Dotacje na badania i rozwój (B+R) to jeden z głównych priorytetów dotacji unijnych na lata 2014-2020.

Nowa perspektywa finansowa stwarza bardzo dobre warunki dla rozwoju działalności badawczo-rozwojowej i transferu wiedzy do przedsiębiorstw. W najbliższych latach wsparcie na projekty badawczo-rozwojowe będzie ponad dziesięciokrotnie większe, niż było w poprzedniej perspektywie finansowej. Wsparcie na tego typu projekty  można uzyskać zarówno w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Regionalnych Programach Operacyjnych,  programach finansowanych przez NCBR, a skończywszy na programach europejskich, np. Horyzont 2020.

Oferujemy Państwu kompleksowe opracowanie  aplikacji o dotację w ramach programów na poziomie międzynarodowym, krajowym, jak i regionalnym. Nasza oferta obejmuje m. in. wsparcie przy tworzeniu koncepcji projektu, koordynację współpracy na linii przedsiębiorstwo-jednostka badawcza, pisanie projektu wraz z załącznikami, skompletowanie wymaganej dokumentacji do podpisania umowy oraz zarządzanie projektem na etapie realizacji.

Podsumowując finansowanie projektów badawczo – rozwojowych (B+R) to nasza specjalność. Tym bardziej cieszy nas nasza 94% skuteczność w pozyskiwaniu dofinansowania na projekty badawczo-rozwojowe, oraz wysokie pozycje naszych projektów na listach rankingowych w takich konkursach jak Szybka Ścieżka NCBiR.

Zobacz projekty referencyjne