W dniach 12-13.04.2011 LFR rozesłała do Wnioskodawców wyniki oceny merytorycznej w ramach Działania 8.2.”Wspieralrie wrażania elektronicznego biznesu typu B2B”. Z nieukrywaną satysfakcją informujemy iż wszystkie projekty przygotowane przez naszych konsultantów uzyskały pozytywną ocenę, ze średnim wynikiem na poziomie 79pkt.na 100pkt.

Wszystkie projekty przygotowane przez konsultantów MSCG znalazły się na liście rankingowej projektów wybranych do dofinansowania.