Oferta MSCG obejmuje przygotowywanie i kompleksowe zarządzanie realizacją projektów inwestycyjnych dofinansowanych ze środków UE.

Nasza Firma przygotowuje i opracowuje aplikacje o dotacje, biznes plany do banków (kredyty inwestycyjne), dokumentacje do SSE, oraz dokumentacje przetargowe zgodnie z PZP.

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji na badania i rozwój, także tych trudnych projektach, które np. zostały odrzucone w poprzednich naborach (przygotowane przez inne firmy konsultingowe), a po przygotowaniu przez naszych Konsultantów otrzymały dofinansowanie i zajmowały czołowe miejsca na liście rankingowej projektów wybranych do dofinansowania.

Pozyskaliśmy finansowanie projektów B+R, inwestycyjnych, ICT i wielu innych dla ponad 700 klientów mając przy tym ponad 94% skuteczności.

Przykładowe referencje obejmują:

Zrealizowane Projekty B+R

Zrealizowane Projekty ICT