Informujemy, iż w listopadzie 2011r. Zarząd Województwa Lubelskiego zakwalifikował Listy wniosków o dofinansowanie ocenionych formalnie dla I Osi Priorytetowej: Działanie 1.3, Działanie 1.7 oraz Działanie 2.4.A (RPO WL 2007– 2013)

Listy ocenionych projektów znajdą Państwo na stronie:

Lista 1.3.pdf

Lista 2.4. A.pdf

Lista 1.7.pdf

Jest nam bardzo miło poinformować Państwa, iż wszystkie projekty przygotowane przez konsultantów MSCG zostały ocenione pozytywnie i skierowane do oceny merytorycznej.