1. lista rankingowa wniosków o udzielenie wsparcia w ramach działania 5.2 POIG – projekt systemowy PARP „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała, że 2 lipca 2013 r. została zakończona ocena merytoryczna złożonych wniosków o udzielenie wsparcia w ramach projektu systemowego PARP „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych” – Działanie 5.2 „Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Jednocześnie dn. 03.07.2013r. PARP opubliokwała wstępną listę rankinfową wniosków w ramach działania 5.2. PO IG. Projekt przygotowany przez konsultantów MSCG zajął pierwszą pozycję na liście rankingowej w tym ogólnopolskim działaniu.

2. lista rankingowa wniosków o udzielenie wsparcia w ramach działania 2.3. schemat A RPO WL „Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy”

w dn. 13.06.2013r. LAWP ogłosiła wyniki konkursu nr 11/RPOWL/2.3A/2012. Listę rankingową otwierają dwa pierwsze projekty przygotowane przez konsultantów MSCG (nr 1 i 2 na liście raningowej).

3. lista rankingowa projektów w ramach Działania 8.2. PO IGWspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”

37 projektów przygotowanych przez konsultantów MSCG uzyskało wnioskowane wsparcie. Wartość dofinansowania dla naszych Klientów przekroczyła 12,5 mln zł. Dziękujemy za okazane zaufanie.