Naszą misją jest zapewnić Klientom najwyższej jakości usługi w zakresie pozyskiwania dotacji na projekty badawczo – rozwojowe i wspierać w zakresie działalności proinnowacyjnej.

Dział Projektów UE tworzy zespół profesjonalistów, którzy na co dzień pracują z najbardziej innowacyjnymi przedsiębiorstwami w Polsce oraz jednostkami badawczo-rozwojowymi w celu opracowania przełomowych rozwiązań w branży oraz przygotowania zwycięskich aplikacji konkursowych. Zespół Projektowy MSCG wsparł swoją pracą ponad 750 polskich firm, wielokrotnie zajmując podium na listach rankingowych najlepszych projektów. Dzięki naszej współpracy wspólnie z naszymi Klientami zrealizowaliśmy projekty badawcze i inwestycyjne na kwotę ponad 1 mld zł, w ramach których stworzono setki nowych miejsc pracy czy też rozpoczęto ekspansję na rynki zagraniczne.

Do naszego zespołu zapraszamy profesjonalistów oraz specjalistów posiadających minimum roczne doświadczenie w co najmniej jednym z poniższych obszarów:

  • praca z projektami unijnymi (przygotowywanie projektów badawczo-rozwojowych/ inwestycyjnych/ informatycznych /doradczych)
  • audyty procesów / audyty technologiczne
  • przygotowanie studium wykonalności
  • tworzenie analiz rynkowych/strategii produktowych
  • opracowywanie analiz przedwdrożeniowych/przygotowawczych przed wdrożeniem systemu informatycznego

Aktualne oferty

Aplikowanie

Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą, wyślij swoje CV wraz z listem motywacyjnym.
List motywacyjny powinien bezpośrednio dotyczyć tego stanowiska i tłumaczyć, dlaczego – Twoim zdaniem – jesteś idealnym kandydatem.

Aplikację prosimy wysyłać na email: HR@mscg.com.pl
W tytule e-maila prosimy dopisać nazwę działu do jakiego aplikujesz.

Aplikuj już dziś!

Proces rekrutacji

Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą, wyślij swoje CV wraz z listem motywacyjnym. List motywacyjny powinien dotyczyć stanowiska, na które aplikujesz i tłumaczyć, dlaczego – Twoim zdaniem – jesteś idealnym kandydatem.
Po pozytywnej weryfikacji CV i LM poprosimy Cię o rozwiązanie case study. Case study to inaczej studium przypadku. Jest to zadanie oparte na realnym problemie, z jakim możesz się spotkać podczas pracy na danym stanowisku. Zawiera opis sytuacji oraz wytyczne w jaki sposób zadanie ma zostać wykonane (esej, prezentacja, strategia). Case study pozwoli nam zrozumieć w jaki sposób myślisz, jak rozwiązujesz problemy i wyciągasz wnioski. Prześlemy Ci niezbędne informacje na temat zadania, a także termin jego realizacji. W zależności od skomplikowania zadania może to być czas od jednego do kilku dni.
Po analizie przesłanych rozwiązań case study, wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na sesję testów. O szczegółach dotyczących terminu i miejsca kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo (dlatego też, po przesłaniu nam aplikacji, pamiętaj o regularnym sprawdzaniu swojej skrzynki pocztowej).

Czego możesz spodziewać się podczas sesji testowej? Będziemy sprawdzać Twoje predyspozycje zawodowe i osobowościowe.

Kolejnym etapem jest rozmowa telefoniczna z pracownikiem działu HR. Rozmowa będzie dotyczyć m.in. Twoich dotychczasowych doświadczeń zawodowych.
Ostatnim etapem procesu rekrutacji jest spotkanie indywidualne, w którym uczestniczy pracownik Działu HR i przyszły przełożony. Będziemy pytać o Twoje doświadczenia, oczekiwania oraz cele zawodowe. Ważne dla nas będzie poznanie Ciebie jako osoby, która ma dołączyć do naszego zespołu. Jeśli w wyniku tego etapu zostaniesz wybrany/a – pozostaje już tylko ustalenie terminu rozpoczęcia współpracy.