„Do najbardziej ożywczych rzeczy w biznesie
należy rozpoczęcie czegoś nowego na bazie czegoś starego”

Jack Welch

Wierzymy, że dzięki funduszom unijnym Polska stanie się innowacyjną i konkurencyjną gospodarką.

Naszą misją jest zapewnić Klientom najwyższej jakości usługi i wspierać ich w zakresie działalności innowacyjnej. Robimy to bo uważamy, że dobre wykorzystanie środków unijnych przyczyni się do wzrostu innowacyjności, konkurencyjności firm i całej polskiej gospodarki.

Robimy to oferując unikalny na rynku model biznesowy oparty o specjalistyczną wiedzę z zakresu wykorzystania funduszy unijnych, zarządzania projektami oraz innowacjami w firmach.

Nasz model biznesowy oparty jest o success fee, gdyż wierzymy w sukces każdego projektu naszego Klienta, który przygotowujemy.

Główne obszary działalności to obsługa projektów:

 • B+R
 • informatycznych
 • inwestycyjnych
 • OZE
 • doradczych

Dlaczego my?

 • SUCCESS FEE – Nasz model biznesowy oparty jest o success fee, gdyż wierzymy w sukces każdego projektu, który przygotowujemy dla naszego Klienta.
 • DOŚWIADCZENIE – ponad 750 zrealizowanych projektów dla Klientów z całej Polski – obsługa projektów badawczo-rozwojowych, informatycznych, inwestycyjnych, OZE, doradczych, szkoleniowych, marketingowych i eksportowych
 • WIEDZA – znajomość instrumentów dotacyjnych na poziomie międzynarodowym, krajowym i regionalnym
 • SKUTECZNOŚĆ – nasza skuteczność w pozyskiwaniu dotacji to ponad 94%. Z dużymi sukcesami pozyskujemy dofinansowanie na projekty badawczo-rozwojowe i inwestycyjne w ramach takich działań jak m.in.: Działanie 1.1.1.(Szybka Ścieżka) PO IR, GameINN, 3.2.1, 3.2.2. (kredyt na innowacje technologiczne) PO IR, 1.3.1 PO PW itp.
 • ZESPÓŁ – MSCG to zespół konsultantów: inżynierów, doktorów, ekonomistów, prawników. Członkowie zespołu mają za sobą wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu i zarządzaniu projektami dofinansowanymi ze środków unijnych
 • WSPÓŁPRACA – zespół MSCG współpracuje na co dzień z wiodącymi uczelniami i instytutami, kancelariami patentowymi oraz zewnętrznymi ekspertami, żeby przygotować najlepsze aplikacje

Pozyskujemy dla Przedsiębiorców oraz Konsorcjów dofinansowanie w ramach:

 • Programów Międzynarodowych: Horizon 2020, Media, Eurostars
 • Krajowych Programów Operacyjnych (POIR, PO PW)
 • Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO)
 • Programów obsługiwanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)
 • Świadczymy  usługi doradcze z zakresu analiz rynkowych, audytów wzorniczych, badań konsumenckich, audytów marketingowych i technologicznych
 • Przygotowujemy biznesplany dla przedsięwzięć inwestycyjnych do banku, a także aplikacje do Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE)

KADRA ZARZĄDZAJĄCA:


Magdalena Sobczak-Solarska
PARTNER

Marcin Sobczak
PARTNER & CEO
MSCG to zespół wykształconych i doświadczonych ekspertów, którzy od 2009 r. odnoszą znaczące sukcesy zarówno w pozyskiwaniu dotacji, w zarządzaniu projektami i doradztwie biznesowym. W naszym zespole znajdują się ekonomiści, finansiści, radca prawny i aplikanci radcowscy, chemicy, biotechnolodzy, marketingowcy, oraz informatycy – profesorowie, doktorzy, dydaktycy i absolwenci prestiżowych uczelni polskich i zagranicznych, akredytowani eksperci Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości.

Pracownicy MSCG to profesjonaliści, zajmujący się zarządzaniem projektami oraz opracowywaniem dokumentacji aplikacyjnej w ramach programów krajowych oraz międzynarodowych. Nasze doświadczenie i kompetencje gwarantują Klientom bezpieczeństwo realizowanych inwestycji. Posiadamy długoletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Regionalnych Programów Operacyjnych, projektów dofinansowanych w ramach programów krajowych (INNOTECH, PATENT+, Szybka Ścieżka, Kredyt Technologiczny) oraz międzynarodowych (EEA Grants, Swiss Contribution, MEDIA Programme).

Nasi konsultanci łączą wiedzę teoretyczną (certyfikat IPMA – International Project Management Association, poziom D, certyfikat audytora wewnętrznego, PRINCE2, PMI) z wieloletnim doświadczeniem i praktyką, stanowiąc fundament działalności doradczej w firmie MSCG. Naszym atutem jest bardzo wysoka skuteczność w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji – nasz success ratio wynosi ponad 94%. Naszym celem jest świadczenie usług doradztwa biznesowego na najwyższym poziomie przynoszącym realne, długofalowe korzyści naszym Klientom.

Zrealizowaliśmy ponad 750 projektów o wartości przekraczającej 1 mld PLN.

w 2014r. byliśmy nominowani przez Polską Agencję Przedsiębiorczości oraz redakcję Forum Przedsiębiorczości do prestiżowej nagrody Lidera Rozwoju Regionalnego.

Według ogólnopolskiego rankingu najskuteczniejszych firm doradczych w 2017 roku opracowanego przez czasopismo Fundusze Europejskie, MSCG zajęła czołowe miejsca wśród firm doradczych w Polsce:

1 miejsce – Lider w pozyskiwaniu dotacji z Norweskiego Mechanizmu Finansowego
2 miejsce w kraju wg. liczby projektów, którym przyznano dotacje w ramach projektów B+R
2 miejsce w kraju wg. liczby projektów, którym przyznano dotacje w ramach Działania 1.1.1 POIR Szybka Ścieżka
2 miejsce w kraju w zakresie pozyskiwania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
3 miejsce w kraju w zakresie pozyskiwania dotacji w ramach Działania 2.3.2 POIR Bony na innowacje dla MŚP