MSCG jako firma doradcza specjalizuje się w realizacji i zarządzaniu projektami inwestycyjnymi, badawczo-rozwojowymi i doradczymi współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej. Od 2010 r. działalność firmy rozszerzana jest na komplementarne obszary doradcze obejmujące:

  • współpracę z jednostkami naukowymi (inicjowanie współpracy nauka-biznes),
  • inicjowanie powiązań kooperacyjnych między przedsiębiorstwami,
  • analizę stanu technologii na świecie, badanie czystości patentowej rozwiązań będących wynikiem prac B+R,
  • doradztwo strategiczne w zakresie: opracowywania strategii rozwoju i wprowadzania nowych produktów i usług na rynek, badań konsumenckich, analiz finansowych, optymalizacji struktur organizacyjnych i procesów biznesowych oraz audytów technologicznych.

Dzięki rozwojowi kompetencji poszczególnych działów organizacyjnych MSCG, oferta firmy jest kompleksowa i umożliwia czynny udział w procesie tworzenia i wdrażania wyników prac badawczo-rozwojowych oraz nowych produktów na rynek lub rynki zagraniczne.

Do chwili obecnej specjaliści MSCG zrealizowali ponad 350 projektów związanych z wprowadzaniem nowych produktów na rynek, ponad 20 projektów związanych z rozwojem działalności eksportowej, ponad 300 projektów w zakresie optymalizacji procesów biznesowych i wdrażania nowoczesnych technologii obejmujących automatyzację i elektroniczną wymianę danych między przedsiębiorstwami. Ponadto, nasi eksperci opracowali 12 strategii CSR w 3 obszarach (środowisko, zaangażowanie społeczne i relacje z pracownikami) oraz 9 Planów Rozwoju Eksportu na rynkach zagranicznych tj. USA, Australia, Niemcy, UK, Holandia, Belgia, Hiszpania itp.