Oferujemy Państwu opracowanie projektów, których celem jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez ułatwienie dostępu do specjalistycznej pomocy doradczej. Usługi te mogą dotyczyć m. in. doradztwa: w zakresie zasad prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej, w zakresie jakości, innowacji i nowych technologii. Możliwe jest również skorzystanie z doradztwa w zakresie wprowadzania przez przedsiębiorcę produktów na nowe rynki zagraniczne, tworzenia sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw lub doradztwa w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rozwój działalności gospodarczej.

Dzięki realizacji tego typu projektów przedsiębiorcy zyskują łatwiejszy dostęp do wysokiej jakości zewnętrznych usług doradczych. Wpływa to na podniesienia jakości i efektywności zarządzania firm sektora MŚP. Dotyczy to zwłaszcza usług przyczyniających się do unowocześnienia funkcjonowania przedsiębiorstw i ich dostosowania do działalności na terenie UE.

Zobacz projekty referencyjne