Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opublikowało Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Opis dotyczy działania 1.1 oraz 1.2 I osi priorytetowej, a także działania 5.1 V osi priorytetowej.

Co możemy znaleźć w dokumencie?

  • opis PO IR,
  • informacje o sposobie finansowania w PO IR,
  • system wyboru projektów,
  • opis osi priorytetowych oraz poszczególnych działań/poddziałań,
  • plan finansowy PO IR.

 

Dokument jest dostępny pod linkiem:

https://www.poir.gov.pl/media/1915/SZOOP_POIR_I_i_V_os_27032015.pdf