Unia Europejska kładzie nacisk na innowacyjność oraz zaawansowane technologie. Jest to podstawa dynamicznego rozwoju gospodarki, jak i przedsiębiorstw.  W wielu przypadkach okazuje się, że kluczem do sukcesu są „składniki” niematerialne przedsiębiorstwa – ludzie, sieci dystrybucji, ale również posiadane know-how, na podstawie którego firmy budują swoją pozycję wśród konkurencji poprzez tworzenie innowacyjnych wynalazków czy też technologii. Dlatego warto zastanowić się nad ochroną własności intelektualnej.

Czym jest prawo własności intelektualnej?

Pojęcie prawa własności intelektualnej odnosi się do wszelkich wytworów ludzkiego umysłu, jak i praw do korzystania z nich. Prawo własności intelektualnej pozwala na zapewnienie sobie wyłączności w zakresie niematerialnych składników przedsiębiorstwa.

Obejmuje dość szeroki zakres tematyczny. Najczęściej wskazuje się na:

  • patenty,
  • prawa ochronne obejmujące wzory przemysłowe, znaki towarowe (własność przemysłowa),
  • prawa autorskie i prawa pokrewne.

 

Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów oraz zapewnić kompleksową obsługę na najwyższym poziomie, firma MSCG nawiązała współpracę z trzema kancelariami patentowymi. Pozwoli to na wsparcie naszych obecnych i przyszłych Klientów w zakresie ochrony praw własności intelektualnej.

Naszymi Partnerami są między innymi:

  • Kancelaria Patentowa Igor Sawicki, ul. Żurawia 45, 00-680 Warszawa

http://www.patent-sawicki.pl/

  • JWP Rzecznicy Patentowi, ul. Żelazna 28/30, 00-833 Warszawa

http://www.jwp.pl/