Płatny staż w Dziale Projektów

Lublinpełny etat

MSCG to zespół młodych, ambitnych osób, które na co dzień pracują z najbardziej innowacyjnymi przedsiębiorstwami w celu opracowania przełomowych rozwiązań w branży oraz przygotowania zwycięskich aplikacji konkursowych.

Zajmujemy czołowe miejsca na listach rankingowych, pomagamy się rozwijać cenionym firmom i początkującym startupom.

U nas masz szansę na dobry start zawodowy, możliwość ciągłego rozwoju i podejmowanie wyzwań!

Chcesz zdobyć praktyczną wiedzę? Jesteś gotowy zmierzyć się z realnymi wyzwaniami w niezwykle ambitnej i dynamicznej firmie konsultingowej?

Chcesz się rozwijać, lubisz się uczyć i masz zdolności analityczne? Chcesz stać się specjalistą w zakresie środków unijnych dla przedsiębiorstw?

Jeżeli, odpowiedziałeś „tak” na powyższe pytania, zapoznaj się z Programem Rozwoju Talentów MSCG i aplikuj do wybranego działu !

Sprawdź obowiązki i wymagania

Co oferujemy?

 • pakiet szkoleń z zakresu programów dotacyjnych,
 • zdobycie doświadczenia w obszarze doradztwa strategicznego,
 • zatrudnienie na atrakcyjnych warunkach (umowa o pracę, premie) dla najlepszych stażystów,
 • feedback i wsparcie mentorów,
 • możliwość realizacji własnych ambicji zawodowych,
 • miłą atmosferę w młodym, zgranym zespole,
 • udział w spotkaniach firmowych, wyjazdach integracyjnych.

Czego oczekujemy?

Jeżeli chcesz dołączyć do Działu Projektów powinieneś być absolwentem/tką lub studentem/tką III roku studiów I stopnia / II roku studiów II stopnia.

Szukamy osób które

 • posiadają wykształcenie ekonomiczne (preferowani studenci ostatniego roku finansów i rachunkowości lub analityki gospodarczej),
 • posiadają wiedzę w obszarze finansów (podstawowe pojęcia, struktura bilansu, rachunek przepływów pieniężnych itp.),
 • potrafią analizować liczby i wykresy oraz pracować z dokumentami, aktami prawnymi, danymi księgowymi,
 • są dokładne, terminowe i zorganizowane,
 • są zainteresowane innowacjami, tematyką biznesową, rozwojem przedsiębiorstw.

Twoje zadania

Jako stażysta/tka:

 • dowiesz się czym jest praca w konsultingu i jak różnorodne możliwości rozwoju daje,
 • dowiesz się jak powstają aplikacje konkursowe oraz dokumenty strategiczne,
 • będziesz merytorycznie partycypować w zadaniach zespołu tworzącego aplikacje konkursowe, dokumenty strategiczne oraz analizy finansowe,
 • poszerzysz kompetencje miękkie, takie jak: współpraca, analiza informacji i podejmowanie decyzji,
 • będziesz mógł/mogła zaprezentować nam cały swój potencjał i wykorzystać go w praktyce przybliżając się do objęcia samodzielnego stanowiska specjalisty/tki.

Aplikuj

Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą, wyślij swoje CV wraz z listem motywacyjnym na adres hr@mscg.com.pl

List motywacyjny powinien bezpośrednio dotyczyć tego stanowiska i tłumaczyć, dlaczego — Twoim zdaniem — jesteś idealnym kandydatem. W tytule e-maila prosimy dopisać nazwę działu, do jakiego aplikujesz.

Aplikuj teraz
CV + LM

Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą, wyślij swoje CV wraz z listem motywacyjnym. List motywacyjny powinien dotyczyć stanowiska, na które aplikujesz i tłumaczyć, dlaczego – Twoim zdaniem – jesteś idealnym kandydatem.

Case Study

Po pozytywnej weryfikacji CV i LM poprosimy Cię o rozwiązanie case study. Case study to inaczej studium przypadku.

Jest to zadanie oparte na realnym problemie, z jakim możesz się spotkać podczas pracy na danym stanowisku. Zawiera opis sytuacji oraz wytyczne w jaki sposób zadanie ma zostać wykonane (esej, prezentacja, strategia). Case study pozwoli nam zrozumieć w jaki sposób myślisz, jak rozwiązujesz problemy i wyciągasz wnioski. Prześlemy Ci niezbędne informacje na temat zadania, a także termin jego realizacji. W zależności od skomplikowania zadania może to być czas od jednego do kilku dni.

Testy kompetencji

Po analizie przesłanych rozwiązań case study, wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na sesję testów. O szczegółach dotyczących terminu i miejsca kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo (dlatego też, po przesłaniu nam aplikacji, pamiętaj o regularnym sprawdzaniu swojej skrzynki pocztowej).

Czego możesz spodziewać się podczas sesji testowej? Będziemy sprawdzać Twoje predyspozycje zawodowe i osobowościowe.

Rozmowa telefoniczna

Kolejnym etapem jest rozmowa telefoniczna z pracownikiem działu HR. Rozmowa będzie dotyczyć m.in. Twoich doświadczeń zawodowych.

Spotkanie rekrutacyjne

Ostatnim etapem procesu rekrutacji jest spotkanie indywidualne, w którym uczestniczy pracownik Działu HR i przyszły przełożony. Będziemy pytać o Twoje doświadczenia, oczekiwania oraz cele zawodowe. Ważne dla nas będzie poznanie Ciebie jako osoby, która ma dołączyć do naszego zespołu. Jeśli w wyniku tego etapu zostaniesz wybrany/a – pozostaje już tylko ustalenie terminu rozpoczęcia współpracy.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy zgodna z RODO[1]

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MSCG Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie adres: ul. Tomasza Zana 11a, 20-601 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000926638, NIP: 7123186129, Regon: 060535088;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte.
 • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
 • przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne dla celów związanych z przebiegiem rekrutacji.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)