MSCG posiada długoletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), projektów dofinansowanych w ramach programów krajowych (INNOTECH, PATENT+, DEMONSTRATOR, Szybka Ścieżka) oraz międzynarodowych (EEA Grants, Swiss Contribution, MEDIA Programme).

Nasi konsultanci łączą wiedzę teoretyczną (certyfikat IPMA, poziom D, certyfikat audytora wewnętrznego, PRINCE2, PMI) z wieloletnim doświadczeniem i praktyką, stanowiąc fundament działalności doradczej w firmie MSCG. Dział zarządzania projektami i audytu zarządza portfelem 750 projektów o wartości przekraczającej 1 mld złotych.

Oferujemy Państwu kompleksową pomoc w zakresie zarządzania projektami:

  • Finansowe rozliczanie projektu (przygotowywanie wniosków o płatność);
  • Monitorowanie rzeczowej, finansowej i merytorycznej realizacji projektu;
  • Weryfikację dokumentacji zgromadzonej w ramach realizacji projektu w zakresie zgodności z wnioskiem, biznesplanem oraz umową o dofinansowanie;
  • Wsparcie i doradztwo na każdym etapie wdrażania projektu;
  • Pomoc w przygotowywaniu sprawozdań okresowych i końcowych;
  • Rejestrowanie potencjalnego ryzyka;
  • Audyt wewnętrzny projektu;
  • Asystę podczas kontroli projektów;
  • Kontakt z Instytucjami Pośredniczącymi.

W ramach naszej oferty wykonujemy audyty projektów. W swoich szeregach mamy doświadczonych audytorów posiadających certyfikaty oraz uprawnienia audytorów wewnętrznych zgodnych z art.286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Audyt jest wymagany umową o dofinansowanie w realizacji projektów badawczo–rozwojowych.

Zobacz projekty referencyjne