Konkurs 1.4. 2012

W ramach konkursu dofinansowanie otrzymało 76 przedsiębiorstw z sektora MSP. Wszystkie Projekty przygotowane przez MSCG otrzymały wnioskowane wsparcie!

Lista rankingowa dostępna jest na stronach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Nabór 2011, runda II

W ramach konkursu wybrano 45 projektów spośród 588 złożonych wniosków (7,65%). Wszystkie Projekty przygotowane przez MSCG otrzymały wnioskowane wsparcie!

02.02.2012 PARP opublikowała listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 złożonych w ramach naboru przeprowadzonego w II rundzie 2011 roku.

W ramach ogólnopolskiego konkursu złożono 588 wniosków na łączną kwotę 2 276 989 092 zł. Do wsparcia wytypowano zaledwie 45 Projektów na kwotę 182 mln zł. W województwie lubelskim wsparcie otrzymały 3Przedsiębiorstwa.

2 Projekty przygotowane przez konsultantów MSCG uzyskały wnioskowane wsparcie i otrzymały wysoką pozycję rankingową w tym ogólnopolskim konkursie (punktacja: 100pkt/100pkt, oraz 98,67pkt/100pkt).

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!