KOORDYNATOR PROJEKTÓW UNIJNYCH

Miejsce pracy: Centrum Badawczo-Rozwojowe w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Łące, gmina Trzebownisko, woj. podkarpackie (12 km od centrum Rzeszowa oraz Łańcuta).

Szukamy  odpowiedzialnej, sumiennej, dokładnej i kontaktowej osoby do pracy z projektami unijnymi.
Koordynator odpowiedzialny jest za bieżące monitorowanie realizacji projektów unijnych, współpracę z kierownikiem projektu i Zarządem, gromadzenie i archiwizację dokumentacji projektowej, monitorowanie wskaźników oraz udział w kontrolach projektów.

Masz szanse dołączyć do zespołu najlepszych konsultantów w branży dotacji unijnych i pracować nad ambitnymi projektami inwestycyjnymi i badawczymi.

Przykładowe portfolio projektów MSCG znajdziesz na stronie https://mscg.pl/referencje/

        CO OFERUJEMY?

 • ciekawą pracę przy realizacji ambitnych projektów unijnych (projekty badawcze, projekty inwestycyjne)
 • pracę z najbardziej innowacyjnymi przedsiębiorstwami w branży, współpracę z Zarządem i ścisłym kierownictwem firmy Beneficjenta w zakresie realizacji i rozliczania grantów unijnych
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pakiet szkoleń z zakresu programów dotacyjnych
 • pracę w doświadczonym i zgranym zespole, duże wsparcie merytoryczne w zdobywaniu nowej wiedzy
 • duże możliwości rozwoju

         WYMAGANIA:

 • bardzo dobra organizacja pracy, w tym organizacja i archiwizacja dokumentacji projektowej
 • umiejętność analitycznego myślenia, czytania i interpretowania dokumentów księgowych, aktów prawnych, ustaw i rozporządzeń
 • dokładność, sumienność i terminowość
 • prawo jazdy kat. B
 • mile widziane doświadczenie w rozliczaniu projektów unijnych lub/i doświadczenie w pracy z dokumentami księgowymi i kadrowymi

          ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • porządkowanie i archiwizowanie dokumentacji projektowej
 • finansowe rozliczanie projektów
 • weryfikacja dokumentacji zgromadzonej w ramach realizacji projektu w zakresie zgodności z wnioskiem, biznesplanem oraz umową o dofinansowanie
 • współpraca z kierownikiem merytorycznym w zakresie przygotowania niezbędnej dokumentacji projektowej
 • prowadzenie procedur ofertowych, w tym kontakt z oferentami, nadzór nad procesem podpisywania umów z dostawcami, nadzorowanie procesu zakupów oraz realizacji dostaw
 • uczestnictwo w kontrolach projektu
 • monitorowanie wskaźników projektu, archiwizacja dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie wskaźników
 • zbieranie, weryfikacja i archiwizacja kart czasu pracy personelu badawczego
 • merytoryczne opracowanie we współpracy z kierownikiem sprawozdań z przeprowadzonych prac badawczych (raporty z badań)
 • kontakt z Instytucjami Pośredniczącymi

Jak wygląda proces rekrutacyjny?

 • I etap  – wyślij do nas swoje CV i list motywacyjny – na Twoje zgłoszenie czekamy do 09.10.2018r., email: hr@mscg.com.pl
 • II etap – case study – po pozytywnej weryfikacji Twojej aplikacji wyślemy Ci zadanie do rozwiązania. Będzie to zadanie oparte na realnym problemie z jakim kandydat może się spotkać podczas pracy na danym stanowisku. Zakończenie etapu do 16.10.2018
 • III etap (17-19.10.2018) – testy kompetencji (werbalne, liczbowe, logiczne)
 • IV etap (22-23.10.2018) – rozmowa telefoniczna
 • V etap (24-26.10) – spotkanie rekrutacyjne
 • Dedykowane szkolenie z rozliczeń projektów unijnych

CV oraz list motywacyjny prosimy wysyłać na adres hr@mscg.com.pl

Aplikowanie

Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą, wyślij swoje CV wraz z listem motywacyjnym.
List motywacyjny powinien bezpośrednio dotyczyć tego stanowiska i tłumaczyć, dlaczego – Twoim zdaniem – jesteś idealnym kandydatem.

Aplikację prosimy wysyłać na email: HR@mscg.com.pl
W tytule e-maila prosimy dopisać nazwę działu do jakiego aplikujesz.

Aplikuj już dziś!

Proces rekrutacji

Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą, wyślij swoje CV wraz z listem motywacyjnym. List motywacyjny powinien bezpośrednio dotyczyć tego stanowiska i tłumaczyć, dlaczego – Twoim zdaniem – jesteś idealnym kandydatem.
Po pozytywnej weryfikacji CV i LM poprosimy Cię o rozwiązanie case study. Case study to inaczej studium przypadku. Jest to zadanie oparte na realnym problemie, z jakim możesz się spotkać podczas pracy na danym stanowisku. Zawiera opis sytuacji oraz wytyczne w jaki sposób zadanie ma zostać wykonane (esej, prezentacja, strategia). Case study pozwoli nam zrozumieć w jaki sposób myślisz, jak rozwiązujesz problemy i wyciągasz wnioski. Prześlemy Ci niezbędne informacje na temat zadania, a także termin jego realizacji. W zależności od skomplikowania zadania może to być czas od jednego do kilku dni.
Po analizie przesłanych rozwiązań case study, wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na sesję testów. O szczegółach dotyczących terminu i miejsca kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo (dlatego też, po przesłaniu nam aplikacji, pamiętaj o regularnym sprawdzaniu swojej skrzynki pocztowej).

Czego możesz spodziewać się podczas sesji testowej? Będziemy sprawdzać Twoje predyspozycje zawodowe i osobowościowe.

Kolejnym etapem jest rozmowa telefoniczna. Podczas rozmowy zachowaj spokój. Staraj się uważnie słuchać pytań, by konkretnie i w sposób przemyślany odpowiadać na nie na podstawie dotychczasowych doświadczeń (zawodowych czy też uniwersyteckich).
Ostatnim etapem procesu rekrutacji jest spotkanie indywidualne, w którym uczestniczy pracownik Działu HR i przyszły przełożony. Będziemy pytać o Twoje doświadczenia, oczekiwania oraz cele zawodowe. Ważne dla nas będzie poznanie Ciebie jako osoby, która ma dołączyć do naszego zespołu. Jeśli w wyniku tego etapu zostaniesz wybrany/a – pozostaje już tylko ustalenie terminu rozpoczęcia współpracy.