Dyrektor Handlowy

Lublin (siedziba)Pełny etat

Czy chcesz podjąć pracę w niezwykle ambitnej firmie konsultingowej i zbudować swoją karierę w sprzedaży doradzając zarządom wielu znanych i cenionych przedsiębiorstw w kraju? Chcesz współpracować z międzynarodowymi firmami inwestującymi w Polsce?

Czytaj więcej

Szukamy do naszego zespołu ambitnych, pracowitych i wysoce zmotywowanych osób. MSCG jest firmą konsultingową, która specjalizuje się w doradztwie dotacyjnym dla przedsiębiorstw. Wierzymy, że dzięki funduszom unijnym Polska stanie się innowacyjną i konkurencyjną gospodarką.

Naszą misją jest zapewnić Klientom najwyższej jakości usługi i wspierać ich w zakresie działalności proinnowacyjnej. Robimy to bo uważamy, że dobre wykorzystanie środków unijnych przyczyni się do wzrostu innowacyjności, konkurencyjności firm i całej polskiej gospodarki. Aby osiągnąć ten cel, musimy zbudować fantastyczny zespół.

Dyrektor Handlowy będzie tworzyć nowe szanse biznesowe realizując sprawdzone procesy pozyskiwania nowych klientów. Pracując na tym stanowisku będziesz prowadzić rozmowy i spotkania na wysokim szczeblu na temat działalności i planów rozwojowych klienta, dopasowując dostępne działania i konkursy do jego potrzeb rozwojowych i inwestycyjnych.

Kandydat na to stanowisko powinien charakteryzować się wysokim poziomem motywacji, samodzielności, orientacją na cele, metodycznością i wytrwałością. Chcielibyśmy, byś miał doświadczenie w sprzedaży B2B, najlepiej usług doradczych lub sprzedaży oprogramowania.

Stanowisko zapewnia możliwości awansu, a w pakiecie wynagrodzenia nie ma ograniczenia co do wysokości prowizji.

Sprawdź obowiązki i wymagania

Kluczowe obowiązki

 • aktywne pozyskiwanie nowych Klientów, w tym m.in. tworzenie i zarządzanie kampaniami e-mailingowymi i telefonicznymi służącymi generowaniu nowych szans sprzedaży,
 • prowadzenie prezentacji, warsztatów i szkoleń z zakresu funduszy unijnych,
 • prowadzenie spotkań biznesowych i prezentacji dla zarządów spółek itp.
 • zarządzanie i utrzymywanie lejka zainteresowanych potencjalnych klientów
 • definiowanie potrzeb klientów oraz doradztwo w zakresie doboru działań i konkursów

Wymagane cechy i umiejętności

 • dominująca chęć nauki i sukcesu w sprzedaży usług konsultingowych
 • umiejętność szybkiego uczenia się
 • zdolności analityczne
 • doskonałe umiejętności komunikacyjne i interpersonalne
 • ponad dwuletnie doświadczenie w sprzedaży B2B lub powiązane doświadczenie rynkowe/biznesowe
 • umiejętność pisania zwięzłych, klarownych e-maili oraz doskonały kontakt telefoniczny
 • zdolności prezentacyjne; doświadczenie w prowadzeniu prezentacji, warsztatów i sprzedaży bezpośredniej
 • wrodzona przedsiębiorczość, umiejętność radzenia sobie w każdych warunkach
 • prawo jazdy kat. B
 • musisz lubić podróżować – większość czasu będziesz spędzać pracując z klientami w terenie (cała Polska). Nie wystarczy sama gotowość – musisz naprawdę to lubić. Oczywiście weekendy będziesz zawsze mógł spędzać w domu, ale na tygodniu będziesz najczęściej w podróży

Dodatkowym atutem będzie: znajomość narzędzi marketingu, w tym marketingu internetowego, obsługa narzędzi tj: brand24, freshmail, Google Analytics oraz portali społecznościowych tj. Golden Line / Linked in itp.

Oferujemy

Oferujemy:

 • atrakcyjne warunki wynagrodzenia – stanowisko zapewnia możliwości awansu, a w pakiecie wynagrodzenia nie ma ograniczenia co do wysokości prowizji,
 • pracę w środowisku umożliwiającym rozwój i zdobywanie nowych doświadczeń,
 • narzędzia pracy (laptop, telefon, samochód),
 • realną możliwość realizacji własnych celów zawodowych i wpływ na strategię firmy.

Wynagrodzenie

 • W zależności od doświadczenia + motywujący system premiowy

Aplikuj

Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą, wyślij swoje CV wraz z listem motywacyjnym na adres hr@mscg.com.pl

List motywacyjny powinien bezpośrednio dotyczyć tego stanowiska i tłumaczyć, dlaczego — Twoim zdaniem — jesteś idealnym kandydatem. W tytule e-maila prosimy dopisać nazwę działu, do jakiego aplikujesz.

Aplikuj teraz
CV + LM

Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą, wyślij swoje CV wraz z listem motywacyjnym. List motywacyjny powinien dotyczyć stanowiska, na które aplikujesz i tłumaczyć, dlaczego – Twoim zdaniem – jesteś idealnym kandydatem.

Case Study

Po pozytywnej weryfikacji CV i LM poprosimy Cię o rozwiązanie case study. Case study to inaczej studium przypadku.

Jest to zadanie oparte na realnym problemie, z jakim możesz się spotkać podczas pracy na danym stanowisku. Zawiera opis sytuacji oraz wytyczne w jaki sposób zadanie ma zostać wykonane (esej, prezentacja, strategia). Case study pozwoli nam zrozumieć w jaki sposób myślisz, jak rozwiązujesz problemy i wyciągasz wnioski. Prześlemy Ci niezbędne informacje na temat zadania, a także termin jego realizacji. W zależności od skomplikowania zadania może to być czas od jednego do kilku dni.

Testy kompetencji

Po analizie przesłanych rozwiązań case study, wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na sesję testów. O szczegółach dotyczących terminu i miejsca kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo (dlatego też, po przesłaniu nam aplikacji, pamiętaj o regularnym sprawdzaniu swojej skrzynki pocztowej).

Czego możesz spodziewać się podczas sesji testowej? Będziemy sprawdzać Twoje predyspozycje zawodowe i osobowościowe.

Rozmowa telefoniczna

Kolejnym etapem jest rozmowa telefoniczna z pracownikiem działu HR. Rozmowa będzie dotyczyć m.in. Twoich doświadczeń zawodowych.

Spotkanie rekrutacyjne

Ostatnim etapem procesu rekrutacji jest spotkanie indywidualne, w którym uczestniczy pracownik Działu HR i przyszły przełożony. Będziemy pytać o Twoje doświadczenia, oczekiwania oraz cele zawodowe. Ważne dla nas będzie poznanie Ciebie jako osoby, która ma dołączyć do naszego zespołu. Jeśli w wyniku tego etapu zostaniesz wybrany/a – pozostaje już tylko ustalenie terminu rozpoczęcia współpracy.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy zgodna z RODO[1]

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MSCG Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie adres: ul. Tomasza Zana 11a, 20-601 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000926638, NIP: 7123186129, Regon: 060535088;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte.
 • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
 • przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne dla celów związanych z przebiegiem rekrutacji.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)