Konkurs 4.4. PO IG
W ramach II rundy aplikacyjnej w 2013 roku do Działania 4.4 PO IG zatwierdzonych do dofinansowania zostało 122 projekty na łączną kwotę 1 421 232 565,00 zł. Wszystkie projekty przygotowane przez MSCG otrzymały wnioskowane wsparcie!

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
http://poig.parp.gov.pl/index/more/40178