizy lokalizacji inwestycji oraz oceny zagrożeń środowiskowych 2 989 049,60 PLN
Logo Opracowanie innowacyjnego suplementu diety SUPREMEN wpływającego na podwyższenie płodności męskiej poprzez poprawę parametrów jakościowych nasienia 1 245 317,26 PLN

Działanie 1.2.2 RPO WŁ

Projekty B+R przedsiębiorstw

Logo serwisu Opracowanie innowacyjnej technologii nowej generacji systemu akumulatorowego ECO B-Pack (Ecological Baterry Pack System) 922 046,00 PLN

Działanie 1.2 RPO WSL

Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Znalezione obrazy dla zapytania goliard Zwiększenie potencjału badawczego przedsiębiorstwa poprzez rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego 1 445 422,20 PLN

Działanie 1.2.1 RPO WM

Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw

Znalezione obrazy dla zapytania game desire Opracowanie technologii multiplatformowego silnika SGE (Scriptable Game Engine) 809 282,71 PLN
DataConsult - Systemy magazynowe i doradztwo logistyczne Badania nad rozwojem rozszerzonej rzeczywistości w logistyce wewnętrznej 6 120 411,10 PLN

Działania 1.6 Schemat A i B

Badania przemysłowe/eksperymentalne prace rozwojowe

Stworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Nowoczesnych Technologii
Stworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Nowoczesnych Technologii 2 433 604,20 PLN
Preparat kosmetyczny do opalania zawierający filtry UV pochodzenia naturalnego
Preparat kosmetyczny do opalania zawierający filtry UV pochodzenia naturalnego 1 623 120,00 PLN
Stworzenie innowacyjnej technologii przetwarzania pofermentu
Stworzenie innowacyjnej technologii przetwarzania pofermentu 1 468 989,00 PLN

Działanie 2.1 PO IR

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

logo srubka
Zwiększenie potencjału badawczego firmy GAWEŁ ZAKŁAD PRODUKCJI ŚRUB poprzez rozwój Laboratorium CBR
3 888 747,09 PLN

Działanie 1.3 RPO WL

Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach

Logo Rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w firmie AGROPLAST Marcin Łopąg 4 427 935,91  PLN
 przechwytywanie Stworzenie infrastruktury badawczo-rozwojowej w firmie KS ENGINEERING TECHNOLOGY SP. Z O.O.  3 901 633,01 PLN
przechwytywanie ROZWÓJ INFRASTRUKTURY BADAWCZO-ROZWOJOWEJ W FIRMIE KS ENGINEERING TECHNOLOGY SP. Z O.O. 6 405 506,67 PLN
 Producent urządzeń chłodniczych dla handlu i gastronomii Rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w firmie ”RAPA” S.MIĘDLAR W. I I.SZYMAŃSCY SPÓŁKA JAWNA  1 392 995,66 PLN
Znalezione obrazy dla zapytania polmak Wyposażenie laboratorium działu badań i rozwoju w WYTWÓRNI MAKARONU DOMOWEGO POL-MAK SPÓŁKA AKCYJNA 500 736,73 PLN
 Znalezione obrazy dla zapytania łukpol Utworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego firmy ŁUKPOL 6 736 992,86 PLN

Zrealizowane Projekty ICT

Wdrożenie systemu B2B elektronicznej wymiany danych z odbiorcami firmy Fiore.

Beneficjent: „FIORE” Gernand, Biernacki i Tomas Spółka Jawna
Wartość projektu: 991 500,00 PLN
Wartość dofinansowania: 584 025,00 PLN

Działanie 8.2, PO IG
Przedmiotem realizacji projektu była automatyzacja przepływu informacji oraz dokumentacji związanej z realizacją transakcji we współpracy Wnioskodawcy i partnerów biznesowych. Realizacja projektu umożliwiła generowanie potrzebnych dokumentów i za pośrednictwem systemu B2B przesyłanie ich do systemu informatycznego partnera. Dzięki temu nastąpiło skrócenie czasu realizacji zamówienia oraz czasu dostarczenia dokumentów potwierdzających dokonanie transakcji.

Działanie 3.3 RPO WSL

Technologie Informacyjno – Komunikacyjne w działalności gospodarczej

Znalezione obrazy dla zapytania goliard Automatyzacja i optymalizacja procesów w firmie poprzez wdrożenie zintegrowanego i nowoczesnego systemu ERP 1 358 897,85 PLN
 Logo Glimnet Automatyzacja procesów w firmie poprzez wdrożenie systemu ERP 303 687,00 PLN
Anteny renomowanych firm Rozbudowa systemu ICT w celu automatyzacji procesów B2B, B2C oraz B2E. 965 919,00 PLN
 Znalezione obrazy dla zapytania etqa Wzrost konkurencyjności Wnioskodawcy poprzez zwiększenie wykorzystania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) w procesach biznesowych realizowanych w przedsiębiorstwie. 633 263,04 PLN
Znalezione obrazy dla zapytania Sigma Rodak Dariusz Wzrost konkurencyjności Wnioskodawcy poprzez usprawnienie procesów produkcyjnych i magazynowych z wykorzystaniem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK). 327 413,70 PLN
Logo Aro-Karoń Wdrożenie systemu informatycznego w celu automatyzacji i optymalizacji procesów biznesowych. 847 224,00 PLN
Wdrożenie systemu ERP w celu automatyzacji procesów B2B 865 145,10 PLN
Wzrost konkurencyjności Wnioskodawcy poprzez zwiększenie wykorzystania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) w procesach biznesowych realizowanych w przedsiębiorstwie. 531 786,81 PLN
Technomex Wdrożenie systemu informatycznego w celu automatyzacji i optymalizacji procesów biznesowych. 1 274 931,90 PLN
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu informatycznego 902 499,24 PLN
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu informatycznego 926 019,00 PLN
 Znalezione obrazy dla zapytania prez-met Automatyzacja i optymalizacja procesów w firmie poprzez wdrożenie zintegrowanego i nowoczesnego systemu ERP. 778 640,82 PLN
 metalsolution Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu informatycznego 529 419,06 PLN
 SYNTEZIS Sp. z o.o. Rozbudowa systemu informatycznego w celu automatyzacji i optymalizacji procesów biznesowych 827 734,65 PLN
 Technar Wdrożenie innowacyjnego systemu ICT optymalizującego procesy biznesowe 299 710,62 PLN
  Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu informatycznego 1 016 829,06 PLN

Działanie 8.2, PO IG

Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka.

Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 622 187,95 PLN
Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany danych
Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany danych 1 942 710,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 509 590,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany danych z odbiorcami firmy Fiore
Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany danych z odbiorcami firmy Fiore 991 500,00 PLN
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów z Partnerami.
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów z Partnerami. 393 570,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 481 850,00 PLN
CAWA - Celier Aviation Web Application
CAWA – Celier Aviation Web Application 1 124 114,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji i koordynacji procesów biznesowych z partnerami
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji i koordynacji procesów biznesowych z partnerami 337 414,00 PLN
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 781 639,58 PLN
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 993 610,89 PLN
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 259 800,00 PLN
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 482 783,56 PLN
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów z Partnerami.
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów z Partnerami. 464 273,20 PLN
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 463 937,35 PLN
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów z Partnerami.
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów z Partnerami. 1 073 230,00 PLN
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 356 300,00 PLN
„Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami”. 292 380,00 PLN
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów z Partnerami.
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów z Partnerami. 229 900,00 PLN
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych.
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych. 1 209 687,86 PLN
„Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami”. 333 410,00 PLN
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 329 750,00 PLN
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 517 970,08 PLN
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 999 399,59 PLN
Automatyzacja procesów biznesowych poprzez wdrozenie systemu B2B
Automatyzacja procesów biznesowych poprzez wdrozenie systemu B2B 393 282,75 PLN
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 182 200,00 PLN
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 438 060,00 PLN
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów z Partnerami.
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów z Partnerami. 434 764,00 PLN
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów z Partnerami.
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów z Partnerami. 297 000,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 368 063,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 429 494,09 PLN
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 92 779,00 PLN
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 406 960,00 PLN
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 320 621,33 PLN
Wdrazanie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrazanie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 428 072,08 PLN
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 461 560,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 1 144 093,78 PLN
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 353 508,70 PLN
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów z Partnerami.
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów z Partnerami. 516 000,00 PLN
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 370 229,00 PLN
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 324 600,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B integrującego procesy biznesowe pomiędzy Wikana S.A. a partnerami biznesowymi
Wdrożenie systemu B2B integrującego procesy biznesowe pomiędzy Wikana S.A. a partnerami biznesowymi 698 382,00 PLN
eobuwie-pl
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 475 625,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 279 435,00 PLN
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów z Partnerami.
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów z Partnerami. 306 500,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 874 000,69 PLN
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 222 547,21 PLN
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 499 100,00 PLN
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 304 720,00 PLN
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów z Partnerami.
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów z Partnerami. 337 500,00 PLN
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 295 385,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 650 745,48 PLN
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji i koordynacji procesów biznesowych z partnerami
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji i koordynacji procesów biznesowych z partnerami 1 531 880.07 PLN
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów z Partnerami.
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów z Partnerami. 167 564,00 PLN
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 303 533,00 PLN
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z partnerami.
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z partnerami. 240 400,60 PLN
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 215 950,00 PLN
Automatyzacja procesów B2B w architekturze trójwarstwowej przy pomocy Platformy Biznesowej B2B
Automatyzacja procesów B2B w architekturze trójwarstwowej przy pomocy Platformy Biznesowej B2B 188 790,00 PLN
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 287 800,00 PLN
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 812 055,00 PLN
Stworzenie platformy B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Stworzenie platformy B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 388 200,00 PLN
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 161 059,40 PLN
Wdrazanie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrazanie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 956 743,80 PLN
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 267 066,00 PLN
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 299 910,00 PLN
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 414 584,09 PLN
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 598 245,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 970 293,00 PLN
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 425 461,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 909 995,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 592 000,00 PLN
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami 711 500,00 PLN
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 1 226 945,00 PLN
Wspieranie wdrazania elektronicznego biznesu typu B2B.
Wspieranie wdrazania elektronicznego biznesu typu B2B. 570 200,00 PLN
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 314 500,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 314 262,50 PLN
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 300 256,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 999 800,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 818 031,79 PLN
Wdrożenie systemu B2B w celu elektrycznej wymiany danych z dostawcami firmy V-Bud Walkiewicz Sp. z o.o.
Wdrożenie systemu B2B w celu elektrycznej wymiany danych z dostawcami firmy V-Bud Walkiewicz Sp. z o.o. 560 000,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z Partnerami
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z Partnerami 240 200,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami 751 200,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 846 355,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami 523 026,00 PLN
Stworzenie innowacyjnej platformy B2B dla Centrum Medycznego Sanitas
Stworzenie innowacyjnej platformy B2B dla Centrum Medycznego Sanitas 1 166 461.40 PLN
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami 724 666,62 PLN
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych 643 300,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji i koordynacji procesów biznesowych z partnerami
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji i koordynacji procesów biznesowych z partnerami 157 930,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych 462 750,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji i koordynacji procesów biznesowych z partnerami
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji i koordynacji procesów biznesowych z partnerami 464 972,00 PLN
Usprawnienie procesów biznesowych pomiędzy firmą SUPON Sp. z o.o. a jej partnerami biznesowymi
Usprawnienie procesów biznesowych pomiędzy firmą SUPON Sp. z o.o. a jej partnerami biznesowymi 504 247,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 160200.00 PLN
Wdrożenie systemu B2B wspierającego współpracę firmy Wnioskodawcy z Partnerami Biznesowymi w formie elektronicznej
Wdrożenie systemu B2B wspierającego współpracę firmy Wnioskodawcy z Partnerami Biznesowymi w formie elektronicznej 326 600,00 PLN
Wsparcie realizacji procesów biznesowych Auto-Euro S.A. poprzez wdrożenie informatycznego systemu B2B
Wsparcie realizacji procesów biznesowych Auto-Euro S.A. poprzez wdrożenie informatycznego systemu B2B 385 378,00 PLN
Wdrożenie Elektronicznego systemu wymiany danych dla wybranych dostawców i odbiorców firmy LFO Perfekt
Wdrożenie Elektronicznego systemu wymiany danych dla wybranych dostawców i odbiorców firmy LFO Perfekt 761 570,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 290 468,00 PLN
Wdrożenie systemu w celu automatyzacji relacji biznesowych z partnerami Spomasz Krasnystaw Sp. z o.o.
Wdrożenie systemu w celu automatyzacji relacji biznesowych z partnerami Spomasz Krasnystaw Sp. z o.o. 505 150,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 361 132,72 PLN
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 231 190,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami 163 420,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany danych z partnerami firmy Elpie
Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany danych z partnerami firmy Elpie 734 592,58 PLN
Budowa platformy B2B umożliwiającej automatyzację procesów biznesowych zachodzących pomiędzy Egen S.A., a partnerami biznesowymi
Budowa platformy B2B umożliwiającej automatyzację procesów biznesowych zachodzących pomiędzy Egen S.A., a partnerami biznesowymi 325 220,00 PLN
Wdrożenie systemu B2b w celu automatyzacji procesów biznesowych z partnerami
Wdrożenie systemu B2b w celu automatyzacji procesów biznesowych z partnerami 295 100,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 266 120,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 341 750,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 320 757,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 523 365,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami 500 120,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 319 648,00 PLN
Stworzenie platformy B2B umożliwiającej automatyzację procesów biznesowych na linii ABC papier dostawcy
Stworzenie platformy B2B umożliwiającej automatyzację procesów biznesowych na linii ABC papier dostawcy 261 468,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji i koordynacji procesów biznesowych z Partnerami
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji i koordynacji procesów biznesowych z Partnerami 400 300,00 PLN
Budowa platformy B2B umożliwiającej automatyzację procesów biznesowych zachodzących między Softland i firmami współpracującymi
Budowa platformy B2B umożliwiającej automatyzację procesów biznesowych zachodzących między Softland i firmami współpracującymi 1 056 850,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 200 300,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 313 650,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 512 952,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 287 050,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 232 890,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami 574 250,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 303 900,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 306 600,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami 524 910,24 PLN
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji i koordynacji procesów biznesowych z partnerami
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji i koordynacji procesów biznesowych z partnerami 280 100,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 572 440,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami 363 354,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami 408 934,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 294 702,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami biznesowymi
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami biznesowymi 165 390,00 PLN
Automatyzacja procesów biznesowych szansą poprawy konkurencyjności firmy Easy Door Polska poprzez wdrożenie elektronicznego systemu B2B
Automatyzacja procesów biznesowych szansą poprawy konkurencyjności firmy Easy Door Polska poprzez wdrożenie elektronicznego systemu B2B 205 000,00 PLN
Automatyzacja procesów biznesowych na linii Willa Win – Partnerzy Biznesowi
Automatyzacja procesów biznesowych na linii Willa Win – Partnerzy Biznesowi 256 324,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 323 740,00 PLN
Opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi klientów biznesowych TABLA Sp. z o.o.
Opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi klientów biznesowych TABLA Sp. z o.o. 175 700,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji i koordynacji procesów biznesowych z Partnerami
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji i koordynacji procesów biznesowych z Partnerami 222 495,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji komunikacji między partnerami biznesowymi
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji komunikacji między partnerami biznesowymi 254 300,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych 161 652,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych na linii Gumet- Partnerzy
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych na linii Gumet- Partnerzy 187 740,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z partnerami
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z partnerami 180 400,00 PLN
Automatyzacja procesów biznesowych Przedsiębiorstwa Produkcji Farmaceutycznej GEMI poprzez wdrożenie systemu informatycznego B2B
Automatyzacja procesów biznesowych Przedsiębiorstwa Produkcji Farmaceutycznej GEMI poprzez wdrożenie systemu informatycznego B2B 306 600,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów z Partnerami
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów z Partnerami 172 100,00 PLN
Automatyzacja procesów zarządzania dokumentami księgowymi dzięki stworzeniu innowacyjnej platformy B2B
Automatyzacja procesów zarządzania dokumentami księgowymi dzięki stworzeniu innowacyjnej platformy B2B 265 420, 00 PLN
Automatyzacja procesów biznesowych firmy Centrum Chłodnictwa poprzez wdrożenie systemu informatycznego B2B
Automatyzacja procesów biznesowych firmy Centrum Chłodnictwa poprzez wdrożenie systemu informatycznego B2B 184 200,00 PLN
Automatyzacja procesów biznesowych spółki Elkom i Partnerów poprzez wdrożenie systemu informatycznego B2B
Automatyzacja procesów biznesowych spółki Elkom i Partnerów poprzez wdrożenie systemu informatycznego B2B 1 078 000,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych na linii Datasoft-Partnerzy
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych na linii Datasoft-Partnerzy 342 964,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany danych z dostawcami i odbiorcami firmy JS.
Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany danych z dostawcami i odbiorcami firmy JS. 611 375,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B umożliwiającego prowadzenie systemów biznesowych w formie automatycznej wymiany danych drogą elektroniczną
Wdrożenie systemu B2B umożliwiającego prowadzenie systemów biznesowych w formie automatycznej wymiany danych drogą elektroniczną 581 000,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych realizowanych przez firmę EURO-MED Marcin Mandryk we współpracy z partnerami biznesowymi
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych realizowanych przez firmę EURO-MED Marcin Mandryk we współpracy z partnerami biznesowymi 302 076,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami 366 050,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów z Partnerami
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów z Partnerami 422 100,00 PLN
Automatyzacja procesów biznesowych z Partnerami w skutek wdrożenia systemu B2B
Automatyzacja procesów biznesowych z Partnerami w skutek wdrożenia systemu B2B 281 500,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 156 923,40 PLN
Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy firmą Skinpol Sp. z o.o. a Partnerami Biznesowymi
Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy firmą Skinpol Sp. z o.o. a Partnerami Biznesowymi 342 640,00 PLN
Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy firmą Habys Sp. z o.o. a Partnerami Biznesowymi
Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy firmą Habys Sp. z o.o. a Partnerami Biznesowymi 505 700,00 PLN
Stworzenie platformy B2B w celu automatyzacji zamówień
Stworzenie platformy B2B w celu automatyzacji zamówień 194 160,00 PLN
Stworzenie platformy B2B w celu automatyzacji zamówień
Stworzenie platformy B2B w celu automatyzacji zamówień 275 000,00 PLN
Automatyzacja procesów biznesowych firmy poprzez wdrożenie systemu informatycznego B2B
Automatyzacja procesów biznesowych firmy poprzez wdrożenie systemu informatycznego B2B 319 860,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B umożliwiającego prowadzenie systemów biznesowych w formie automatycznej wymiany danych drogą elektroniczną
Wdrożenie systemu B2B umożliwiającego prowadzenie systemów biznesowych w formie automatycznej wymiany danych drogą elektroniczną 249 700,00 PLN
Stworzenie platformy B2B w celu automatyzacji zamówień
Stworzenie platformy B2B w celu automatyzacji zamówień 197 730,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami 462 700,00 PLN
Stworzenie platformy B2B w celu automatyzacji zamówień
Stworzenie platformy B2B w celu automatyzacji zamówień 257 250,00 PLN
Wsparcie realizacji procesów biznesowych Elkom Trade sp. z o.o. SKA poprzez wdrożenie informatycznego systemu B2B
Wsparcie realizacji procesów biznesowych Elkom Trade sp. z o.o. SKA poprzez wdrożenie informatycznego systemu B2B 614 200,00 PLN
Stworzenie platformy B2B w celu usprawnienia komunikacji biznesowej na linii Optiner – Partnerzy biznesowi
Stworzenie platformy B2B w celu usprawnienia komunikacji biznesowej na linii Optiner – Partnerzy biznesowi 275 050,00 PLN
Automatyzacja procesów biznesowych poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu B2B
Automatyzacja procesów biznesowych poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu B2B 379 918,40 PLN
Automatyzacja procesów biznesowych HOPER Software i partnerów poprzez
Automatyzacja procesów biznesowych HOPER Software i partnerów poprzez 500 500,00 PLN
Stworzenie platformy B2B w celu automatyzacji zamówień
Stworzenie platformy B2B w celu automatyzacji zamówień 162 430,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami 561 150,00 PLN
Stworzenie platformy B2B w celu automatyzacji zamówień
Stworzenie platformy B2B w celu automatyzacji zamówień 169 200,00 PLN
Budowa platformy B2B, umożliwiającej automatyzację procesów biznesowych zachodzących pomiędzy P.H.U SOL*POL Andrzej Solecki a partnerami biznesowymi
Budowa platformy B2B, umożliwiającej automatyzację procesów biznesowych zachodzących pomiędzy P.H.U SOL*POL Andrzej Solecki a partnerami biznesowymi 312 003,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami 146 350,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami biznesowymi
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami biznesowymi 44 760,00 PLN
Stworzenie platformy B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzących na linii Make s. c. – Partnerzy biznesowi
Stworzenie platformy B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzących na linii Make s. c. – Partnerzy biznesowi 153 100,00 PLN
Automatyzacja procesów biznesowych firmy poprzez wdrożenie systemu
Automatyzacja procesów biznesowych firmy poprzez wdrożenie systemu 283 000,00 PLN
Budowa platformy B2B, umożliwiającej automatyzację procesów biznesowych zachodzących pomiędzy M.S.” DRAWEX” Sp. z o.o., a partnerami biznesowymi
Budowa platformy B2B, umożliwiającej automatyzację procesów biznesowych zachodzących pomiędzy M.S.” DRAWEX” Sp. z o.o., a partnerami biznesowymi 231 730,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami 262 210,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych na linii NET- ART. Paweł Rymarczyk - Partnerzy
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych na linii NET- ART. Paweł Rymarczyk – Partnerzy 221 450,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami 285 870,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami 301 260,00 PLN
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów z Partnerami.
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów z Partnerami. 466 100,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany danych.
Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany danych. 525 600,00 PLN
Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów z Partnerami.
Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany danych. 270 950,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany danych
Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany danych 480 527,10 PLN
Wdrożenie systemu B2B w celu elektroniocznej wymiany danych
Wdrożenie systemu B2B w celu elektroniocznej wymiany danych 554 517,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 287 153,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 384 675,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 526 400,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 917 195,33 PLN
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 234 867,68 PLN
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 692 100,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 496 600,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 648 889,85 PLN
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 397 235,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 433 183,70 PLN
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 245 266,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 371 865,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 251 695, 00 PLN
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 283 978,00 PLN
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 396 468, 00 PLN
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 400 114, 00 PLN
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 244 798, 40 PLN
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 498 956, 00 PLN
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. 294 875,25 PLN

Działanie 2.3, RPO WM (woj. mazowieckie)

Technologie komunikacyjne i informacyjne dla MSP RPO WM.

Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy ERP - CDN XL
Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy ERP – CDN XL 1 062 295,78 PLN
Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego Microsoft Dynamics NAV 2009 BE
Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego Microsoft Dynamics NAV 2009 BE 1 284 612,00 PLN
Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego Microsoft Dynamics AX 2009
Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego Microsoft Dynamics AX 2009 1 526 430,00 PLN
Wdrożenie systemu CRM - SupportCenter Plus Professional
Wdrożenie systemu CRM – SupportCenter Plus Professional 175 643,90 PLN

Działanie 2.1.1 RPO WM (woj. mazowieckie)

E-usługi dla Mazowsza

Informatyzacja Instytutu Matki i Dziecka w celu wprowadzenia elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją medyczną oraz świadczenia usług on-line. 7 673 847,00 PLN
Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla SGPZOZ w Błoniu i MSPZOZ w Kobyłce obejmującego wprowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, Elektroniczny Obieg Dokumentów, świadczenie e-usług oraz automatyzację procesów z Partnerami. 2 510 906,00 PLN

Zrealizowane Projekty na OZE i gospodarkę niskoemisyjną

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1200kW.

Beneficjent: WIKANA BIOENERGIA SP. Z O. O.
Wartość projektu: 6 450 935,11 PLN
Wartość dofinansowania: 4 850 913,56 PLN

Działanie 1.4, RPO WL
Celem projektu jest budowa farmy fotowoltaicznej prowadząca do wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Dzięki realizacji inwestycji zostanie osiągnięty efekt ekologiczny poprzez zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii, co przyczyni się do oszczędzania zasobów surowców energetycznych, poprawy stanu środowiska poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń oraz zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów.

Działanie 5.1

Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw

elpie
Poprawa efektywności energetycznej budynków firmy Elpie Nieruchomości Sp. z o. o. 2 540 149,18 PLN
Znalezione obrazy dla zapytania pol - mak
Termomodernizacja budynku firmy W.M.D. POL-MAK w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię. 1 462 260,97 PLN
FPH Woźniak - auto złom Lublin
Poprawa efektywności energetycznej budynków firmy FPH WOŹNIAK Krzysztof Woźniak. 2 985 621,18PLN
społem
Realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w firmie Społem Distro Sp. z o.o. 950 348,52 PLN
Warsztat samochodowy, pomoc drogowa, blacharstwo Lublin
Termomodernizacja budynku Auto-Remont-Lipert w celu poprawy efektywności energetycznej. 949 974,25 PLN
Altest.pl – instalacja alarmowa, monitoring systemów, ochrona obiektów,
Wzrost efektywności energetycznej firmy Altest Systemy Zabezpieczeń. 998 023,46 PLN
Łuksja - Producent Eleganckiej Odzieży Damskiej
Termomodernizacja budynku firmy Łuksja Sp. z o.o. w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię. 930 902,77 PLN
Znalezione obrazy dla zapytania dg inwest
Poprawa efektywności energetycznej firmy DGINWEST Daniel Gawryczuk poprzez zastosowanie technologii efektywnych energetycznie 576 886,43 PLN
Poprawa efektywności energetycznej firmy „ZOMECHZAKŁAD OBRÓBKI MECHANICZNEJ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4 042 204,18 PLN
 Supon Lublin Sp. z o.o.
„Termomodernizacja budynku firmy SUPON w celu poprawy jego efektywności energetycznej” 353 014,18 PLN
Wzrost efektywności energetycznej firmy BRASS POLSKA SP. Z O.O. 4 529 136,65 PLN
budomex logo
Termomodernizacja budynku biurowego. 402 776,69 PLN
JKM ESTATE Jan Moroziewcz
Termomodernizacja budynków JKM ESTATE w celu poprawy efektywności energetycznej 2 034 488,13 PLN

Działanie 4.2

Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach

Logo
Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach firmy PPUH „AGROPLAST” Łopąg Kazimierz 1 720 914,99 PLN
Łuksja - Producent Eleganckiej Odzieży Damskiej
Budowa instalacji odnawialnego źródła energii w firmie Łuksja Sp. z o.o. 951 684,68 PLN
Bialskie Wodociągi i Kanalizacja
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w spółce Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WODKAN”. 860 194,04 PLN
Praca Specjalista sprzedaży eksportowej, Łukpol Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo  Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, Łuków
Budowa dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy łącznej do 1.1 MW na dachu budynków zakładowych Łukpol Sp. z o.o. zlokalizowanych na działkach 1234/5, 1237 5 270 590,25 PLN
Genowefa Trubaj
Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach firmy Genowefa Trubaj 380 070,00 PLN
VOLTOSUN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 3 874 643,46 PLN

Działanie 1.4.A i 1.4.B

Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii

Stworzenie farmy fotowoltaicznej o mocy 300 kW
Stworzenie farmy fotowoltaicznej o mocy 300 kW 1 397 119.01 PLN
Budowa farmy fotowoltaicznej Woroniec
Budowa farmy fotowoltaicznej Woroniec 4 359 392.51 PLN
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1200 kW
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1200 kW 6 450 935,11 PLN
Termomodernizacja budynku w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię
Termomodernizacja budynku w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię 117 042,38 PLN
Termomodernizacja budynku usługowego
Termomodernizacja budynku usługowego 345 712,00 PLN
Termomodernizacja budynku w Sobianowicach
Termomodernizacja budynku w Sobianowicach 136 627,58 PLN
Termomodernizacja budynku firmy w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię.
Termomodernizacja budynku firmy w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię. 334 599,08 PLN
Termomodernizacja budynku firmy Omega Sp. z o.o. w Chełmie.
Termomodernizacja budynku firmy Omega Sp. z o.o. w Chełmie. 438 863,64 PLN
Termomodernizacja budynku w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię
Termomodernizacja budynku w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię 324 943,91 PLN
Termomodernizacja budynku przemysłowego w Lublinie
Termomodernizacja budynku przemysłowego w Lublinie 330 903,62 PLN
Termomodernizacja budynku w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię
Termomodernizacja budynku w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię 305 382,23 PLN
Termomodernizacja Domu Handlowego „Łukasz” przy ul. Piłsudskiego 71 w Zamościu
Termomodernizacja Domu Handlowego „Łukasz” przy ul. Piłsudskiego 71 w Zamościu 472 798,15 PLN
Termomodernizacja budynku w Białej Podlaskiej ul. Sidorska 102A
Termomodernizacja budynku w Białej Podlaskiej ul. Sidorska 102A 188 499,15 PLN
Termomodernizacja hali produkcyjno-administracyjnej
Termomodernizacja hali produkcyjno-administracyjnej 452 814,21 PLN
Poprawa konkurencyjności firmy Integra, dzięki termomodernizacji budynku
Poprawa konkurencyjności firmy Integra, dzięki termomodernizacji budynku 400 543,03 PLN
Termomodernizacja budynku w Hrubieszowie
Termomodernizacja budynku w Hrubieszowie 358 038,49 PLN
Termomodernizacja budynku w Lublinie
Termomodernizacja budynku w Lublinie 404 366,10 PLN
Termomodernizacja budynku firmy Eden
Termomodernizacja budynku firmy Eden 344 068,49 PLN
Termomodernizacja budynków firmy Supon
Termomodernizacja budynków firmy Supon 392 059,41 PLN
Termomodernizacja Hotelu Panorama
Termomodernizacja Hotelu Panorama 358 899,24 PLN
Termomodernizacja budynku w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię
Termomodernizacja budynku w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię 645 656,94 PLN
Termomodernizacja budynków magazynowoprodukcyjnych LUBGIP Sp. z o.o.
Termomodernizacja budynków magazynowoprodukcyjnych LUBGIP Sp. z o.o. 425 586,67 PLN
Termomodernizacja budynków firmy Luks
Termomodernizacja budynków firmy Luks 360 200,04 PLN
Inwestycje termomodernizacyjne w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię
Inwestycje termomodernizacyjne w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię 236 759,37 PLN
Termomodernizacja budynku w Puławach
Termomodernizacja budynku w Puławach 232 398,41 PLN
Termomodernizacja budynku firmy Optiner
Termomodernizacja budynku firmy Optiner 152 308,44 PLN
Termomodernizacja budynku Elpie w Zamościu
Termomodernizacja budynku Elpie w Zamościu 228 290,20 PLN
Termomodernizacja budynku handlowo-usługowego
Termomodernizacja budynku handlowo-usługowego 126 660,23 PLN
Termomodernizacja budynku w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię
Termomodernizacja budynku w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię 112 376,03 PLN

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013

Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach IX osi priorytetu POIiŚ
Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ulhówek
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ulhówek 20 910,00
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Podedwórze
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Podedwórze 20 910,00

Zrealizowane Projekty inwestycyjne

Wdrożenie innowacyjnego procesu produkcji spożywczego produktu odświeżającego w celu umocnienia pozycji przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym.

Beneficjent: HERBSLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wartość projektu: 13 963 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 9 075 950,00 PLN

Działanie 4.4 POIG
Przedmiotem projektu jest wdrożenie innowacyjnego sposobu wytwarzania spożywczego produktu odświeżającego – FRESHER. Dzięki temu firma Herbsland uzyska znaczącą przewagę konkurencyjną na rynku międzynarodowym. Spółka w celu dywersyfikacji działalności postanowiła rozpocząć produkcję nowych produktów, umożliwi to pozyskanie szerokiego grona odbiorców na rynku międzynarodowym.

Wdrożenie innowacyjnego procesu produkcji spożywczego produktu odświeżającego w celu umocnienia pozycji przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym
Wdrożenie innowacyjnego procesu produkcji spożywczego produktu odświeżającego w celu umocnienia pozycji przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym 13 963 000,00 PLN
Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji innowacyjnych skrzydeł drzwiowych
Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji innowacyjnych skrzydeł drzwiowych 9 591 900,00 PLN

Wzrost konkurencyjności firmy Gumet Sz. Geneja Spółka Jawna poprzez zakup innowacyjnych maszyn i rozpoczęcie produkcji nowych wyrobów.

Beneficjent: Gumet Sz. Geneja Spółka Jawna
Wartość projektu: 1 686 558,22 PLN
Wartość dofinansowania: 548 474,21 PLN

Działanie 1.3, RPO WL
Projekt polegał m. in. na zakupie technologii ICT, dzięki której firma uzyskała znaczącą przewagę konkurencyjną na rynku krajowym. Firma w celu dywersyfikacji działalności postanowiła rozpocząć produkcję nowych produktów skierowanych do producentów opakowań, zakładów poligraficznych i drukarń na terenie całego kraju. W tym celu uzyskała dofinansowanie na zakup sprzętu najwyższej klasy wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem.

Działanie 3.2.1 PO IR

Badania na rynek

logo srubka Wdrożenie do produkcji systemu mocującego rozrusznika opartego o innowacyjny komponent bimetalowy – śruba bimetalowa 38 629 503,00 PLN
polkemic
Wdrożenie technologii wytwarzania innowacyjnych obrzeży meblowych wykonanych z kompozycji polimerowej na osnowie kopolimeru ABS 19 084 680,00 PLN
Znalezione obrazy dla zapytania spec wood
Wdrożenie bezodpadowej technologii produkcji materiałów i prefabrykatów meblowych EcoWood®. 29 408 070,00 PLN
Pozbud T&R
Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kantówki pasywnej Dual Strong®.
66 519 999,00 PLN
Znalezione obrazy dla zapytania fagum
Wdrożenie obuwia specjalistycznego o podniesionych parametrach wytwarzanego w zasobooszczędnej technologii sieciowania wykorzystującej recykling kopolimerów EVA
16 051 500,00 PLN
Znalezione obrazy dla zapytania ggtech
Wdrożenie na rynek innowacyjnego aparatu pomiarowego APMS (Automotive Professional Measurement System)
9 267 778,00 PLN
Znalezione obrazy dla zapytania łukpol
Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji antybakteryjnego obuwia technicznego
16 033 050,00 PLN
Wzrost konkurencyjności poprzez wprowadzenie do oferty innowacyjnej folii do opakowań produktów spożywczych.
7 951 273,50 PLN
Wdrożenie ekologicznej technologii produkcji regranulatu APEG wykorzystującej tworzywa sztuczne pozyskane z recyklingu
15 036 750,00 PLN
standrew
Wdrożenie na rynek tarcicy dębowej Hard Wood Top® wykorzystującej technologię HyPerFL
9 668 661,00 PLN
Global System - Bramy przemysłowe i przeciwpożarowe
Wdrożenie na rynek innowacyjnej bramy przeciwpożarowej GSF KPR EI®
7 181 066,00 PLN
Bogucki folie - logo
Wdrożenie folii wysokobarierowej HBF® (High Barrier Foil) przeznaczonej do termoformowania.
42 838 666,00 PLN
Znalezione obrazy dla zapytania solvera gawel technology
Wdrożenie na rynek nowego produktu, narzędzi i części do maszyn klasy SUPER WEAR RESISTANCE.
12 020 610,26 PLN
kotar logo
„System izolacyjno – renowacyjny Kotar – SR”
19 711 998,48 PLN
Znalezione obrazy dla zapytania T I A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wdrożenie innowacyjnego systemu niskotemperaturowego ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego SANDER®
12 271 710,00 PLN
Znalezione obrazy dla zapytania solvera gawel technology
Wdrożenie na rynek innowacyjnych elementów złącznych z gwintem specjalnym MTT
40 999 590,00 PLN
Znalezione obrazy dla zapytania karnat instal
Wdrożenie technologii innowacyjnego systemu pobierania odlewów z podajnikiem filtrów siatkowych CCS® (Casting collection system).
14 351 025,00 PLN
Wdrożenie na rynek innowacyjnych placów zabaw wykorzystujących rewolucyjną technologię MPfP® (Modular Platform for Playground)
4 434 519,00 PLN
Znalezione obrazy dla zapytania pol-mak
„Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji ICN – Irregularly Cut Noodles (Nieregularnie ciętego makaronu)”.
6 473 892,66 PLN
Znalezione obrazy dla zapytania:
Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek
29 522 460,00 PLN
Znalezione obrazy dla zapytania pol-mak
„Makaron dla Diabetyków (IG40) – PASTA FOR DIABETICS (GI40)”
42 573 846,81 PLN
MCMS Warka Sp. z o.o. | Portal Targowy
Wdrożenie innowacyjnej, zrobotyzowanej maszyny rolniczej wykorzystującej Trójwymiarowy System Detekcyjno- Decyzyjny (TSDD).
7 353 807,00 PLN
Artek Opakowania
Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji folii trójwarstwowej ART3D.
10 374 811,27 PLN
Talmex
Wdrożenie innowacyjnej technologii odzysku wody na cele bytowo-gospodarcze.
17 239 983,63 PLN

Działanie 1.3.1 PO PW

Wdrażanie innowacji przez MŚP

Wdrożenie ekologicznej technologii produkcji drewna Black Oak Technology 5 043 000,00 PLN
logo akpol
Wdrożenie ekologicznej technologii produkcji regranulatu APCG PE wykorzystującej tworzywa sztuczne pozyskane z recyklingu 12 035 815,13 PLN
  Wdrożenie do produkcji innowacyjnych pasywnych okien w technologii REAL WOOD w firmie P.W. Vikking KTS.  6 366 416,95 PLN
Znalezione obrazy dla zapytania darmet kraśnik
Wdrożenie na rynek innowacyjnej tabletkarki rotacyjnej TR6BDHQ.
1 447 798,03 PLN
SIM logo
Wdrożenie na rynek innowacyjnego systemu COMPREC-D do wczesnego wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa.
1 341 475,00 PLN
Wdrożenie do produkcji innowacyjnej folii POLIREC w firmie Koltex Recykling s.c.
4 735 500,00 PLN
Znalezione obrazy dla zapytania pol mak
Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji makaronu instant w Wytwórni Makaronu Domowego POL-MAK S.A
12 404 976,39 PLN
Gumet
Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kaset ABS- MGC® (Magnetic Graphene Casette®)
3 655 314,00 PLN
Znalezione obrazy dla zapytania POLTRA
Wdrożenie do produkcji innowacyjnego systemu frezowania zgrubno-wykańczającego CFM
9 327 526,88 PLN
Interplastik
Wdrożenie technologii produkcji cienkościennych opakowań na bazie polipropylenu PFP (Precise foamed polypropylene)
11 229 900,00 PLN
mansard
Wdrożenie technologii wytwarzania innowacyjnych blach profilowanych PMP
1 717 392,00 PLN
Znalezione obrazy dla zapytania grupa zefir
Wdrożenie na rynek chusteczek nawilżanych w technologii ECG DD
17 509 788,00 PLN
 GranColor
Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji koncentratów barwiących osadzonych na polipropylenie o zwiększonych właściwościach wytrzymałościowych.
2 209 818,00 PLN
SIM logo
Wdrożenie na rynek innowacyjnego systemu ComatiQ do zarządzania automatyką i energią w sieciach obiektów rozproszonych.
2 116 118,37 PLN
Logo
Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji suszonej kostki owocowej powlekanej czekoladą.
7 275 942,00 PLN
Wdrożenie innowacji produktowej – KOLREG – modyfikowany regranulat przeznaczony do procesu formowania wtryskowego.
26 331 128,45 PLN
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych SAMix® (Strengthened Asphalt Mix) o udoskonalonych właściwościach użytkowych.
16 212 753,00 PLN
Znalezione obrazy dla zapytania fagum
Wdrożenie na rynek innowacyjnych rodzajów obuwia specjalistycznego wykorzystujących technologie wielowarstwowych dzianin dystansowych 2D i 3D
39 052 500,00 PLN

Działanie 3.2.2 PO IR

Kredyt na innowacje technologiczne

sword logo
Wprowadzenie nowej innowacyjnej technologii produkcji pił taśmowych SWORD-MASTER MAX
8 333 189,55 PLN
Koltex Plastic Recycling Systems Logo
Wdrożenie innowacyjności technologicznej DWFS® (Double Wash and Floating Systems)
7 839 291,00 PLN
Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji materiałów powlekanych w działalności SANWIL POLSKA
2 010 000,00 PLN
Producent regranulatów HDPE PP
Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji regranulatu polietylenowego o wysokiej czystości HPP® (High Purity Polyethylene).
9 994 531,70 PLN
arkona
Wdrożenie innowacji technologicznej w działalności firmy ARKONA LABORATORIUM FARMAKOLOGII STOMATOLOGICZNEJ
10 862 639,46 PLN

Działanie 3.7 RPO WL

Wzrost konkurencyjności MŚP

Producent regranulatów HDPE PP
Wdrożenie technologii produkcji termozgrzewalnego regranulatu polietylenowego o jednorodnej barwie – MSPG (Monochromatic Sealable Polyethylene Granules)
3 647 707,89 PLN
Logo
Wzrost konkurencyjności firmy AGROPLAST Marcin Łopąg poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych i rozpoczęcie produkcji pięciopozycyjnej głowicy HD
2 074 008,04 PLN
Wdrożenie do produkcji innowacyjnych stołów montażowych systemu mocowania i spawania ZWT400
2 722 509,18 PLN
Znalezione obrazy dla zapytania eleader
Wdrożenie Platformy Productive24 do budowania wieloplatformowych systemów biznesowych w czasie rzeczywistym przez nie-programistów.
1 538 008,97 PLN
logo
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie do produkcji nowych preparatów weterynaryjnych
12 428 908,93 PLN
CTOC Sp. z o. o.
Wdrożenie na rynek innowacyjnych, w pełni biodegradowalnych worków przemysłowych BIOPAK®
4 735 500,00 PLN
Wdrożenie innowacyjnych kompozytowych Drzwi Półzlicowanych Arctic Ultra i Arctic 3D kluczem do energetycznej efektywności budownictwa mieszkaniowego
3 898 327,90 PLN
Logo
Wdrożenie na rynek innowacyjnych rozdzielaczy sekcyjnych HD o najlepszych na rynku parametrach
1 908 960,00 PLN
Producent regranulatów HDPE PP
Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji regranulatu polipropylenowego o zwiększonych właściwościach wytrzymałościowych IMS® (Increased Mechanical Strength)
6 149 151,30 PLN
logo
Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania antygenu PMV-1
943 196,10 PLN
Wdrożenie na rynek innowacyjnych rodzajów obuwia skórzanego wykorzystujących technologię wielowarstwowych materiałów włókienniczych o trójwymiarowej strukturze
6 298 871,75 PLN
obraz_2020-10-14_120357
Wdrożenie do produkcji nowego typu mieszanki mineralno-asfaltowej z dodatkiem produktu odpadowego w postaci granulatu papy – mieszanki KABIT55.
6 155 750,02 PLN
Producent regranulatów HDPE PP
Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji regranulatu polietylenowego UOR® (Uncoloured Odorless Regranulate)
6 139 406,18 PLN
CTOC Sp. z o. o.
Wdrożenie na rynek EFC Foil® (Eco Fully Compostable Foil) – ekologicznej, w pełni kompostowalnej folii o innowacyjnych parametrach mechanicznych
4 674 000,00 PLN
WILK
Wdrożenie na rynek innowacyjnego systemu zamknięć: MCS – Membrane Closure System – System zamknięcia z membraną.
6 278 421,44 PLN
Smart Home - Kameralny Sławin
Wzrost konkurencyjności spółki Domatiq Sp. z o.o. dzięki wdrożeniu nowego systemu Smart Home – ARRAY, wykorzystującego zaawansowane funkcje sensoryczne czujnika DMS+
1 609 433,78 PLN

Działanie 3.2 RPO WSL

Innowacje w MŚP

talmex
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie wynalazku objętego zgłoszeniem patentowym
2 165 653,89 PLN
Znalezione obrazy dla zapytania kubara
Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji przekąsek owocowo-orzechowych z zastosowaniem dodatków funkcjonalnych w dowolnych kształtach.
2 829 276,75 PLN
Znalezione obrazy dla zapytania goliard
Wdrożenie technologii produkcji wielosmakowego makaronu walcowanego w oparciu o przeprowadzone prace badawczo-rozwojowe
8 113 711,11 PLN

Działanie 1.4.1 RPO WP

Dotacje bezpośrednie, typ projektu: Rozwój MŚP

Wzrost konkurencyjności PPHU Koltex poprzez wprowadzenie do oferty innowacyjnej Rafii Hybrydowej.
7 880 917,50 PLN
VIP
Wdrożenie do produkcji innowacyjnego systemu okiennego TCP
7 160 855,33 PLN
logo srubka
Wzrost innowacyjności i konkurencyjności GZPŚ S.A. poprzez wprowadzenie innowacji produktowej
11 887 089,00 PLN

Działanie 1.1.2 PO PW

Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

Przechwytywanie
G-News – kompleksowy system usprawniający pracę redakcji informacyjnych i newsroomów. 978 443,00 PLN
CLEAN CARBON Sp. z o.o.
Wdrożenie na rynek innowacyjnej instalacji LCC PWPP (Long Carbon Chains Plastic Waste Processing Plant) przeznaczonej do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych o długich łańcuchach węglowych. 1 709 260,99 PLN
aidify
AIDIFY – innowacyjne rozwiązanie do zarządzania rozwojem kompetencji i ścieżkami kariery w branży farmaceutycznej wykorzystujące mechanizmy uczenia maszynowego. 1 340 631,00 PLN

Działanie 1.3 RPO WL

Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacji
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacji 1 494 878,00 PLN
Wdrożenie innowacji w E-studio Software Nowakowska i Mędrek Sp.J.
Wdrożenie innowacji w E-studio Software Nowakowska i Mędrek Sp.J. 676 362,00 PLN
Wzrost konkurencyjności Firmy poprzez wprowadzenie innowacyjnych produktów do oferty
Wzrost konkurencyjności Firmy poprzez wprowadzenie innowacyjnych produktów do oferty 2 180 574,44 PLN
Wzrost konkurencyjności firmy Gumet Sz. Geneja Spółka Jawna poprzez zakup innowacyjnych maszyn i rozpoczęcie produkcji nowych wyrobów
Wzrost konkurencyjności firmy Gumet Sz. Geneja Spółka Jawna poprzez zakup innowacyjnych maszyn i rozpoczęcie produkcji nowych wyrobów 1 446 960,24 PLN
Innowacyjne rozwiązania technologiczne podstawą budowania pozycji konkurencyjnej spółki MJM na rynku
Innowacyjne rozwiązania technologiczne podstawą budowania pozycji konkurencyjnej spółki MJM na rynku 958 471,68 PLN
Wzrost konkurencyjności poprzez wdrożenie innowacji
Wzrost konkurencyjności poprzez wdrożenie innowacji 2 003 055,00 PLN
Wzrost konkurencyjności firmy
Wzrost konkurencyjności firmy „RAPA” S. Międlar, W. i I. Szymańscy Sp. J. poprzez zakup innowacyjnych maszyn i dywersyfikację działalności firmy 1 593 843,00 PLN
Wzrost konkurencyjności spółki R.K. Niedziałek poprzez wdrożenie innowacji
Wzrost konkurencyjności spółki R.K. Niedziałek poprzez wdrożenie innowacji 2 500 612,00 PLN
Wzrost konkurencyjności firmy Centrum Medyczne
Wzrost konkurencyjności firmy Centrum Medyczne „Sanitas” Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych interaktywnych usług i zaawansowanych technologii ICT 698 215,20 PLN
Poprawa pozycji konkurencyjnej Fabryki Okien i Drzwi BAS Sp. z o.o. poprzez rozbudowę przedsiębiorstwa i wprowadzenie innowacji procesowej i produktowej
Poprawa pozycji konkurencyjnej Fabryki Okien i Drzwi BAS Sp. z o.o. poprzez rozbudowę przedsiębiorstwa i wprowadzenie innowacji procesowej i produktowej 2 351 046,68 PLN
Wdrożenie innowacyjnych usług podstawą budowania pozycji konkurencyjnej spółki „MAIK” Agencja Reklamowa, Janusz Babicz, BarbaraTynecka- Babicz Sp. J. na rynku krajowym.
Wdrożenie innowacyjnych usług podstawą budowania pozycji konkurencyjnej spółki „MAIK” Agencja Reklamowa, Janusz Babicz, BarbaraTynecka- Babicz Sp. J. na rynku krajowym. 1 584 329,00 PLN
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie do oferty Systemów Inteligentnych Budynków.
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie do oferty Systemów Inteligentnych Budynków. 651 200,00 PLN
Wzrost konkurencyjności poprzez wdrożenie innowacji i dywersyfikację usług
Wzrost konkurencyjności poprzez wdrożenie innowacji i dywersyfikację usług 1 573 700,78 PLN
Zastosowanie innowacyjnych technologii podstawą budowania pozycji konkurencyjnej spółki Ledrin
Zastosowanie innowacyjnych technologii podstawą budowania pozycji konkurencyjnej spółki Ledrin 476 500,00 PLN
Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających zarządzanie siecią dróg i projektowanie w branży inżynierii ruchu.
Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających zarządzanie siecią dróg i projektowanie w branży inżynierii ruchu. 564 630,00 PLN
Wzrost konkurencyjności spółki Poleksbud Trade poprzez wdrożenie innowacyjnych, zaawansowanych technologicznie usług.
Wzrost konkurencyjności spółki Poleksbud Trade poprzez wdrożenie innowacyjnych, zaawansowanych technologicznie usług. 1 999 999,00 PLN
Wzrost konkurencyjności firmy Gumet Sz. Geneja Spółka Jawna poprzez zakup innowacyjnych maszyn i rozpoczęcie produkcji nowych wyrobów.
Wzrost konkurencyjności firmy Gumet Sz. Geneja Spółka Jawna poprzez zakup innowacyjnych maszyn i rozpoczęcie produkcji nowych wyrobów. 1 779 761,10 PLN
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacji
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacji 1 194 802,79 PLN
Innowacyjne rozwiązania technologiczne podstawą budowania pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa PKR sp. z o.o. na rynku krajowym.
Innowacyjne rozwiązania technologiczne podstawą budowania pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa PKR sp. z o.o. na rynku krajowym. 1 450 000,00 PLN

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacji

Beneficjent: Tylec Roman FIRMA HANDLOWO – USŁUGOWO – PRODUKCYJNA „TRANS – ROWER”
Wartość projektu: 455 861, 00 PLN
Wartość dofinansowania: 227 930,50 PLN

Działanie 1.1. Schemat B – RPO WP
Projekt inwestycyjny polega na wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które będą podstawą budowania pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa Trans Rower na rynku krajowym. Projekt inwestycyjny polega na zakupie specjalistycznych i innowacyjnych nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych służących wdrożeniu innowacji produktowej, procesowej, i organizacyjnej, oraz zaawansowanych technologii ICT, dzięki którym firma uzyska znaczącą przewagę konkurencyjną na rynku krajowym.

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie innowacyjnych zaawansowanych technologicznie usług
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie innowacyjnych zaawansowanych technologicznie usług 313 000,00 PLN
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacji
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacji 455 861,00 PLN
Innowacyjne rozwiązania technologiczne podstawą budowania pozycji konkurencyjnej spółki HABYS na rynku
Innowacyjne rozwiązania technologiczne podstawą budowania pozycji konkurencyjnej spółki HABYS na rynku 919 394,25 PLN
cropped-logo
Wdrożenie innowacji technologicznych w DIESEL ZUH Piotr Przybyłowicz 468 860,01 PLN

Innowacyjne rozwiązania technologiczne podstawą budowania pozycji konkurencyjnej spółki Prokostal na rynku

Beneficjent: Prokostal sp. z o.o.
Wartość projektu: 1.174.297,30 PLN
Wartość dofinansowania: 528.433,79 PLN

Działanie 1.1. A2 RPO WD
Projekt polega na wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych w celu wzmocnienia pozycji konkurencyjnej spółki na rynku międzynarodowym. Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez realizację inwestycji polegającej na zakupie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Przedmiotem projektu jest zakup innowacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych efektem czego będzie wdrożenie innowacji procesowej i produktowej na poziomie przedsiębiorstwa oraz poprawa organizacji działalności biznesowej i świadczenia usług. Zakres projektu obejmuje zakup nowych maszyn: Przecinarki plazmowo-gazowej CNC z głowicą 3D i maszyny modułowej do gratowania i mocnego zaokrąglania krawędzi blach po paleniu oraz suwnicy, a także systemu zleceń on-line.

logo-prokostal
Innowacyjne rozwiązania technologiczne podstawą budowania pozycji konkurencyjnej spółki Prokostal na rynku 1.174.297,30 PLN
arf
Wzrost konkurencyjności poprzez wdrożenie innowacji w spółce ARF. 117.430,69 PLN

Zrealizowane Projekty dla mikroprzedsiębiorstw

Wdrożenie innowacji podstawą budowania silnej pozycji konkurencyjnej w kraju.

Beneficjent: Donna Vita. Specjalistyczne Gabinety Ginekologiczno-Położnicze
Wartość projektu: 1 028 005,57 PLN
Wartość dofinansowania: 499 610,70 PLN

Działanie 1.1, RPO WL
Przedmiotem projektu był zakup nowych, specjalistycznych i innowacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących wdrożeniu innowacji produktowej, procesowej i organizacyjnej, dzięki której firma uzyskała przewagę konkurencyjną na rynku krajowym i rozpoczęła świadczenie innowacyjnych usług.

Działanie 1.1, RPO WL

Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw

Wzrost konkurencyjności Centrum Medycznego TORMED Sp. z o. o. poprzez budowę i wyposażenie w sprzęt innowacyjnego Centrum Diagnostyki Endoskopowej
Wzrost konkurencyjności Centrum Medycznego TORMED Sp. z o. o. poprzez budowę i wyposażenie w sprzęt innowacyjnego Centrum Diagnostyki Endoskopowej 1 276 532,63 PLN
Dywersyfikacja usług Centrum Medycznego Tulipan poprzez zakup innowacyjnych urządzeń w celu poprawienia konkurencyjności przedsiębiorstwa
Dywersyfikacja usług Centrum Medycznego Tulipan poprzez zakup innowacyjnych urządzeń w celu poprawienia konkurencyjności przedsiębiorstwa 609 600,00 PLN
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez inwestycje
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez inwestycje 394 030,50 PLN
Wprowadzenie innowacji podstawą budowania pozycji konkurencyjnej Grupowej Specjalistycznej Praktyki Stomatologicznej
Wprowadzenie innowacji podstawą budowania pozycji konkurencyjnej Grupowej Specjalistycznej Praktyki Stomatologicznej „Idea-dent” s.c. Liliana i Grzegorz Prucia na rynku krajowym. 563 389,97 PLN
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez inwestycje
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez inwestycje 567 153,00 PLN
Innowacyjny outsourcing wydawniczy podstawą budowania pozycji konkurencyjnej spółki Montownia tekstu na rynku krajowym
Innowacyjny outsourcing wydawniczy podstawą budowania pozycji konkurencyjnej spółki Montownia tekstu na rynku krajowym 633 204,00 PLN
Innowacyjne technologie w stomatologii szansą na wzrost konkurencji
Innowacyjne technologie w stomatologii szansą na wzrost konkurencji 191 629,99 PLN
Innowacyjne rozwiązania technologiczne podstawą budowania pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa AB GEO na rynku
Innowacyjne rozwiązania technologiczne podstawą budowania pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa AB GEO na rynku 156 210,00 PLN
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacji produktowej, procesowej i organizacyjnej
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacji produktowej, procesowej i organizacyjnej 355 400,00 PLN
Wdrożenie innowacji podstawą budowania silnej pozycji konkurencyjnej w kraju
Wdrożenie innowacji podstawą budowania silnej pozycji konkurencyjnej w kraju 1 028 005,57 PLN
Wdrożenie innowacji i zaawansowanych technologii ICT podstawą budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa SIPCO na rynku krajowym
Wdrożenie innowacji i zaawansowanych technologii ICT podstawą budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa SIPCO na rynku krajowym 245 126,70 PLN
Wzrost konkurencyjności i rozwój przedsiębiorstwa BeFree poprzez wprowadzenie innowacyjnych, zaawansowanych technologicznie usług
Wzrost konkurencyjności i rozwój przedsiębiorstwa BeFree poprzez wprowadzenie innowacyjnych, zaawansowanych technologicznie usług 429 665, 00 PLN
Wprowadzenie innowacyjnych usług podstawą budowania pozycji konkurencyjnej spółki ONEWAY na rynku krajowym
Wprowadzenie innowacyjnych usług podstawą budowania pozycji konkurencyjnej spółki ONEWAY na rynku krajowym 241 900,00 PLN
Rozwój firmy poprzez wdrożenie 3 nowych innowacyjnych usług
Rozwój firmy poprzez wdrożenie 3 nowych innowacyjnych usług 436 300,00 PLN
Wzrost konkurencyjności firmy East Studio poprzez wprowadzenie innowacji
Wzrost konkurencyjności firmy East Studio poprzez wprowadzenie innowacji 444 315,26 PLN
Wdrożenie innowacji szansą na rozwój przedsiębiorstwa Laboratorium Analiz Chemicznych
Wdrożenie innowacji szansą na rozwój przedsiębiorstwa Laboratorium Analiz Chemicznych 525 210,00 PLN
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa METROLED poprzez wprowadzenie innowacyjnych i kompleksowych usług
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa METROLED poprzez wprowadzenie innowacyjnych i kompleksowych usług 510 000,00 PLN
Wzrost konkurencyjności NZOZ
Wzrost konkurencyjności NZOZ „PROMED” s.c. Centrum Stomatologii Estetycznej poprzez wdrożenie innowacji 519 687,34 PLN
Innowacyjny Salon Kosmetyczny
Innowacyjny Salon Kosmetyczny 317 896,70 PLN
Zastosowanie innowacyjnych technologii w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu szansą na rozwój PROFI-MED
Zastosowanie innowacyjnych technologii w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu szansą na rozwój PROFI-MED 401 481,00 PLN
Rozwój przedsiębiorstwa poprzez realizację innowacyjnych inwestycji
Rozwój przedsiębiorstwa poprzez realizację innowacyjnych inwestycji 289 584,00 PLN
Wprowadzenie innowacji produktowej i procesowej szansą rozwoju firmy Full Job
Wprowadzenie innowacji produktowej i procesowej szansą rozwoju firmy Full Job 378 700,00 PLN
Innowacyjny salon No + Vello
Innowacyjny salon No + Vello 276 656,56 PLN
Wzrost konkurencyjności spółki poprzez wdrożenie innowacji
Wzrost konkurencyjności spółki poprzez wdrożenie innowacji 428 000,00 PLN
Podniesienie konkurencyjności firmy HOME-MEDIA poprzez wprowadzenie nowych usług w oparciu o innowacyjną technologię Digital Signage
Podniesienie konkurencyjności firmy HOME-MEDIA poprzez wprowadzenie nowych usług w oparciu o innowacyjną technologię Digital Signage 388 620,00 PLN
Wzrost konkurencyjności i rozwój firmy poprzez wdrożenie innowacji
Wzrost konkurencyjności i rozwój firmy poprzez wdrożenie innowacji 500 751,75 PLN
Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie innowacji produktowej, procesowej i organizacyjnej
Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie innowacji produktowej, procesowej i organizacyjnej 500 751,75 PLN
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MINCED poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MINCED poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii 512 450,00 PLN
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie nowych, innowacyjnych usług
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie nowych, innowacyjnych usług 314 071,00 PLN
Innowacyjne Centrum Medycyny Estetycznej
Innowacyjne Centrum Medycyny Estetycznej 377 915,53 PLN

Działanie 1.2, RPO WL

Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw

Wzrost konkurencyjności firmy poprzez inwestycje
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez inwestycje 1 230 000,00 PLN
Innowacyjne rozwiązania technologiczne podstawą budowania pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa CR Projekt sp. z o. o. na rynku
Innowacyjne rozwiązania technologiczne podstawą budowania pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa CR Projekt sp. z o. o. na rynku 113 160,00 PLN
„Wzrost konkurencyjności firmy poprzez dywersyfikację usług”
„Wzrost konkurencyjności firmy poprzez dywersyfikację usług” 688 932,00 PLN
„Wzrost konkurencyjności firmy poprzez dywersyfikację usług”
„Wzrost konkurencyjności firmy poprzez dywersyfikację usług” 885 779,11 PLN
Efficiency up! Wzrost efektywności pracy dzięki innowacyjnym narzędziom informatycznym.
Efficiency up! Wzrost efektywności pracy dzięki innowacyjnym narzędziom informatycznym. 624 194,25 PLN
Wzrost konkurencyjności i dywersyfikacja usług spółki Liquid Systems dzięki wdrożeniu innowacyjnych, interaktywnych usług i zaawansowanych technologii ICT
Wzrost konkurencyjności i dywersyfikacja usług spółki Liquid Systems dzięki wdrożeniu innowacyjnych, interaktywnych usług i zaawansowanych technologii ICT 2 466 454,17 PLN
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacji
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacji 299 130,79 PLN
Stworzenie innowacyjnej platformy analiz cenowych Retail
Stworzenie innowacyjnej platformy analiz cenowych Retail 1 053 390,46 PLN
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdroŜenie innowacji
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdroŜenie innowacji 745 380,00 PLN
Wzrost konkurencyjności P.H.U. Zbyszko poprzez wdroŜenie innowacji.
Wzrost konkurencyjności P.H.U. Zbyszko poprzez wdroŜenie innowacji. 187 299,99 PLN
Zakup innowacyjnej linii technologicznej w celu dywersyfikacji produkcji i wzrostu konkurencyjności spółki POLID na rynku międzynarodowym.
Zakup innowacyjnej linii technologicznej w celu dywersyfikacji produkcji i wzrostu konkurencyjności spółki POLID na rynku międzynarodowym. 664 111,98 PLN
Wprowadzenie innowacyjnych usług wsparcia informatycznego w modelu SaaS
Wprowadzenie innowacyjnych usług wsparcia informatycznego w modelu SaaS 889 290,00 PLN
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez dywersyfikację usług.
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez dywersyfikację usług. 692 121,00 PLN
Wzrost konkurencyjności i dywersyfikacja działalności spółki poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług w chmurze obliczeniowej
Wzrost konkurencyjności i dywersyfikacja działalności spółki poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług w chmurze obliczeniowej 1 352 178,36 PLN
Wzrost konkurencyjności firmy Light-Tech poprzez zakup innowacyjnego sprzętu oraz wartości niematerialnych i prawnych
Wzrost konkurencyjności firmy Light-Tech poprzez zakup innowacyjnego sprzętu oraz wartości niematerialnych i prawnych 374 919,00 PLN
Wzrost konkurencyjności firmy TRANSMEDIC poprzez wdrożenie innowacji produktowej, procesowej i organizacyjnej
Wzrost konkurencyjności firmy TRANSMEDIC poprzez wdrożenie innowacji produktowej, procesowej i organizacyjnej 464 690,00 PLN
Wzrost konkurencyjności firmy P.P.H. GBORA poprzez wprowadzenie nowych produktów
Wzrost konkurencyjności firmy P.P.H. GBORA poprzez wprowadzenie nowych produktów 522 000,00 PLN
Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych
Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych 1 480 000,00 PLN
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup innowacyjnego sprzętu i wartości niematerialnych i prawnych
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup innowacyjnego sprzętu i wartości niematerialnych i prawnych 102 968,00 PLN
Zwiększenie konkurencyjności PHU ZBYSZKO poprzez ucyfrowienie Ośrodka Diagnostyki Radiologicznej
Zwiększenie konkurencyjności PHU ZBYSZKO poprzez ucyfrowienie Ośrodka Diagnostyki Radiologicznej 608 900,00 PLN
Poprawa pozycji konkurencyjnej firmy FUH Bogdan Osiak poprzez wprowadzenie innowacji produktowych
Poprawa pozycji konkurencyjnej firmy FUH Bogdan Osiak poprzez wprowadzenie innowacji produktowych 1 063 300,00 PLN
Wdrożenie innowacji w pracowni protetycznej FORNI
Wdrożenie innowacji w pracowni protetycznej FORNI 83 460,00 PLN
Dywersyfikacja usług i wzrost konkurencyjności spółki dzięki wdrożonym innowacjom
Dywersyfikacja usług i wzrost konkurencyjności spółki dzięki wdrożonym innowacjom 652 478.00 PLN
Wzrost konkurencyjności i rozwój firmy poprzez inwestycje w innowacje
Wzrost konkurencyjności i rozwój firmy poprzez inwestycje w innowacje 990 000.00 PLN
Innowacyjne rozwiązania technologiczne podstawą budowania pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa Biuro Projektów Kolejowych S. A. na rynku
Innowacyjne rozwiązania technologiczne podstawą budowania pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa Biuro Projektów Kolejowych S. A. na rynku 541 465.00 PLN
„Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez dywersyfikację usług” 635 000.02 PLN
„Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie innowacji” 352 000.00 PLN
Poprawa konkurencyjności firmy poprzez stworzenie innowacyjnego ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjnego
Poprawa konkurencyjności firmy poprzez stworzenie innowacyjnego ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjnego 2 480 000.00 PLN
Wzrost konkurencyjności poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji i transmisji programów telewizyjnych
Wzrost konkurencyjności poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji i transmisji programów telewizyjnych 2 116 633.81 PLN
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacji
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacji 251 550.02 PLN
„Wzrost konkurencyjności firmy dzięki inwestycjom” 172 900.00 PLN
Innowacyjne technologie szansą na wzrost konkurencji i rozwój spółki FOR-MAX
Innowacyjne technologie szansą na wzrost konkurencji i rozwój spółki FOR-MAX 170 046.25 PLN
„Wzrost konkurencyjności Lecznicy Weterynaryjnej Stanisław Gajda poprzez zastosowanie innowacyjnych technologii i rozszerzenie oferty o nowe usługi”
„Wzrost konkurencyjności Lecznicy Weterynaryjnej Stanisław Gajda poprzez zastosowanie innowacyjnych technologii i rozszerzenie oferty o nowe usługi” 504 531.00 PLN
Stworzenie innowacyjnego Centrum Przetwarzania Danych CUMULUS
Stworzenie innowacyjnego Centrum Przetwarzania Danych CUMULUS 2 061 866.83 PLN
„Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez inwestycję w innowacyjną technologię GPON” 387 000.00 PLN
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacji
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacji 831 600.00 PLN
Innowacyjne produkty protetyczne szansą na wzrost konkurencyjności
Innowacyjne produkty protetyczne szansą na wzrost konkurencyjności 414 233.10 PLN
Wdrożenie innowacyjnych usług zarządzania kampaniami promocyjnymi, dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii informatycznych
Wdrożenie innowacyjnych usług zarządzania kampaniami promocyjnymi, dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii informatycznych 852 315.00 PLN
Dywersyfikacja usług FUH Bogdan Osiak poprzez wprowadzenie innowacji oraz zaawansowanych technologii ICT w przedsiębiorstwie
Dywersyfikacja usług FUH Bogdan Osiak poprzez wprowadzenie innowacji oraz zaawansowanych technologii ICT w przedsiębiorstwie 1 154 500.00 PLN
„Wzrost konkurencyjności firmy poprzez inwestycje” 849 900.00 PLN
„Wzrost konkurencyjności firmy Select dzięki wprowadzeniu innowacyjnych usług”
„Wzrost konkurencyjności firmy Select dzięki wprowadzeniu innowacyjnych usług” 775 100.00 PLN
”Wdrożenie innowacyjnych usług dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii informatycznych”
”Wdrożenie innowacyjnych usług dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii informatycznych” 1 405 300.00 PLN
„Wzrost konkurencyjności Pracowni Protetyki Stomatologicznej Wieczorek Romuald poprzez wprowadzenie innowacyjnych technologii i nowych poszukiwanych produktów” 520 390.02 PLN
Innowacyjne, interaktywne usługi podstawą dywersyfikacji usług spółki oraz wzmocnienia konkurencyjności krajowej
Innowacyjne, interaktywne usługi podstawą dywersyfikacji usług spółki oraz wzmocnienia konkurencyjności krajowej 2 000 866.00 PLN
Wzrost konkurencyjności Firmy VOBOS poprzez inwestycje w innowacyjne technologie
Wzrost konkurencyjności Firmy VOBOS poprzez inwestycje w innowacyjne technologie 400 534.74 PLN

Zrealizowane Projekty dla instytucji otoczenia biznesu

Stworzenie innowacyjnego Inkubatora Przedsiębiorczości w celu wspierania nowopowstałych przedsiębiorstw.

Beneficjent: SOFTWARE CAMP SP. Z O. O.
Wartość projektu: 7 626 530,88 PLN
Wartość dofinansowania: 4 090 052,12 PLN

Działanie 2.3, RPO WL
Celem projektu jest stworzenie innowacyjnego Inkubatora Przedsiębiorczości w celu wspierania nowopowstałych przedsiębiorstw. Dzięki poprawie dostępności i jakości funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu jaką jest SOFTWARE CAMP sp. z o.o. umożliwiony zostanie wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z województwa lubelskiego.

Działanie 2.3. schemat A RPO WL

Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy.

Stworzenie inkubatora technologicznego w celu wsparcia przedsiębiorców z sektora MSP w początkowej fazie działalności
Stworzenie inkubatora technologicznego w celu wsparcia przedsiębiorców z sektora MSP w początkowej fazie działalności 8 784 241.80 PLN
Utworzenie Lubelskiego Inkubatora Technologii Informatycznych
Utworzenie Lubelskiego Inkubatora Technologii Informatycznych 6 641 784,50 PLN
Stworzenie inkubatora przedsiębiorczości w celu wsparcia przedsiębiorców z sektora MŚP w początkowej fazie działalności
Stworzenie inkubatora przedsiębiorczości w celu wsparcia przedsiębiorców z sektora MŚP w początkowej fazie działalności 7 117 090,05 PLN
Stworzenie innowacyjnego Inkubatora Przedsiębiorczości w celu wspierania nowopowstałych przedsiębiorstw
Stworzenie innowacyjnego Inkubatora Przedsiębiorczości w celu wspierania nowopowstałych przedsiębiorstw 7 626 530,88 PLN

Działanie 5.2 PO IG

Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka.

„Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych” – Projekt zajął 1 miejsce na liście rankingowej w kraju. 1 782 000,00 PLN

Zrealizowane Projekty na usługi doradcze

Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup usług doradczych.

Beneficjent: Zielone Tarasy S.A.
Wartość projektu: 317 300,00 PLN
Wartość dofinansowania: 158 650,00 PLN

Działanie 1.7, RPO WL
Celem projektu był wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup specjalistycznych i profesjonalnych usług doradczych w zakresie: pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rozwój działalności firmy, innowacji i nowych technologii. Wskazane wyżej usługi doradcze przyczyniły się do unowocześnienia, podniesienia jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem Wnioskodawcy oraz pozyskania zewnętrznego finansowania na rozwój działalności poprzez emisję akcji na giełdzie New Connect.

Działanie 1.7, RPO WL

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo

Wzrost konkurencyjności firmy oraz ekspansja na rynki zagraniczne spółki Wikana poprzez zakup usług doradczych
Wzrost konkurencyjności firmy oraz ekspansja na rynki zagraniczne spółki Wikana poprzez zakup usług doradczych 497 200,00 PLN
Wzrost konkurencyjności i ekspansji na rynki zagraniczne poprzez zakup specjalistycznych usług doradczych
Wzrost konkurencyjności i ekspansji na rynki zagraniczne poprzez zakup specjalistycznych usług doradczych 144 000,00 PLN
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez doradztwo w zakresie innowacji i nowych technologii
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez doradztwo w zakresie innowacji i nowych technologii 300 000,00 PLN
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup usług doradczych
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup usług doradczych 258 300,00 PLN
Zakup usług doradczych z zakresu nowoczesnych technologii
Zakup usług doradczych z zakresu nowoczesnych technologii 300 000,00 PLN
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup usług doradczych
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup usług doradczych 300 000,00 PLN
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez doradztwo w zakresie innowacji i nowych technologii
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez doradztwo w zakresie innowacji i nowych technologii 230 000,00 PLN
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez doradztwo w zakresie innowacji i nowych technologii
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez doradztwo w zakresie innowacji i nowych technologii 300 000,00 PLN
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez doradztwo
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez doradztwo 375 568,20 PLN
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup usług doradczych
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup usług doradczych 500 000,00 PLN
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa przez doradztwo
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa przez doradztwo 200 000,00 PLN
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez doradztwo w zakresie innowacji i nowych technologii
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez doradztwo w zakresie innowacji i nowych technologii 250 000,00 PLN
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup usług doradczych
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup usług doradczych 317 300,00 PLN

Wdrożenie działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)


Wdrożenie rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w „PERFECTDOOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 142 000,00 PLN
logo
Wdrożenie rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w CUKIERNICZA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW „SŁOWIANKA” 129 540,00 PLN
inkspot-logo
Wdrożenie rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w INKSPOT DANIEL DRAGAŃSKI 108 205,00 PLN
thumb_net-art
Wdrożenie rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w NET-ART PAWEŁ RYMARCZYK 142 700,00 PLN
logo-big1
Wdrożenie rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w „NETRIX GROUP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 142 700,00 PLN
folpak_logo_
Wdrożenie rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w „FOLPAK” Sp. z o.o. 142 850,00 PLN

Zrealizowane Projekty na rozwój eksportu

Wzrost konkurencyjności firmy poprzez udział w międzynarodowych targach jako wystawca.

Beneficjent: „PULANNA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wartość projektu: 68 544,50 PLN
Wartość dofinansowania: 44 842,78 PLN

Działanie 2.4, RPO WL
Projekt dotyczył udziału w targach gospodarczych, co było bezpośrednim efektem realizacji strategii rozwoju przedsiębiorstwa oraz realizacji założeń Planu Marketingowego – szczególnie w zakresie rozwoju dystrybucji i eksportu. Projekt skierowany był na nowe rynki (rynek międzynarodowy). Jego realizacja pozwoliła firmie na udział w targach i dotarcie z ofertą do szerokiego grona potencjalnych odbiorców. Był on zgodny z obecną ofertą przedsiębiorstwa i uzupełnił ją o nową grupę odbiorców na rynku polskim i zagranicznym. Celem projektu było wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Wnioskodawcy na rynku polskim i rynkach międzynarodowych.

Działanie 3.3.3 POIR

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

logo-11-bit
Promowanie własnej marki produktowej na rynkach zagranicznych szansą na umocnienie pozycji międzynarodowej firmy.
1 010 180,00 PLN
Znalezione obrazy dla zapytania polmak
Promowanie własnej marki produktowej na rynkach zagranicznych szansą na umocnienie pozycji międzynarodowej firmy.
448 359,76 PLN
sword logo
Promowanie własnej marki produktowej na rynku irański
512 430,50 PLN
kotar_logo
Promocja innowacyjnego produktu spółki Kotar na rynkach zagranicznych w celu umocnienia pozycji
międzynarodowej firmy.
431 896,13 PLN
manufacturer_3
Promocja innowacyjnych produktów firmy HABYS Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych w celu umocnienia
pozycji międzynarodowej firmy.
1 145 506,06 PLN
Znalezione obrazy dla zapytania tbull
Promowanie własnej marki produktowej na rynkach zagranicznych szansą na umocnienie pozycji międzynarodowej firmy.
387 700,00 PLN

Działanie 2.4 schemat A, RPO WL

Marketing gospodarczy.

Poprawa pozycji konkurencyjnej i promocja firmy poprzez udział w targach jako wystawca
Poprawa pozycji konkurencyjnej i promocja firmy poprzez udział w targach jako wystawca 99 100,00 PLN
Wzrost konkurencyjności i promocja firmy Tehand sp. z o. o. poprzez udział w targach jako wystawca
Wzrost konkurencyjności i promocja firmy Tehand sp. z o. o. poprzez udział w targach jako wystawca 68 470,00 PLN
Wzrost konkurencyjności i promocja firmy poprzez udział w międzynarodowych targach jako wystawca
Wzrost konkurencyjności i promocja firmy poprzez udział w międzynarodowych targach jako wystawca 54 200,00 PLN
Wzrost konkurencyjności firmy Artagro Dystrybucja Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach jako wystawca
Wzrost konkurencyjności firmy Artagro Dystrybucja Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach jako wystawca 82 130,00 PLN
Wzrost konkurencyjności i promocja firmy IKOM Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach jako wystawca
Wzrost konkurencyjności i promocja firmy IKOM Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach jako wystawca 62 462,00 PLN
Wzrost konkurencyjności i promocja firmy poprzez udział w międzynarodowych targach jako wystawca
Wzrost konkurencyjności i promocja firmy poprzez udział w międzynarodowych targach jako wystawca 61 803,17 PLN
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez udział w międzynarodowych targach jako wystawca
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez udział w międzynarodowych targach jako wystawca 70 493,60 PLN
Udział w targach firmy GUMET
Udział w targach firmy GUMET 45 847,20 PLN
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez udział w międzynarodowych targach jako wystawca
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez udział w międzynarodowych targach jako wystawca 68 544,50 PLN

Wzrost konkurencyjności firmy poprzez udział w międzynarodowych targach jako wystawca.

Beneficjent: ConsAllTech s.c. Elżbieta Zdanowicz, Krzysztof Zdanowicz
Wartość projektu: 532 428,94 PLN
Wartość dofinansowania: 388 696,71 PLN

Działanie 6. 1 POIG
Projekt dotyczył udziału w targach, misjach gospodarczych, co było bezpośrednim efektem realizacji strategii rozwoju przedsiębiorstwa oraz realizacji założeń Planu Rozwoju Ekportu – szczególnie w zakresie rozwoju dystrybucji i eksportu. Projekt skierowany był na nowe rynki (rynek międzynarodowy). Celem projektu było wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Wnioskodawcy na rynku polskim i rynkach międzynarodowych.

Działanie 6.1 POIG

Marketing gospodarczy.

Rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu.
Rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu. 532 428,94 PLN

Zrealizowane Projekty inne

Przygotowanie dokumentacji do strefy ekonomicznej (SSE)

Projekt inwestycyjny na terenie SSE EURO PARK Mielec
Projekt inwestycyjny na terenie SSE EURO PARK Mielec 4 800 000,00 PLN